Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1540 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo folkeregister, Registerkort

UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE, Utflyttede, Utflyttede III Oslo
L1610 UTFLYTTEDE 1976 N Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1611 UTFLYTTEDE 1976 O - Pe Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1612 UTFLYTTEDE 1976 Pl - Ro Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1613 UTFLYTTEDE 1976 Ru - Sh Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1614 UTFLYTTEDE 1976 Si - So Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1615 UTFLYTTEDE 1976 Sp - Sv Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1616 UTFLYTTEDE 1976 Sy - Tr Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1617 UTFLYTTEDE 1976 Rv - Vl Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1618 UTFLYTTEDE 1976 Vo - Å Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1619 UTFLYTTEDE 1977 A Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1620 UTFLYTTEDE 1977 Ba - Bi Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1621 UTFLYTTEDE 1977 Bj - Bå Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1622 UTFLYTTEDE 1977 C - D Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1623 UTFLYTTEDE 1977 E Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1624 UTFLYTTEDE 1977 F Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1625 UTFLYTTEDE 1977 G Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1626 UTFLYTTEDE 1977 Ha Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1627 UTFLYTTEDE 1977 He - Ho Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1628 UTFLYTTEDE 1977 Hu - Ja Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1629 UTFLYTTEDE 1977 Je - Jå Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1630 UTFLYTTEDE 1977 Ka - Ko Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1631 UTFLYTTEDE 1977 Kr - Kå Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1632 UTFLYTTEDE 1977 La - Lj Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1633 UTFLYTTEDE 1977 Lo - Ma Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1634 UTFLYTTEDE 1977 Me - Må Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1635 UTFLYTTEDE 1977 N Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1636 UTFLYTTEDE 1977 O - P Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1637 UTFLYTTEDE 1977 R Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1638 UTFLYTTEDE 1977 Sa - Sk Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1639 UTFLYTTEDE 1977 Sl - St Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1640 UTFLYTTEDE 1977 Su - Te Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1641 UTFLYTTEDE 1977 Ti - U Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1642 UTFLYTTEDE 1977 V Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1643 UTFLYTTEDE 1977 Z - Å Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

White Star-linjen

Saksarkiv , Emigrantprotokoller
L0001 Emigrant 1883 - 1890 Dekker alle destinasjoner. Første side
L0002 Emigrant 1890 - 1900 Dekker alle destinasjoner. Første side
L0003 Emigrant 1900 - 1906 Dekker alle destinasjoner. Første side
L0004 Emigrant 1906 - 1915 Dekker destinasjonene New York og Boston. Bl.a. Titanic. Første side
L0005 Emigrant 1904 - 1923 Dekker destinasjonene New York og Boston. Første side

Statsarkivet i Stavanger


Bjerkreim lensmannskontor

Fremmedbøker
L0001 "Fremmedbog" 1917 - 1918 Første side Innhold
L0002 "Protokol over anmeldte fremmede statsborgere" 1918 - 1936 Første side Innhold
Flytteprotokoller
L0001 "Protokol over ind- og udflyttede i Bjerkreims fattigkommune" 1901 - 1932 Første side Innhold

Håland lensmannskontor

Fattigvesen: flytteprotokoller
L0001 "Fortegnelse over ind- og utflyttede i Håland fattigkommune" 1922 - 1935 Første side Innhold
L0002 "Sola flytting" 1935 - 1943 Første side Innhold

Hetland lensmannskontor

Utlendingsprotokoller
L0001 Utlendingsprotokoll 1901 - 1954 Første side Innhold
Flytteprotokoller
L0001 Flytteprotokoll (er delt i to: 1a og 1b) 1901 - 1918 Første side Innhold
L0002 Flytteprotokoll, personkort ordnet etter etternavn 1930 - 1940 Første side Innhold
L0004 Flytteprotokoll, personkort ordnet etter etternavn 1940 - 1943 Første side Innhold

Høle og Forsand lensmannskontor

Protokoll over inn- og utflyttede
L0001 "Fortegnelse over inn- og utflyttede - Forsand" 1930 - 1943 Første side Innhold
L0002 "Fortegnelse over inn- og utflyttede - Høle" 1930 - 1943 Første side Innhold