Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1334 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Documents Section

Mikrofilmer.
L0059 Film med LMDC Serial Numbers 1938 - 1943 Første side Innhold
L0060 Film med LMDC Serial Numbers 1938 - 1943 Første side Innhold
L0061 Film med LMDC Serial Numbers 1940 - 1945 Første side Innhold
L0062 Film med LMDC Serial Numbers 1940 - 1945 Første side Innhold
L0063 Film med LMDC Serial Numbers 1940 - 1945 Første side Innhold
L0064 Film med LMDC Serial Number. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0065 Film med LMDC Serial Number. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0066 Film med LMDC Serial Number. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0067 Film med LMDC Serial Number. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0068 Film med LMDC Serial Number. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0069 Film med LMDC Serial Number. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0070 Film med LMDC Serial Number. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0071 Film med FO IIs bestillingsnummer. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0072 Film med FO IIs bestillingsnummer. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0073 Film med FO IIs bestillingsnummer. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0074 Filmbiter uten nummer. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0075 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 714. FKA jnr. 615/1954. 1940 Første side Innhold
L0076 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 715. FKA jnr. 619/1954. 1940 Første side Innhold
L0077 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 716. FKA jnr. 615/1954. 1940 Første side Innhold
L0078 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 717. FKA jnr. 601/1954. 1940 Første side Innhold
L0079 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 718. FKA jnr. 601/1954. 1940 Første side Innhold
L0080 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 719. FKA jnr. 619/1954. 1940 Første side Innhold
L0081 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 720. FKA jnr. 619/1954. 1940 Første side Innhold
L0082 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 721. FKA jnr. 619/1954. 1940 Første side Innhold
L0083 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 722. FKA jnr. 615/1954. 1940 Første side Innhold
L0084 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 723. FKA jnr. 615/1954. 1940 Første side Innhold
L0085 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 724. FKA jnr. 615/1954. 1940 - 1941 Første side Innhold
L0086 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 725. FKA jnr. 601/1954. 1940 Første side Innhold
L0087 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 726. FKA jnr. 601/1954. 1940 Første side Innhold
L0088 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 727. FKA jnr. 601/1954. 1939 - 1940 Første side Innhold
L0089 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 728. FKA jnr. 569/1954. 1939 - 1945 Første side Innhold
L0090 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 952. FKA jnr. 59/1955. 1940 Første side Innhold
L0091 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 953. FKA jnr. 59/1955. 1935 - 1942 Første side Innhold

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

Tyske fengsler, Møllergata 19
L0001 Register over norske fanger i Møllergata 19: A-Bj 1940 - 1945 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0002 Register over norske fanger i Møllergata 19: Bj-Eng 1940 - 1945 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0003 Register over norske fanger i Møllergata 19: Eng-Hag 1940 - 1945 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0004 Register over norske fanger i Møllergata 19: Hal-Hæ 1940 - 1945 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0005 Register over norske fanger i Møllergata 19: Hø-Kj 1940 - 1945 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0006 Register over norske fanger i Møllergata 19: Kj-Lund 1940 - 1945 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0007 Register over norske fanger i Møllergata 19: Lundb-N 1940 - 1945 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0008 Register over norske fanger i Møllergata 19: Oelze-Ru 1940 - 1945 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0009 Register over norske fanger i Møllergata 19: Ru-Sy 1940 - 1945 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0010 Register over norske fanger i Møllergata 19: Sø-Å 1940 - 1945 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Statsrådssekretariatet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Kongelige resolusjoner med register
L0122 Kgl. res. (9/4) 17/4 1940 -18/12 1942 1940 - 1942 Første side Innhold
L0123 Kgl. res. 15/1-20/12 1943 Første side Innhold
L0124 Kgl. res. 14/1-30/6 1944 Første side Innhold
L0125 Kgl. res. 21/7-15/12 1944 Første side Innhold
L0126 Kgl. res. 12/1-25/5 1945 Første side Innhold
L0127 Register 9/4-25/5 1940 - 1945 Første side Innhold

Administrasjonsrådet

Møteprotokoll og vedtaksprotokoll
L0001 Møteprotokoll med tillegg 15/4-25/9 1940 Første side Innhold