Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 514 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


1838-matrikkelen (publikasjon)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
01 1838 1838-matrikkelen for Smaalenenes amt Første side Innhold
02 1838 1838-matrikkelen for Akershus amt Første side Innhold
03 1838 1838-matrikkelen for Hedemarkens amt Første side Innhold
04 1838 1838-matrikkelen for Christians amt Første side Innhold
05 1838 1838-matrikkelen for Buskerud amt Første side Innhold
06 1838 1838-matrikkelen for Jarlsberg og Laurvik amt Første side Innhold
07 1838 1838-matrikkelen for Bratsberg amt Første side Innhold
08 1838 1838-matrikkelen for Nedenæs amt Første side Innhold
09 1838 1838-matrikkelen for Lister og Mandal amt Første side Innhold
10 1838 1838-matrikkelen for Stavanger amt Første side Innhold
11 1838 1838-matrikkelen for Søndre Bergenhus amt, Sunnhordland og Hardanger fogderi, Stamhuset Rosendals gods og Lyse klosters gods Første side Innhold
12 1838 1838-matrikkelen for Søndre Bergenhus amt, Nordhordland og Voss fogderi Første side Innhold
13 1838 1838-matrikkelen for Nordre Berghenhus amt Første side Innhold
14 1838 1838-matrikkelen for Romsdals amt Første side Innhold
15 1838 1838-matrikkelen for Søndre Trondhjems amt Første side Innhold
16 1838 1838-matrikkelen for Nordre Trondhjems amt Første side Innhold
17 1838 1838-matrikkelen for Nordlands amt Første side Innhold
18 1838 1838-matrikkelen for Finmarkens amt, Senja og Tromsø fogderi Første side Innhold

Stattholderembetet 1572-1771

D IX Jordebøker
L0033a/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Nedre Romerike 1670 Første side Innhold
L0033b/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikler for Strinda, Selbu, Orkdal, Stjørdal, Gauldal og Fosen 1670 - 1671 Første side Innhold
L0034/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Nedre Romerike 1685 Første side Innhold
L0035/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Nedre Romerike 1695 Første side Innhold
L0036/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Gudbrandsdal 1719 Første side Innhold
L0037/0001 Jordebøker 1662-1720:: Forskjellige jordebøker og matrikler 1674 - 1720 Første side Innhold

Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0001 Skap 8, pakke 19-45 1617 - 1737 Første side Innhold
L0019 Skap 8, pakke 196 IV - 197, litra N 1706 - 1722 Kommisjon over generaltollforvalter Hans Schreuder og matrikuleringskommisjonen av 1722 Første side Innhold
L0020 Skap 8, pakke 197, litra O-litra LL 1721 - 1722 Matrikuleringskommisjonen av 1722 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Allmenninger
L0008b/0001 Ullerål allmenning: Lagtingsvitner om kongens eiendomsrett til Ullerål allmenning m.m. 1723 Første side Innhold
L0008b/0001 Ullerål allmenning: Lagtingsvitner om kongens eiendomsrett til Ullerål allmenning m.m. 1723 Første side Innhold
Landkommisjonen 1661
L0001/0001 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Konsepter til kongebrev 1661 Første side Innhold
L0006 Kristiania lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Lier, Hurum, Røyken, Ringerike og Nes i Hallingdal, samt Hadeland. 1661 Første side Innhold
L0011 Tønsberg lagdømme. Alminnelig jordebok for Tønsberg len - Slagen og Arendal skipreider. 1661 Første side Innhold
L0012 Tønsberg lagdømme. Alminnelig jordebok for Tønsberg len - Våle, Råbygge, Lardal og Sande skipreider. 1661 Første side Innhold
L0015/0001 Tønsberg lagdømme. Brunla len:: Brunla len. Alminnelig jordebok 1661 Første side Innhold
L0015/0002 Tønsberg lagdømme. Brunla len:: Brunla len. Kronens jordebok 1661 Første side Innhold
L0016/0001 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Alminnelig jordebok 1661 Første side Innhold
L0016/0006 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Jordebok over odels- og pantegods eid av allmuen på Eiker og over geistlig gods i Eiker len og prestegjeld 1661 Første side Innhold
L0016/0007 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Jordebok over odels- og pantegods eid av allmuen i Modum og Sigdal 1661 Første side Innhold
L0016/0008 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Jordebok over adels-, odels- og pantegods i Sandsvær samt jordebok over Oslo kapitels jordegods og Tønsberg prostis jordegods i Sandsvær prestegjeld 1661 Første side Innhold
L0017 Skien lagdømme. Alminnelig jordebok for Telemark, Bamble og Numedal 1661 Første side Innhold
L0020/0001 Agder lagdømme:: Alminnelig jordebok. Mandal len 1661 Første side Innhold
L0020/0002 Agder lagdømme:: Alminnelig jordebok. Nedenes len 1661 Første side Innhold
L0020/0003 Agder lagdømme:: Alminnelig jordebok. Råbyggelag 1661 Første side Innhold
L0020/0004 Agder lagdømme:: Alminnelig jordebok. Lista len 1661 Første side Innhold
L0022/0006 Agder lagdømme:: Fortegnelser over skuter og skippere 1661 Første side Innhold
L0023/0001 Stavanger lagdømme:: [A]: Alminnelig jordebok og skattemanntall (6 dalers kontribusjonsskatt) 1661 Første side
L0023/0002 Stavanger lagdømme:: [B]: Kronens jordebok. 1661 Første side
L0023/0003 Stavanger lagdømme:: [C]: Jordebok over bispens samt kannikenes, prestenes, kirkenes og hospitalets inntekter. 1661 Første side
L0023/0004 Stavanger lagdømme:: [D]: Odelsjordebok. 1661 Første side
L0023/0005 Stavanger lagdømme:: [E]: Taksasjon av bygårder og annen formue i Stavanger. Overslag over Stavangers inntekt og utgift m.m. 1661 Første side