Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1341 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Tyske arkiver, Organisation Todt (OT), Einsatzgruppe Wiking

Diverse kartotek for personale og materiell, Personalkartotek med bl.a. "Arbeitseinsatzkartei"
L0045/0003 Tre kartotek: Arbeitseinsatzkartei - kort på firma fra opprinnelig kartotek 1940 - 1945 For informasjon om disse kortene vises til omtale av serie O7. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Diverse arkivmateriale, Organisation Todt. Avlevering fra NGU
L0004 A6: Boringer 1944 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Documents Section

Mikrofilmer.
L0055 Film med LMDC Serial Numbers 1939 - 1945 Første side Innhold
L0056 Film med LMDC Serial Numbers 1940 - 1945 Første side Innhold
L0057 Film med LMDC Serial Numbers 1940 - 1945 Første side Innhold
L0058 Film med LMDC Serial Numbers 1940 - 1945 Første side Innhold
L0059 Film med LMDC Serial Numbers 1938 - 1943 Første side Innhold
L0060 Film med LMDC Serial Numbers 1938 - 1943 Første side Innhold
L0061 Film med LMDC Serial Numbers 1940 - 1945 Første side Innhold
L0062 Film med LMDC Serial Numbers 1940 - 1945 Første side Innhold
L0063 Film med LMDC Serial Numbers 1940 - 1945 Første side Innhold
L0064 Film med LMDC Serial Number. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0065 Film med LMDC Serial Number. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0066 Film med LMDC Serial Number. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0067 Film med LMDC Serial Number. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0068 Film med LMDC Serial Number. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0069 Film med LMDC Serial Number. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0070 Film med LMDC Serial Number. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0071 Film med FO IIs bestillingsnummer. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0072 Film med FO IIs bestillingsnummer. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0073 Film med FO IIs bestillingsnummer. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0074 Filmbiter uten nummer. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0075 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 714. FKA jnr. 615/1954. 1940 Første side Innhold
L0076 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 715. FKA jnr. 619/1954. 1940 Første side Innhold
L0077 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 716. FKA jnr. 615/1954. 1940 Første side Innhold
L0078 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 717. FKA jnr. 601/1954. 1940 Første side Innhold
L0079 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 718. FKA jnr. 601/1954. 1940 Første side Innhold
L0080 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 719. FKA jnr. 619/1954. 1940 Første side Innhold
L0081 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 720. FKA jnr. 619/1954. 1940 Første side Innhold
L0082 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 721. FKA jnr. 619/1954. 1940 Første side Innhold
L0083 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 722. FKA jnr. 615/1954. 1940 Første side Innhold
L0084 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 723. FKA jnr. 615/1954. 1940 Første side Innhold
L0085 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 724. FKA jnr. 615/1954. 1940 - 1941 Første side Innhold
L0086 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 725. FKA jnr. 601/1954. 1940 Første side Innhold
L0087 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 726. FKA jnr. 601/1954. 1940 Første side Innhold
L0088 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 727. FKA jnr. 601/1954. 1939 - 1940 Første side Innhold
L0089 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 728. FKA jnr. 569/1954. 1939 - 1945 Første side Innhold
L0090 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 952. FKA jnr. 59/1955. 1940 Første side Innhold
L0091 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 953. FKA jnr. 59/1955. 1935 - 1942 Første side Innhold

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

Tyske fengsler, Møllergata 19
L0001 Register over norske fanger i Møllergata 19: A-Bj 1940 - 1945 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0002 Register over norske fanger i Møllergata 19: Bj-Eng 1940 - 1945 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0003 Register over norske fanger i Møllergata 19: Eng-Hag 1940 - 1945 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0004 Register over norske fanger i Møllergata 19: Hal-Hæ 1940 - 1945 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0005 Register over norske fanger i Møllergata 19: Hø-Kj 1940 - 1945 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0006 Register over norske fanger i Møllergata 19: Kj-Lund 1940 - 1945 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0007 Register over norske fanger i Møllergata 19: Lundb-N 1940 - 1945 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0008 Register over norske fanger i Møllergata 19: Oelze-Ru 1940 - 1945 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0009 Register over norske fanger i Møllergata 19: Ru-Sy 1940 - 1945 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0010 Register over norske fanger i Møllergata 19: Sø-Å 1940 - 1945 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Statsrådssekretariatet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Kongelige resolusjoner med register
L0122 Kgl. res. (9/4) 17/4 1940 -18/12 1942 1940 - 1942 Første side Innhold