Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 966 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


1838-matrikkelen (publikasjon)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
01 1838 1838-matrikkelen for Smaalenenes amt Første side Innhold
02 1838 1838-matrikkelen for Akershus amt Første side Innhold
03 1838 1838-matrikkelen for Hedemarkens amt Første side Innhold
04 1838 1838-matrikkelen for Christians amt Første side Innhold
05 1838 1838-matrikkelen for Buskerud amt Første side Innhold
06 1838 1838-matrikkelen for Jarlsberg og Laurvik amt Første side Innhold
07 1838 1838-matrikkelen for Bratsberg amt Første side Innhold
08 1838 1838-matrikkelen for Nedenæs amt Første side Innhold
09 1838 1838-matrikkelen for Lister og Mandal amt Første side Innhold
10 1838 1838-matrikkelen for Stavanger amt Første side Innhold
11 1838 1838-matrikkelen for Søndre Bergenhus amt, Sunnhordland og Hardanger fogderi, Stamhuset Rosendals gods og Lyse klosters gods Første side Innhold
12 1838 1838-matrikkelen for Søndre Bergenhus amt, Nordhordland og Voss fogderi Første side Innhold
13 1838 1838-matrikkelen for Nordre Berghenhus amt Første side Innhold
14 1838 1838-matrikkelen for Romsdals amt Første side Innhold
15 1838 1838-matrikkelen for Søndre Trondhjems amt Første side Innhold
16 1838 1838-matrikkelen for Nordre Trondhjems amt Første side Innhold
17 1838 1838-matrikkelen for Nordlands amt Første side Innhold
18 1838 1838-matrikkelen for Finmarkens amt, Senja og Tromsø fogderi Første side Innhold

Stattholderembetet 1572-1771

D IX Jordebøker
L0033a/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Nedre Romerike 1670 Første side Innhold
L0033b/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikler for Strinda, Selbu, Orkdal, Stjørdal, Gauldal og Fosen 1670 - 1671 Første side Innhold
L0034/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Nedre Romerike 1685 Første side Innhold
L0035/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Nedre Romerike 1695 Første side Innhold
L0036/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Gudbrandsdal 1719 Første side Innhold
L0037/0001 Jordebøker 1662-1720:: Forskjellige jordebøker og matrikler 1674 - 1720 Første side Innhold

Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0001 Skap 8, pakke 19-45 1617 - 1737 Første side Innhold
L0019 Skap 8, pakke 196 IV - 197, litra N 1706 - 1722 Kommisjon over generaltollforvalter Hans Schreuder og matrikuleringskommisjonen av 1722 Første side Innhold
L0020 Skap 8, pakke 197, litra O-litra LL 1721 - 1722 Matrikuleringskommisjonen av 1722 Første side Innhold
L0034 Skap 9, pakke 202-236 1644 - 1716 Første side Innhold
L0063 Skap 14, pakke 172, litra B-211 1607 - 1716 Bl.a. om Finnmark Første side Innhold
L0106 Skap 16, pakke 17-30 1591 - 1793 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1661 - 1723 Gårdsnavnsregister til Landkommisjonen 1661, matrikkel etter reskript 23.1.1665 og matrikkelforarbeidet 1723 Første side Innhold
Allmenninger
L0008b/0001 Ullerål allmenning: Lagtingsvitner om kongens eiendomsrett til Ullerål allmenning m.m. 1723 Første side Innhold
L0008b/0001 Ullerål allmenning: Lagtingsvitner om kongens eiendomsrett til Ullerål allmenning m.m. 1723 Første side Innhold
Landkommisjonen 1661
L0001/0001 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Konsepter til kongebrev 1661 Første side Innhold
L0001/0002 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Forestillinger, memorialer etc. 1660 - 1661 Første side Innhold
L0001/0003 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Hefte med påskrift "Dend Allmindelige Commission udi Norge in A. 1661" 1661 Første side Innhold
L0001/0004 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Dokumenter angående Landkommissariatet og skattene i Norge 1662 - 1663 Første side Innhold
L0001/0005 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Dokumenter angående Landkommissariatet og skattene i Norge 1664 - 1676 Første side Innhold
L0001/0006 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Landkommissarienes relasjoner 1661 Første side Innhold
L0002/0001 Fredrikstad lagdømme:: Jordebok for Verne kloster. Mars-mai 1661 1661 Første side Innhold
L0002/0002 Fredrikstad lagdømme:: Jordebok for Heggen og Frøland len. April-mai 1661 1661 Første side Innhold
L0002/0003 Fredrikstad lagdømme:: Jordebøker for prestebolene 1661 Første side Innhold
L0002/0004 Fredrikstad lagdømme:: Ekstrakt over prestenes inntekt 1661 Første side Innhold
L0002/0005 Fredrikstad lagdømme:: Fredrikstad lagstols jordebok 1661 Første side Innhold
L0002/0006 Fredrikstad lagdømme:: Fredrikstad Hospitals gods 1661 Første side Innhold

Varanger museum IKS


Vardø kommune / Teknisk Næring Plan og Kultur

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1890 Kart over Vardø Første side
- 1936 Kart over Vardø Første side
- 1945 - 1946 Reguleringsplan for Vardø, 1945 Første side
- 1956 Vardø bykart. Nordre Våg og Søndre Våg Første side

Oslo byarkiv


Oppmålingsvesenet

Matrikler og oppmålinger, Oppmålingsforretninger og matrikler 1736-1802
L0001 Oppmålingsforretning og matrikkel 1736 1736 Første side