Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 412 treff.

Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat (1736-1771) / Kommercedeputationen (1771-1773)

Forestillinger og kgl. resolutioner (1736-1773)
01 Forestillingsnr. 1-100 1736 - 1738 Første side
02 Forestillingsnr. 101-200 1738 - 1740 Første side
03 Forestillingsnr. 201-300 1740 - 1741 Første side
04 Forestillingsnr. 301-400 1741 - 1742 Første side
05 Forestillingsnr. 401-500 1742 - 1744 Første side
06 Forestillingsnr. 501-636 1744 - 1746 Første side
07 Forestillingsnr. 637-900 1746 - 1750 Første side
08 Forestillingsnr. 901-1000 1750 - 1753 Første side
09 Forestillingsnr. 1001-1100 1753 - 1756 Første side
10 Forestillingsnr. 1101-1200 1756 - 1758 Første side
11 Forestillingsnr. 1201-1300 1758 - 1763 Første side
12 Forestillingsnr. 1301-1448 1763 - 1768 Første side
13 Forestillingsnr. 1449-1552 1768 - 1770 Første side
14 Forestillingsnr. 1553-1610 1770 - 1773 Første side

Statsarkivet i Trondheim


Nordland og Finmarks lagstol*

Uten oppføringer i Arkivportalen
L0035 Kongelige forordninger 1578 - 1664 Kongelige forordninger 1578-1664 Første side
L0036 Kongelige forordninger 1664 - 1797 Kongelige forordninger 1664-1797 Første side

Riksarkivet


Danske Kanselli 1572-1799

Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Registre og tegnelser, Norske tegnelser
L0001 Norske tegnelser (mikrofilm) 1572 - 1588 Første side Innhold
L0002 Norske tegnelser (mikrofilm) 1588 - 1596 Første side Innhold
L0003 Norske tegnelser (mikrofilm) 1596 - 1616 Første side Innhold
L0004 Norske tegnelser (mikrofilm) 1617 - 1627 Første side Innhold
L0005 Norske tegnelser (mikrofilm) 1628 - 1633 Første side Innhold
L0006 Norske tegnelser (mikrofilm) 1634 - 1639 Første side Innhold
L0007 Norske tegnelser (mikrofilm) 1640 - 1648 Første side Innhold
L0008 Norske tegnelser (mikrofilm) 1648 - 1652 Første side Innhold
L0009 Norske tegnelser (mikrofilm) 1653 - 1656 Første side Innhold
L0010 Norske tegnelser (mikrofilm) 1657 - 1660 Første side Innhold
L0011 Norske tegnelser (mikrofilm) 1660 - 1670 Første side Innhold
L0012 Norske tegnelser (mikrofilm) 1670 - 1683 Første side Innhold
L0013 Norske tegnelser (mikrofilm) 1684 - 1687 Første side Innhold
L0014 Norske tegnelser (mikrofilm) 1688 - 1691 Første side Innhold
L0015 Norske tegnelser (mikrofilm) 1692 - 1699 Første side Innhold
L0016 Norske tegnelser 1699 - 1703 Første side Innhold
L0017 Norske tegnelser 1704 - 1706 Første side Innhold
L0018 Norske tegnelser 1707 - 1709 Første side Innhold
L0019 Norske tegnelser 1710 - 1714 Første side Innhold
L0020 Norske tegnelser 1715 - 1718 Første side Innhold
L0021 Norske tegnelser 1719 - 1721 Første side Innhold
L0022 Norske tegnelser 1722 - 1724 Første side Innhold
L0023 Norske tegnelser 1725 - 1727 Første side Innhold
L0024 Norske tegnelser 1728 - 1730 Første side Innhold
L0025 Norske tegnelser 1730 - 1733 Første side Innhold
L0026 Norske tegnelser 1734 - 1735 Første side Innhold
L0027 Norske tegnelser 1736 - 1737 Første side Innhold
L0028 Norske tegnelser 1738 - 1740 Første side Innhold
L0029 Norske tegnelser 1741 - 1743 Første side Innhold
L0030 Norske tegnelser 1744 - 1746 Første side Innhold
L0031 Norske tegnelser 1746 - 1748 Første side Innhold
L0032 Norske tegnelser 1749 - 1750 Første side Innhold
L0033 Norske tegnelser 1751 - 1752 Første side Innhold
L0034 Norske tegnelser 1753 - 1754 Første side Innhold