Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5094 treff.

Visningsvalg:

Ukjent oppbevaringssted


Ukjent arkiv

1864 - 1881 Første side

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


AAKS/KA0937-310: Evje kommmune, Likningskommisjonen

F2: Likningsprotokoller
L0003 Likningsprotokoll 1899 - 1906 Første side Innhold
L0004 Likningsprotokoll 1905 - 1908 Første side Innhold
L0005 Likningsprotokoll 1909 - 1912 Første side Innhold

AAKS/PA-1127a: Grefstad & Herlofson

B: Bendix J. Grefstad
02: Korrespondanse, kopibøker, regnskap, skipsdagbøker, journaler, privat korrespondanse, diverse
L0009 58. A/S Hasseldalen Jernskibsbyggeri 1899 - 1907 Første side Innhold

AAKS/PA-1907: Egelands Jernverk

01: Protokoller
L0009 Regnskapsbok 1773 - 1795 Første side Innhold
L0010 Regnskapsbok 1853 - 1855 Første side Innhold
L0011 Regnskapsbok 1853 - 1858 Første side Innhold
L0012 Regnskapsbok 1867 - 1886 Første side Innhold
L0013 Regnskapsbok 1881 Første side Innhold
L0014 Regnskapsbok for dagarbeidere 1858 - 1862 Første side Innhold
L0018 Kassebok 1856 - 1860 Første side Innhold
L0030 Kvitteringsbok 1889 - 1901 Første side Innhold
L0062 Regnskapsbok. Søndeled 1853 - 1864 Første side Innhold

AAKS/PA-2525: O. Terjesens rederi

R: Regnskap
R01: Regnskapsbøker
L0001 Regnskapsbøker 3 stk 1863 - 1916 Første side Innhold
R: Regnskap
R02: Regnskapsbilag
L0003 Regnskapsbilag 1904 - 1915 Første side Innhold

Arkiv i Nordland


AIN/K-18560.310: Røst kommune. Ligningsnemnd

330: Avskrivningsprotokoll
L0001 Avskrivningsprotokoll 1930 - 1957 Første side
F: Spesialserier inndelt etter arkivskapers spesialområder
Fa: Fiskeseddelprotokoll
L0001 Fiskeseddelprotokoll 1915 - 1955 Første side

Statsarkivet i Oslo


AV/SAO-A-10081: Moss likningskontor

F: SKATTELISTER
Fa: Skattelister
L0021 Skattelister 1969 Forskuddspliktige, blad nr. 712-1044 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AV/SAO-A-10117: Halden likningskontor

G: SKATTELISTER
L0034 Skatteliste 1968 Forskuddspliktige, Aabakken - Hellerud Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AV/SAO-A-10192: Frogn likningskontor

G: SKATTELISTER
L0008 Skatteliste 1972 Forskuddspliktige, fødselsnummer som begynner med 170115 - 311297, samt tilleggskategorier, og etterskuddspliktige Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AV/SAO-A-10381: Ullensaker likningskontor

G: SKATTELISTER
Ga: Skattelister, for- og etterskuddspliktige
L0001 Skatteliste 1965 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AV/SAO-A-10418: Oppegård likningskontor

H: SKATTELISTER
L0039 Skattelister 1973 Forskuddspliktige Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AV/SAO-A-10725: Bærum likningskontor

G: SKATTELISTER
Gf: Skattelister for 1971
Gfb: Skattelister - klagebehandling og etterskuddsskatt
L0001 Skatteliste 1 - klagebehandling i ligningsnemnda 1971 Endringer ved klagebehanding, samt skatteliste for etterskuddsskatt Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AV/SAO-A-11449: Ski likningskontor

G: SKATTELISTER
Ga: Skattelister og rettelser til skattelister
L0036 Skatteliste 1974 Forskuddspliktige, fødselsnummer som begynner med 010106 - 151248. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AV/SAO-A-11450: Nesodden likningskontor

G: SKATTELISTER
Ga: Skattelister
L0019 Skatteliste 1975 Forskuddspliktige, fødselsnummer som begynner med 010100 - 170135. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AV/SAO-A-11454: Eidsvoll likningskontor

G: SKATTELISTER
Ga: Skattelister
Gaa: Skattelister
L0002 Skattelister 1966 Forskuddspliktige og etterskuddsskatt Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AV/SAO-A-11461: Aremark likningskontor

G: SKATTELISTER
L0033 Skatteliste 1977 Forskudds- og etterskuddspliktige Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AV/SAO-A-11627: Skjeberg likningskontor

G: SKATTELISTER
Ga: Skattelister
L0015 Skatteliste 1979 Forskudds- og etterskuddspliktige Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Statsarkivet i Stavanger


AV/SAST-A-101249: Strand likningskontor

F: Spesialserier etter arkivskapers fagområde
Fa: Skattelister
L0016 Skatteliste 1982 Forskudds- og etterskuddspliktige Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Skatteliste 1989 Forskuddspliktige Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AV/SAST-A-101253: Sandnes likningskontor

Fa: Skattelister
L0006 Skattelister 1969 Forskudds- og etterskuddspliktige Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AV/SAST-A-101531: Haugesund likningskontor

F: Spesialserie etter arkivskapers fagområde
Fa: Skattelister
L0065 Skatteliste 1971 Forskuddspliktige, Førre - Johansson Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0067 Skatteliste 1971 Forskuddspliktige, Nistad - Stokka Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0099 Skatteliste 1974 Forskuddspliktige, Davidsen - Haavik Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0258 Skatteliste 1988 Forskuddspliktige, fødselsnummer som begynner med 121257 - 170117 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AV/SAST-A-101565: Tysvær likningskontor

F: Spesialserie etter arkivskapers fagområde
Fa: Skattelister
L0062 Skatteliste 1979 Forskuddspliktige Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0091 Skatteliste 1985 Forskuddspliktige Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AV/SAST-A-102005: Stavanger likningskontor

0002: Avlevering 1980
O: Spesialserie etter arkivskapers fagområde
L0061 Skatteliste 1968 Forskuddspliktige, fødselsnummer som begynner med 271143 - 300110 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AV/SAST-A-102115: Eigersund likningskontor

0001: Avlevering 2005/2006
O: Spesialserie etter arkivskapers fagområde
L0030 Skatteliste 1974 Forskuddspliktige Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AV/SAST-A-102117: Karmøy likningskontor

F: Spesialserier etter arkivskapers fagområde
Fa: Skattelister, kopibøker, bokettersynsrapporter og vedtak
L0090 Skatteliste 1972 Forskuddspliktige, K - R Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AV/SAST-A-102118: Klepp likningskontor

F: Spesialserier etter arkivskapers fagområde
Fa: Skattelister og kopibok
L0024 Skatteliste 1973 Skatteliste for forskuddspliktige Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0034 Skatteliste 1977 Skatteliste for forskuddspliktige Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AV/SAST-A-102407: Suldal likningskontor

F: Spesialserie etter arkivskapers fagområde
Fa: Skattelister
L0016 Skatteliste 1982 Forskudds- og etterskuddspliktige Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Bergen byarkiv


BBA/A-0504: Fana kommune. Herredskassereren

J: Skatteregnskap 1865-1971
Jc: Skattelister/ligningsprotokoller
L0002 Ligningsprotokoll for fattigvesenet. 1877 - 1883 Ligningsprotokoll for fattigvesenet, Fana herred, for årene 1878-1883 Første side Innhold
L0003 Ligningsprotokoll for Fana herred; 1883 - 1891 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1884-1891 (første del) Første side Innhold
L0004 Skattelister/ligningsprotokoll 1891 - 1892 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1891 (andre del) -1892 Første side Innhold
L0005 Skattelister/ligningsprotokoll 1892 - 1896 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1893-1896 Første side Innhold
L0006 Skattelister/ligningsprotokoll 1896 - 1901 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1897-1901 Første side Innhold
L0007 Skattelister/ligningsprotokoll 1901 - 1906 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1902-1906 Første side Innhold