Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1494 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Haugesund sjømannskontor*

Uten oppføringer i Arkivportalen
Fba/L0001 Fornavnsregister med henvisning til rullenr., Skudenes krets. Første side Innhold
Fba/L0002 Fornavnsregister med henvisning til rullenr., Skudenes krets. Første side Innhold
Fba/L0003 Fornavnsregister med henvisning til rullenr., Haugesund krets. Første side Innhold
Fba/L0004 Etternavnsregister med henvisning til rullenr., Haugesund krets. Første side Innhold
Fba/L0005 Etternavnsregister med henvisning til rullenr., Haugesund krets. Første side Innhold
Fba/L0006 1945 Etternavnsregister med henvisning til rullenr., Haugesund krets. Første side Innhold
Fba/L0007 1944 Etternavnsregister med henvisning til rullenr., Haugesund krets. Første side Innhold
Fbb/L0001 Sjøfartsrulle (hovedrulle), Skudenes krets, patent nr. 1-958. Første side Innhold
Fbb/L0002 Sjøfartsrulle (hovedrulle), Skudenes krets, patent nr. 959-2439. Første side Innhold
Fbb/L0003 Sjøfartsrulle (hovedrulle), Skudenes krets, patent nr. 965-2440. Første side Innhold
Fbb/L0004 1868 Sjøfartsrulle (hovedrulle), Haugesund krets, patent nr. 1-1922. Første side Innhold
Fbb/L0005 Sjøfartsrulle (hovedrulle), Haugesund krets, patent nr. 1-1922. Første side Innhold
Fbb/L0006 Sjøfartsrulle (hovedrulle), Haugesund krets, patent nr. 1923-2884. Første side Innhold
Fbb/L0007 Sjøfartsrulle (hovedrulle), Haugesund krets, patent nr. 2885-3832. Første side Innhold
Fbb/L0008 1885 Sjøfartsrulle (hovedrulle), Haugesund krets, patent nr. 1923-3832. Første side Innhold
Fbb/L0009 Sjøfartsrulle B, Haugesund krets nr. II, patent nr. 99-476. Første side Innhold
Fbb/L0010 Sjøfartsrulle (hovedrulle), Haugesund krets, patent nr. 1001-1471. Første side Innhold
Fbb/L0011 Sjøfartsrulle B, Haugesund krets, patent nr. 98-476. Første side Innhold
Fbb/L0012 Sjøfartsrulle A, Haugesund krets nr. II, patent nr. 8971-9629. Første side Innhold
Fbb/L0013 Sjøfartsrulle A, Haugesund krets, patent nr. 5000-8999. Første side Innhold
Fbb/L0014 1912 Sjøfartsrulle B, Haugesund krets, patent nr. 1001-1475. Første side Innhold
Fbb/L0015 1912 Sjøfartsrulle A, Haugesund krets nr. I, patent nr. 5001-8970. Første side Innhold
Fbb/L0016 1945 - 1949 Sjøfartsrulle A, Haugesund krets nr. II, patent nr. 9000-9709. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Fe/L0001 1883 Sjøfartsrulle (maskinist- og fyrbøterrulle), Haugesund krets, patent nr. 1-97. Første side Innhold
Ff/L0001 Sjøfartsrulle (annotasjons- og ungdomsrulle), Skudenes krets, patent nr. 1-2742. Første side Innhold
Ff/L0002 Sjøfartsrulle (annotasjons- og ungdomsrulle), Skudenes krets, patent nr. 1-2719. Første side Innhold
Ff/L0003 Sjøfartsrulle (annotasjons- og ungdomsrulle), Haugesund krets, patent nr. 1-3590. Første side Innhold
Ff/L0004 Sjøfartsrulle (annotasjons- og ungdomsrulle), Haugesund krets, patent nr. 1-3586. Første side Innhold

Stavanger sjømannskontor*

Uten oppføringer i Arkivportalen
Fba/L0001 Navneregister til hovedruller (patent nr. 1-8904). Første side Innhold
Fba/L0002 Navneregister til annotasjonsruller med gammel arkivref. 3-4 (patent nr. 1-1761). Første side Innhold
Fba/L0004 1921 - 1947 Navneregister sjøfartsruller, fornavnsregister til hovedrulle 1921-1947. Første side Innhold
Fba/L0005 1921 - 1947 Navneregister sjøfartsruller, etternavnsregister til hovedrulle 1921-1947. Første side Innhold
Fbb/L0001 1860 - 1863 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 1-720 (del 1). Første side Innhold
Fbb/L0002 1863 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 721-1450 (del 2). Første side Innhold
Fbb/L0003 1863 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 1451-2270. Første side Innhold
Fbb/L0004 1869 - 1880 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 1-792 (del 1). Første side Innhold
Fbb/L0005 1869 - 1880 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 793-1606 (del 2). Første side Innhold
Fbb/L0006 1869 - 1880 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 1607-2402 (del 3). Første side Innhold
Fbb/L0007 1869 - 1880 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 2403-3604. Første side Innhold
Fbb/L0008 1873 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 3605-4804. Første side Innhold
Fbb/L0009 1879 - 1887 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 4805-6006. Første side Innhold
Fbb/L0010 1887 - 1896 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 6007-6606 (del 1). Første side Innhold
Fbb/L0011 1887 - 1896 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 6607-7206 (del 2). Første side Innhold
Fbb/L0012 1894 - 1904 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 7207-8158. Første side Innhold
Fbb/L0013 1921 - 1933 Sjøfartshovedrulle A, patent nr. 1-1495 (del 1). Første side Innhold
Fbb/L0014 1933 - 1947 Sjøfartshovedrulle A, patent nr. 1496-2990 (del 2). Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Fbb/L0015 1947 Sjøfartshovedrulle A, patent nr. 2991-3582. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Fbb/L0016 1869 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 1-1202 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0017 1869 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 1203-2402 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0018 1869 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 2402-3602 (dublett). Første side Innhold