Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 609 treff.

Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat

Forordninger (1735-1770)
16 Danske og norske forordninger A 1735 - 1752 Første side
17 Danske og norske forordninger B 1753 - 1770 Første side
Kgl. ordres, missiver og rescripter (1735-1770)
18 Kgl. Ordres. Missiver og Reskr. 1735 - 1770 Første side
Supplikprotokoller (1736-1756)
31 Suplik Protokol A 1736 - 1739 Første side
32 Suplik Protokol B 1739 - 1745 Første side
33 Suplik Protokol C 1745 - 1756 Første side
Deliberationsprotokoller til supplikprotokollerne (1736-1756)
34 Deliberationsprotokol A 1737 - 1740 Første side
35 Deliberationsprotokol B 1740 - 1742 Første side
36 Deliberationsprotokol C 1742 - 1752 Første side

Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat (1736-1771) / Kommercedeputationen (1771-1773)

Forestillinger og kgl. resolutioner (1736-1773)
001 Forestillinger 1736 - 1738 Forestillingsnr. 1-100 Første side
002 Forestillinger 1738 - 1740 Forestillingsnr. 101-200 Første side
003 Forestillinger 1740 - 1741 Forestillingsnr. 201-300 Første side
005 Forestillinger 1742 - 1744 Forestillingsnr. 401-500 Første side
006 Forestillinger 1744 - 1746 Forestillingsnr. 501-636 Første side
007 Forestillinger 1746 - 1750 Forestillingsnr. 637-900 Første side
008 Forestillinger 1750 - 1753 Forestillingsnr. 901-1000 Første side
009 Forestillinger 1753 - 1756 Forestillingsnr. 1001-1100 Første side
010 Forestillinger 1756 - 1758 Forestillingsnr. 1101-1200 Første side
011 Forestillinger 1758 - 1763 Forestillingsnr. 1201-1300 Første side
012 Forestillinger 1763 - 1768 Forestillingsnr. 1301-1448 Første side
013 Forestillinger 1768 - 1770 Forestillingsnr. 1449-1552 Første side
411 Forestillinger 1770 - 1773 Forestillingsnr. 1553-1610 Første side
004 Forestillinger 1741 - 1742 Forestillingsnr. 301-400 Første side

Kommercekollegiet, Danske Sekretariat

Danske og norske forestillinger og kgl. resolutioner (1773-1776)
430 Forestillinger 1773 Første side
431 Forestillinger 1774 Første side
432 Forestillinger 1775 Første side
433 Forestillinger 1776 Første side

Kommercekollegiet, Industri- og Fabriksfaget

Forestillinger og kongelige resolutioner (1797-1816)
1337 Forestillinger 1797 Første side
1338 Forestillinger 1798 Første side
1339 Forestillinger 1799 Første side
1340 Forestillinger 1800 Første side
1341 Forestillinger 1801 Første side
1342 Forestillinger 1802 Første side

Kommercekollegiet, Produktions- og Fiskerifagets Sekretariat

Forestillinger og kgl. resolutioner (1797-1816)
1215 Kgl. Resolutioner 1797 Første side
1216 Kgl. Resolutioner 1798 - 1803 Første side
1217 Kgl. Resolutioner 1804 - 1809 Første side
1218 Kgl. Resolutioner 1810 - 1816 Første side
Forestillinger og kgl. resolutioner angående lån til fiskeri og til handelsplanters dyrkning (1797-1814)
1219 Forestillinger ang. Laan. 1797 - 1814 Første side

Statsarkivet i Trondheim


Nordland og Finmarks lagstol*

Uten oppføringer i Arkivportalen
L0035 Kongelige forordninger 1578 - 1664 Første side
L0036 Kongelige forordninger 1664 - 1797 Første side

Riksarkivet


Stattholderembetet 1572-1771

B I Supplikkbok fra tiden før 1662
L0001 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1642 - 1650 Første side Innhold
B II Autoriserte supplikkbøker for Stattholderskapet
L0001 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1662 - 1669 Første side Innhold
L0002 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1669 - 1671 Første side Innhold
L0003 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1671 - 1682 Første side Innhold
L0004 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1683 - 1691 Første side Innhold
L0005 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1692 - 1699 Første side Innhold
L0006 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1699 - 1706 Første side Innhold
L0007 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1706 - 1712 Første side Innhold
L0008 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1709 Første side Innhold
B III a Ikke autoriserte supplikkbøker
L0001 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1683 - 1684 Første side Innhold