Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 4698 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Norges Brannkasse Oppdal

Branntakstprotokoller
L0001 Branntakstprotokoll med tekst 1872 - 1942 Første side
L0002 Branntakstprotokoll med tekst 1942 - 1950 Første side
L0003 Branntakstprotokoll med tekst 1950 - 1955 Første side
L0004 Branntakstprotokoll med skjema 1900 - 1917 Første side

Norges Brannkasse Meldal

Branntakstprotokoller med tekst
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1951 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1951 - 1955 Første side
L0003 Branntakstprotokoll 1955 Første side
Branntakstprotokoller med skjema
L0001 Branntakstprotokoll 1951 - 1955 Første side

Norges Brannkasse Bjørnør

Branntakstprotokoller med tekst
L0001 Branntakstprotokoll 1861 - 1882 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1882 - 1923 Første side
L0003 Branntakstprotokoll 1923 - 1955 Første side
Branntakstprotokoller med skjema
L0001 Branntakstprotokoll 1895 - 1957 Første side

Norges Brannkasse Orkdal

Branntakstprotokoller med tekst
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1868 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1868 - 1881 Første side
L0003 Branntakstprotokoll 1880 - 1894 Første side
L0004 Branntakstprotokoll 1895 - 1908 Første side
L0005 Branntakstprotokoll 1908 - 1916 Første side
L0006 Branntakstprotokoll 1916 - 1942 Første side
L0007 Branntakstprotokoll 1942 - 1952 Første side
L0008 Branntakstprotokoll 1952 - 1955 Første side
L0009 Branntakstprotokoll 1955 Første side
Branntakstprotokoller med skjema
L0001 Branntakstprotokoll 1930 - 1951 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1952 - 1955 Første side

Norges Brannkasse Røros

Branntakstprotokoller
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1856 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1856 - 1868 Første side
L0003 Branntakstprotokoll 1868 - 1881 Første side
L0004 Branntakstprotokoll 1918 - 1947 Første side
L0005 Branntakstprotokoll 1881 - 1895 Første side
L0006 Branntakstprotokoll 1908 - 1939 Første side
L0007 Branntakstprotokoll 1939 - 1948 Branntakstprotokoll for Brekken Første side
L0008 Branntakstprotokoll 1944 - 1950 Første side
L0009 Branntakstprotokoll 1947 - 1955 Første side
L0010 Branntakstprotokoll 1894 - 1912 Første side

Norges Brannkasse Singsås

Branntakstprotokoller med tekst
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1956 Første side

Norges Brannkasse Soknedal

Branntakstprotokoller med tekst
L0001 Branntakstprotokoll 1860 - 1875 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1875 - 1953 Første side
Branntakstprotokoller med skjema
L0001 Branntakstprotokoll 1909 - 1918 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1945 - 1946 Første side

Norges Brannkasse Horg og Støren

Branntakstprotokoller
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1872 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1868 - 1872 Første side
L0003 Branntakstprotokoll 1872 - 1882 Første side
L0004 Branntakstprotokoll 1881 - 1888 Første side
L0005 Branntakstprotokoll 1888 - 1944 Første side
L0006 Branntakstprotokoll 1946 - 1954 Første side
L0007 Branntakstprotokoll 1895 - 1949 Første side

Norges Brannkasse Buvik

Branntakstprotokoller med tekst
L0001 Branntakstprotokoll 1854 - 1928 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1928 - 1955 Første side
Branntakstprotokoller med skjema
L0001 Branntakstprotokoll 1934 - 1948 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1952 - 1955 Første side

Norges Brannkasse Børsa og Skaun

Branntakstprotokoller med tekst
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1917 Første side