Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 4088 treff.

Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Evje kommmune, Likningskommisjonen

Likningsprotokoller
L0003 Likningsprotokoll 1899 - 1906 Første side Innhold
L0004 Likningsprotokoll 1905 - 1908 Første side Innhold
L0005 Likningsprotokoll 1909 - 1912 Første side Innhold

Arkiv i Nordland


Røst kommune. Ligningsnemnd

Avskrivningsprotokoll
L0001 Avskrivningsprotokoll 1930 - 1957 Første side
Spesialserier inndelt etter arkivskapers spesialområder, Fiskeseddelprotokoll
L0001 Fiskeseddelprotokoll 1915 - 1955 Første side

Bergen byarkiv


Fana kommune. Herredskassereren

Skatteregnskap 1865-1971, Skattelister/ligningsprotokoller
L0002 Ligningsprotokoll for fattigvesenet. 1877 - 1883 Ligningsprotokoll for fattigvesenet, Fana herred, for årene 1878-1883 Første side Innhold
L0003 Ligningsprotokoll for Fana herred; 1883 - 1891 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1884-1891 (første del) Første side Innhold
L0004 Skattelister/ligningsprotokoll 1891 - 1892 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1891 (andre del) -1892 Første side Innhold
L0005 Skattelister/ligningsprotokoll 1892 - 1896 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1893-1896 Første side Innhold
L0006 Skattelister/ligningsprotokoll 1896 - 1901 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1897-1901 Første side Innhold
L0007 Skattelister/ligningsprotokoll 1901 - 1906 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1902-1906 Første side Innhold
L0008 Skattelister/ligningsprotokoll 1906 - 1909 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1907-1909 Første side Innhold
L0009 Skattelister/ligningsprotokoll 1909 - 1911 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1910-1911 Første side Innhold

Haugesund folkebibliotek


Knut Knutsen O.A.S.

- 1880 - 1920 Aktieprotokoll nr 1 for Haugesund Dampskipselskap Første side
- 1906 - 1912 Regnskap med bilag for DS LEIF. I mappen er også regnskap for DS LEIFs saltsildforretning fra 1911. Første side
- 01.02.1911 - 30.12.1913 Kassabok for rederiet Knut Knutsen O.A.S. Første side

IKA Hordaland


Etne kommune. Heradskassen

Rekneskap , Kronologisk ordna årsrekneskaper
L0004/0001 Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune 1951 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0002 Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune 1952 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0003 Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune 1953 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0004 Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune 1954 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0005 Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune 1955 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0001 Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune 1956 - 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0011 Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0012 Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Mølster avholdslag

Rekneskap, Rekneskap
L0001 Rekneskapsbok 1911 - 1916 Første side

Einstabøvoll meieri

Rekneskap, Rekneskapsbøker
L0001 Rekneskap over småsalg ved Einstabøvoll meieri 1896 - 1910 Første side
L0002 Salgsbok for Einstabøvoll meieri 1897 - 1910 Første side
L0003/0001 Bilag og ymse skriv til rekneskapet: Bilag til rekneskaoet 1910 Første side
L0003/0002 Bilag og ymse skriv til rekneskapet: Ymse skriv til rekneskapet 1906 - 1909 Første side

Valestrand smørforening

Regnskap, Rekneskap
L0001 Kassabok for Valestrand smørforening 1874 - 1910 Første side

Finnaas kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Saksarkiv, korrespondanse
L0001/0006 Korrespondanse / saker: Kapellkyrkje på Løkling 1906 - 1910 Første side Innhold
Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna saksarkiv. Vegar
L0001/0001 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Indvær - Stokkabakken 1910 - 1915 Første side Innhold
L0001/0002 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Langevåg - Hillestvedt 1913 Første side Innhold
L0001/0003 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Laurhammer - Olakjødn 1909 - 1911 Første side Innhold
L0001/0004 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Laurhammer - Olakjødn 1913 - 1916 Første side Innhold
L0001/0005 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Mælandsvåg - Gilje 1907 - 1910 Første side Innhold
L0001/0006 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Sønstabø - Olakjødn 1909 - 1914 Første side Innhold
L0001/0007 Rekneskap for veganlegg: Planar for ymse veganlegg i Finnås 1891 - 1916 Første side
L0002/0001 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Urangsvåg - Mælandsvåg 1898 - 1900 Første side Innhold
L0002/0002 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Urangsvåg - Mælandsvåg 1901 - 1903 Første side Innhold
L0002/0003 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Urangsvåg - Mælandsvåg 1904 - 1905 Første side Innhold
L0002/0004 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Urangsvåg - Mælandsvåg 1906 Første side Innhold
L0002/0005 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Urangsvåg - Mælandsvåg 1907 - 1909 Første side Innhold
L0002/0006 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Våge - Nøkling 1898 Første side Innhold

Finnaas kommune. Heradskassen

Rekneskap, Årsrekneskap, Årsrekneskap
L0001/0001 Årsrekneskap: Utdrag av kommunerekneskapet 1904 - 1910 Første side Innhold
L0001/0002 Årsrekneskap: Årsrekneskap m/nokre bilag 1912 Første side
L0001/0003 Årsrekneskap: Årsrekneskap m/ bilag 1913 Første side
L0001/0004 Årsrekneskap: Årsrekneskap 1913 - 1914 Første side
L0001/0005 Årsrekneskap: Årsrekneskap 1914 - 1915 Første side
Rekneskap, Kontobøker, Kontobøker
L0001 Kontobok 1899 - 1909 Første side