Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 341 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


RA/EA-2870: Stattholderembetet 1572-1771

El: D X Forskjellige pakkesaker
L0054/0001 Forskjellige pakkesaker: Ekstrakter av stiftamtstueregnskap og fogderegnskap 1712 - 1715 Første side Innhold

RA/EA-5869: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Landkommissariatet på Akershus og Akershus stiftamt

R: Regnskap
Ra: Landkommissariatet på Akershus 1661-1665
L0001 Landkommissariatet på Akershus 1661 Første side Innhold
L0002 Landkommissariatet på Akershus 1661 Første side Innhold
L0003 Landkommissariatet på Akershus 1661 Første side Innhold
L0004 Landkommissariatet på Akershus 1661 Første side Innhold
L0005 Landkommissariatet på Akershus 1661 Første side Innhold
L0006 Landkommissariatet på Akershus 1661 Første side Innhold
L0007 Landkommissariatet på Akershus 1661 Første side Innhold
L0008 Landkommissariatet på Akershus 1661 - 1662 Første side Innhold
L0009 Landkommissariatet på Akershus 1662 Første side Innhold
L0010 Landkommissariatet på Akershus 1662 Første side Innhold
L0011 Landkommissariatet på Akershus 1661 - 1662 Første side Innhold
L0012 Landkommissariatet på Akershus 1661 - 1662 Første side Innhold
L0013 Landkommissariatet på Akershus 1661 - 1663 Første side Innhold
L0014 Landkommissariatet på Akershus 1663 Første side Innhold
L0015 Landkommissariatet på Akershus 1663 Første side Innhold
L0016 Landkommissariatet på Akershus 1663 Første side Innhold
L0017 Landkommissariatet på Akershus 1663 Første side Innhold
L0018 Landkommissariatet på Akershus 1663 Første side Innhold
L0019 Landkommissariatet på Akershus 1663 - 1664 Første side Innhold
L0020 Landkommissariatet på Akershus 1664 Første side Innhold
L0021 Landkommissariatet på Akershus 1664 Første side Innhold
L0022 Landkommissariatet på Akershus 1664 Første side Innhold
L0023 Landkommissariatet på Akershus 1664 Første side Innhold
L0024 Landkommissariatet på Akershus 1664 Første side Innhold
L0025 Landkommissariatet på Akershus 1664 Første side Innhold
L0026 Landkommissariatet på Akershus 1664 - 1665 Første side Innhold
L0027 Landkommissariatet på Akershus 1665 Første side Innhold
L0028 Landkommissariatet på Akershus 1665 Første side Innhold
L0029 Landkommissariatet på Akershus 1665 Første side Innhold
L0030 Landkommissariatet på Akershus 1665 Første side Innhold
L0031 Landkommissariatet på Akershus 1665 Første side Innhold
L0032 Landkommissariatet på Akershus 1665 Første side Innhold
L0033 Landkommissariatet på Akershus 1665 Første side Innhold
R: Regnskap
Rb: Akershus stiftamt 1666-1677
L0034 Akershus stiftamt 1666 Første side Innhold
L0035 Akershus stiftamt 1666 Første side Innhold
L0036 Akershus stiftamt 1666 Første side Innhold
L0037 Akershus stiftamt 1666 Første side Innhold
L0038 Akershus stiftamt 1666 Første side Innhold
L0039 Akershus stiftamt 1666 Første side Innhold
L0040 Akershus stiftamt 1666 Første side Innhold
L0041 Akershus stiftamt 1666 Første side Innhold
L0042 Akershus stiftamt 1664 - 1666 Første side Innhold
L0043 Akershus stiftamt 1664 - 1666 Første side Innhold
L0044 Akershus stiftamt 1667 Første side Innhold
L0045 Akershus stiftamt 1667 Første side Innhold
L0046 Akershus stiftamt 1667 - 1668 Første side Innhold
L0047 Akershus stiftamt 1668 Første side Innhold
L0048 Akershus stiftamt 1668 Første side Innhold
L0049 Akershus stiftamt 1668 Første side Innhold