Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 500 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


1838-matrikkelen (publikasjon)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
01 1838 1838-matrikkelen for Smaalenenes amt Første side Innhold
02 1838 1838-matrikkelen for Akershus amt Første side Innhold
03 1838 1838-matrikkelen for Hedemarkens amt Første side Innhold
04 1838 1838-matrikkelen for Christians amt Første side Innhold
05 1838 1838-matrikkelen for Buskerud amt Første side Innhold
06 1838 1838-matrikkelen for Jarlsberg og Laurvik amt Første side Innhold
07 1838 1838-matrikkelen for Bratsberg amt Første side Innhold
08 1838 1838-matrikkelen for Nedenæs amt Første side Innhold
09 1838 1838-matrikkelen for Lister og Mandal amt Første side Innhold
10 1838 1838-matrikkelen for Stavanger amt Første side Innhold
11 1838 1838-matrikkelen for Søndre Bergenhus amt, Sunnhordland og Hardanger fogderi, Stamhuset Rosendals gods og Lyse klosters gods Første side Innhold
12 1838 1838-matrikkelen for Søndre Bergenhus amt, Nordhordland og Voss fogderi Første side Innhold
13 1838 1838-matrikkelen for Nordre Berghenhus amt Første side Innhold
14 1838 1838-matrikkelen for Romsdals amt Første side Innhold
15 1838 1838-matrikkelen for Søndre Trondhjems amt Første side Innhold
16 1838 1838-matrikkelen for Nordre Trondhjems amt Første side Innhold
17 1838 1838-matrikkelen for Nordlands amt Første side Innhold
18 1838 1838-matrikkelen for Finmarkens amt, Senja og Tromsø fogderi Første side Innhold

Stattholderembetet 1572-1771

D IX Jordebøker
L0033a/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Nedre Romerike 1670 Første side Innhold
L0033b/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikler for Strinda, Selbu, Orkdal, Stjørdal, Gauldal og Fosen 1670 - 1671 Første side Innhold
L0034/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Nedre Romerike 1685 Første side Innhold
L0035/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Nedre Romerike 1695 Første side Innhold
L0036/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Gudbrandsdal 1719 Første side Innhold
L0037/0001 Jordebøker 1662-1720:: Forskjellige jordebøker og matrikler 1674 - 1720 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Allmenninger
L0008b/0001 Ullerål allmenning: Lagtingsvitner om kongens eiendomsrett til Ullerål allmenning m.m. 1723 Første side Innhold
L0008b/0001 Ullerål allmenning: Lagtingsvitner om kongens eiendomsrett til Ullerål allmenning m.m. 1723 Første side Innhold
Landkommisjonen 1661
L0001/0001 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Konsepter til kongebrev 1661 Første side Innhold
L0006 Kristiania lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Lier, Hurum, Røyken, Ringerike og Nes i Hallingdal, samt Hadeland. 1661 Første side Innhold
L0011 Tønsberg lagdømme. Alminnelig jordebok for Tønsberg len - Slagen og Arendal skipreider. 1661 Første side Innhold
L0012 Tønsberg lagdømme. Alminnelig jordebok for Tønsberg len - Våle, Råbygge, Lardal og Sande skipreider. 1661 Første side Innhold
L0015/0001 Tønsberg lagdømme. Brunla len:: Brunla len. Alminnelig jordebok 1661 Første side Innhold
L0015/0002 Tønsberg lagdømme. Brunla len:: Brunla len. Kronens jordebok 1661 Første side Innhold
L0016/0001 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Alminnelig jordebok 1661 Første side Innhold
L0016/0006 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Jordebok over odels- og pantegods eid av allmuen på Eiker og over geistlig gods i Eiker len og prestegjeld 1661 Første side Innhold
L0016/0007 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Jordebok over odels- og pantegods eid av allmuen i Modum og Sigdal 1661 Første side Innhold
L0016/0008 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Jordebok over adels-, odels- og pantegods i Sandsvær samt jordebok over Oslo kapitels jordegods og Tønsberg prostis jordegods i Sandsvær prestegjeld 1661 Første side Innhold
L0017 Skien lagdømme. Alminnelig jordebok for Telemark, Bamble og Numedal 1661 Første side Innhold
L0020/0001 Agder lagdømme:: Alminnelig jordebok. Mandal len 1661 Første side Innhold
L0020/0002 Agder lagdømme:: Alminnelig jordebok. Nedenes len 1661 Første side Innhold
L0020/0003 Agder lagdømme:: Alminnelig jordebok. Råbyggelag 1661 Første side Innhold
L0020/0004 Agder lagdømme:: Alminnelig jordebok. Lista len 1661 Første side Innhold
L0022/0006 Agder lagdømme:: Fortegnelser over skuter og skippere 1661 Første side Innhold
L0023/0001 Stavanger lagdømme:: [A]: Alminnelig jordebok og skattemanntall (6 dalers kontribusjonsskatt) 1661 Første side
L0023/0002 Stavanger lagdømme:: [B]: Kronens jordebok. 1661 Første side
L0023/0003 Stavanger lagdømme:: [C]: Jordebok over bispens samt kannikenes, prestenes, kirkenes og hospitalets inntekter. 1661 Første side
L0023/0004 Stavanger lagdømme:: [D]: Odelsjordebok. 1661 Første side
L0023/0005 Stavanger lagdømme:: [E]: Taksasjon av bygårder og annen formue i Stavanger. Overslag over Stavangers inntekt og utgift m.m. 1661 Første side
L0024/0001 Bergen lagdømme:: [A]: Alminnelig jordebok og skattemanntall (6 dalers kontribusjonsskatt). Sunnhordland, Hardanger, Nordhordland, Voss, Indre Sogn, Ytre Sogn, Sunnfjord, Nordfjord og Sunnmøre fogderi. 1661 Første side
L0025/0001 Bergen lagdømme:: [B]: Kronens jordebok. Nordhordland, Sunnhordland, Ytre Sogn, Indre Sogn, Sunnfjord, Nordfjord, Sunnmøre, Hardanger med Halsnøy kloster, Lyse kloster, Apostelgodset, Munkeliv og St. Hans kloster, Alle helgen gods, Lagstolen gods, Ove Jenssøns gods på Voss 1661 Første side
L0026/0001 Bergen lagdømme:: Jordebok over det benefiserte gods 1661 Første side