Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 4696 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli 1572-1799

Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Registre og tegnelser, Norske tegnelser
L0043 Norske tegnelser 1782 - 1786 Første side Innhold
L0044 Norske tegnelser 1787 - 1791 Første side Innhold
L0045 Norske tegnelser 1792 - 1796 Første side Innhold
L0046 Norske tegnelser 1797 - 1799 Første side Innhold
Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Innlegg, Norske innlegg
L0001 Norske innlegg 1572-1799 1574 - 1612 Første side Innhold
L0021 Norske innlegg 1572-1799, Samt byprivilegier 28.6.1661-30.8.1662 1661 - 1662 Første side Innhold
L0022 Norske innlegg 1572-1799 1662 Første side Innhold
L0023 Norske innlegg 1572-1799 1662 - 1664 Første side Innhold
L0024 Norske innlegg 1572-1799 1664 - 1665 Første side Innhold
L0025 Norske innlegg 1572-1799 1665 - 1666 Første side Innhold
L0026 Norske innlegg 1572-1799 1666 - 1667 Første side Innhold
L0027 Norske innlegg 1572-1799 1667 - 1669 Første side Innhold
L0028 Norske innlegg 1572-1799 1669 - 1670 Første side Innhold
L0029 Norske innlegg 1572-1799 1670 Første side Innhold
L0030 Norske innlegg 1572-1799 1670 - 1671 Første side Innhold
L0031 Norske innlegg 1572-1799 1671 - 1673 Første side Innhold
L0032 Norske innlegg 1572-1799 1674 - 1680 Første side Innhold
L0033 Norske innlegg 1572-1799 1680 - 1681 Første side Innhold
L0034 Norske innlegg 1572-1799 1681 - 1682 Første side Innhold
L0035 Norske innlegg 1572-1799 1682 - 1683 Første side Innhold
L0036 Norske innlegg 1572-1799 1683 - 1684 Første side Innhold
L0037 Norske innlegg 1572-1799 1684 Første side Innhold
L0038 Norske innlegg 1572-1799 1685 Første side Innhold
L0039 Norske innlegg 1572-1799 1685 - 1686 Første side Innhold
L0040 Norske innlegg 1572-1799 1686 - 1687 Første side Innhold
L0041 Norske innlegg 1572-1799 1687 - 1688 Første side Innhold
L0042 Norske innlegg 1572-1799 1688 - 1689 Første side Innhold
L0043 Norske innlegg 1572-1799 1689 - 1690 Første side Innhold
L0044 Norske innlegg 1572-1799 1690 - 1691 Første side Innhold
L0045 Norske innlegg 1572-1799 1691 - 1693 Første side Innhold
L0046 Norske innlegg 1572-1799 1693 - 1695 Første side Innhold
L0047 Norske innlegg 1572-1799 1695 - 1697 Første side Innhold
L0048 Norske innlegg 1572-1799 1697 - 1699 Første side Innhold
L0049 Norske innlegg 1572-1799 1699 - 1700 Første side Innhold
L0050 Norske innlegg 1572-1799 1700 Første side Innhold
L0051 Norske innlegg 1572-1799 1700 Første side Innhold
L0052 Norske innlegg 1572-1799 1701 Første side Innhold
L0053 Norske innlegg 1572-1799 1702 Første side Innhold
L0054 Norske innlegg 1572-1799 1703 Første side Innhold
L0055 Norske innlegg 1572-1799 1704 Første side Innhold
L0056 Norske innlegg 1572-1799, Kommisjonssak, borgerskap mot magistrat 1704 Første side Innhold
L0057 Norske innlegg 1572-1799 1704 Første side Innhold
L0058 Norske innlegg 1572-1799 1705 Første side Innhold
L0059 Norske innlegg 1572-1799 1705 Første side Innhold
L0060 Norske innlegg 1572-1799, Mgl. nov.-des. 1706 Første side Innhold
L0061 Norske innlegg 1572-1799 1707 Første side Innhold
L0062 Norske innlegg 1572-1799 1707 Første side Innhold
L0063 Norske innlegg 1572-1799 1707 Første side Innhold
L0064 Norske innlegg 1572-1799 1707 Første side Innhold
L0065 Norske innlegg 1572-1799 1708 Første side Innhold