Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2047 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo politidistrikt

STRAFFESAKSOVERSIKTER (journalkontor A), REGISTRE, Osloregisteret med anmeldte
L0045 FORS - FREDR 1950 - 1983 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0046 FREDR - FRIM 1950 - 1983 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0047 FRIM - FÅ 1950 - 1983 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0048 GA - GJ 1950 - 1983 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0049 GI - GRA 1950 - 1983 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0050 GRA - GRIM 1950 - 1983 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0051 GRIN - GRØ 1950 - 1983 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0052 GRØ - GULD 1950 - 1983 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0053 GULD - GUN 1950 - 1983 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0054 GUN - HADG 1950 - 1983 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0055 HADI - HAGE 1950 - 1983 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0056 HAGE - HALV 1950 - 1983 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0057 HALV - HAMM 1950 - 1983 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0058 HAMM - HANSEN B 1950 - 1983 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
STRAFFESAKSOVERSIKTER (journalkontor A), REGISTRE, Register over anmeldere og anmeldte
L0001 Anmeldere 1974 - 1975 Aa - Am Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0002 Anmeldere 1974 - 1975 Andersen, A. - Andersen, S. Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0003 Anmeldere 1974 - 1975 Andersen, T. - Ang Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0004 Anmeldere 1974 - 1975 Ang - Aske Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0005 Anmeldere 1974 - 1975 Askh - Bak Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0006 Anmeldere 1974 - 1975 Bal - Berg, H. Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0007 Anmeldere 1974 - 1975 Berg, I. - Berntsen, D. Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0008 Anmeldere 1974 - 1975 Berntsen, D. - Bjøn Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0009 Anmeldere 1974 - 1975 Bjør - Bons Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0010 Anmeldere 1974 - 1975 Bon - Bred Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0011 Anmeldere 1974 - 1975 Bred - Brå Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0012 Anmeldere 1974 - 1975 Brå - Bå Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0013 Anmeldere 1974 - 1975 C - Dal Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0014 Anmeldere 1974 - 1975 Briskeby - Direktoratet for sjømenn Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0015 Anmeldere 1974 - 1975 Direktoratet for toll - Eids Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0016 Anmeldere 1974 - 1975 Eids - Emi Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0017 Anmeldere 1974 - 1975 Emi - Eriksen, H. Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0018 Anmeldere 1974 - 1975 Eriksen, H. - Eø Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0019 Anmeldere 1974 - 1975 Fa - Fja Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0020 Anmeldere 1974 - 1975 Fje - Foss Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0021 Anmeldere 1974 - 1975 Foss - Fug Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0022 Anmeldere 1974 - 1975 Fug - Gisler Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0023 Anmeldere 1974 - 1975 Gisles - Grefsen varehus Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0024 Anmeldere 1974 - 1975 Grefsenhjemmet - Gulbrandsen Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0025 Anmeldere 1974 - 1975 Gulbrandsen - Hageland Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0026 Anmeldere 1974 - 1975 Hagele - Hammerse Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0027 Anmeldere 1974 - 1975 Hammersl - Hansen, M. Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0028 Anmeldere 1974 - 1975 Hansen, M. - Haug Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0029 Anmeldere 1974 - 1975 Haug - Hei Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0030 Anmeldere 1974 - 1975 Hei - (Oslo) Helseråd Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0031 Anmeldere 1974 - 1975 (Oslo) Helseråd - Hils Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0032 Anmeldere 1974 - 1975 Hils - Hols Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0033 Anmeldere 1974 - 1975 Hols - Hu Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0034 Anmeldere 1974 - 1975 Hv - Ingel Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0035 Anmeldere 1974 - 1975 Inger - Jacobsen, R. Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0036 Anmeldere 1974 - 1975 Jacobsen, R. - Jensen, S. Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.