Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 939 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


1838-matrikkelen (publikasjon)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
01 1838 1838-matrikkelen for Smaalenenes amt Første side Innhold
02 1838 1838-matrikkelen for Akershus amt Første side Innhold
03 1838 1838-matrikkelen for Hedemarkens amt Første side Innhold
04 1838 1838-matrikkelen for Christians amt Første side Innhold
05 1838 1838-matrikkelen for Buskerud amt Første side Innhold
06 1838 1838-matrikkelen for Jarlsberg og Laurvik amt Første side Innhold
07 1838 1838-matrikkelen for Bratsberg amt Første side Innhold
08 1838 1838-matrikkelen for Nedenæs amt Første side Innhold
09 1838 1838-matrikkelen for Lister og Mandal amt Første side Innhold
10 1838 1838-matrikkelen for Stavanger amt Første side Innhold
11 1838 1838-matrikkelen for Søndre Bergenhus amt, Sunnhordland og Hardanger fogderi, Stamhuset Rosendals gods og Lyse klosters gods Første side Innhold
12 1838 1838-matrikkelen for Søndre Bergenhus amt, Nordhordland og Voss fogderi Første side Innhold
13 1838 1838-matrikkelen for Nordre Berghenhus amt Første side Innhold
14 1838 1838-matrikkelen for Romsdals amt Første side Innhold
15 1838 1838-matrikkelen for Søndre Trondhjems amt Første side Innhold
16 1838 1838-matrikkelen for Nordre Trondhjems amt Første side Innhold
17 1838 1838-matrikkelen for Nordlands amt Første side Innhold
18 1838 1838-matrikkelen for Finmarkens amt, Senja og Tromsø fogderi Første side Innhold

Stattholderembetet 1572-1771

D IX Jordebøker
L0033a/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Nedre Romerike 1670 Første side Innhold
L0033b/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikler for Strinda, Selbu, Orkdal, Stjørdal, Gauldal og Fosen 1670 - 1671 Første side Innhold
L0034/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Nedre Romerike 1685 Første side Innhold
L0035/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Nedre Romerike 1695 Første side Innhold
L0036/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Gudbrandsdal 1719 Første side Innhold
L0037/0001 Jordebøker 1662-1720:: Forskjellige jordebøker og matrikler 1674 - 1720 Første side Innhold

Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0001 Skap 8, pakke 19-45 1617 - 1737 Første side Innhold
L0019 Skap 8, pakke 196 IV - 197, litra N 1706 - 1722 Kommisjon over generaltollforvalter Hans Schreuder og matrikuleringskommisjonen av 1722 Første side Innhold
L0020 Skap 8, pakke 197, litra O-litra LL 1721 - 1722 Matrikuleringskommisjonen av 1722 Første side Innhold
L0034 Skap 9, pakke 202-236 1644 - 1716 Første side Innhold
L0063 Skap 14, pakke 172, litra B-211 1607 - 1716 Bl.a. om Finnmark Første side Innhold
L0106 Skap 16, pakke 17-30 1591 - 1793 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1661 - 1723 Gårdsnavnsregister til Landkommisjonen 1661, matrikkel etter reskript 23.1.1665 og matrikkelforarbeidet 1723 Første side Innhold
Allmenninger
L0008b/0001 Ullerål allmenning: Lagtingsvitner om kongens eiendomsrett til Ullerål allmenning m.m. 1723 Første side Innhold
L0008b/0001 Ullerål allmenning: Lagtingsvitner om kongens eiendomsrett til Ullerål allmenning m.m. 1723 Første side Innhold
Landkommisjonen 1661
L0001/0001 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Konsepter til kongebrev 1661 Første side Innhold
L0006 Kristiania lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Lier, Hurum, Røyken, Ringerike og Nes i Hallingdal, samt Hadeland. 1661 Første side Innhold
L0008 Oppland lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Gudbrandsdalen og Hedemarken. 1661 Første side Innhold
L0009 Oppland lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Solør, Østerdal, Hadeland og Valdres. 1661 Første side Innhold
L0011 Tønsberg lagdømme. Alminnelig jordebok for Tønsberg len - Slagen og Arendal skipreider. 1661 Første side Innhold
L0012 Tønsberg lagdømme. Alminnelig jordebok for Tønsberg len - Våle, Råbygge, Lardal og Sande skipreider. 1661 Første side Innhold
L0015/0001 Tønsberg lagdømme. Brunla len:: Brunla len. Alminnelig jordebok 1661 Første side Innhold
L0015/0002 Tønsberg lagdømme. Brunla len:: Brunla len. Kronens jordebok 1661 Første side Innhold
L0016/0001 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Alminnelig jordebok 1661 Første side Innhold
L0016/0006 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Jordebok over odels- og pantegods eid av allmuen på Eiker og over geistlig gods i Eiker len og prestegjeld 1661 Første side Innhold
L0016/0007 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Jordebok over odels- og pantegods eid av allmuen i Modum og Sigdal 1661 Første side Innhold
L0016/0008 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Jordebok over adels-, odels- og pantegods i Sandsvær samt jordebok over Oslo kapitels jordegods og Tønsberg prostis jordegods i Sandsvær prestegjeld 1661 Første side Innhold
L0017 Skien lagdømme. Alminnelig jordebok for Telemark, Bamble og Numedal 1661 Første side Innhold
L0018/0001 Skien lagdømme:: Kronens jordebok over Bratsberg len 1661 Første side Innhold
L0018/0002 Skien lagdømme:: Jordebok over kirkenes og prestenes inntekter i Bratsberg len 1661 Første side Innhold
L0018/0003 Skien lagdømme:: Jordebok over en del geistlig og verdslig forleningsgods i Skien lagdømme (Gjerpen prosti, Oslo hospital, Tønsberg prosti, Skien lagstol, Tønsberg lagstol, St. Anne gildes gods) 1661 Første side Innhold

Oslo byarkiv


Oppmålingsvesenet

Matrikler og oppmålinger, Oppmålingsforretninger og matrikler 1736-1802
L0001 Oppmålingsforretning og matrikkel 1736 1736 Første side