Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2106 treff.

Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat / Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet*

Ekspeditionsprotokol
C.5.03 1676 - 1679 Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.3: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
C.5.04 1679 - 1683 Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.4: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
C.5.05 1682 - 1685 Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.5: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
C.5.06 1685 - 1688 Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.6: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
C.5.07 1687 - 1689 Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.7: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
C.5.08 1689 - 1692 Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.8: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
C.5.10 1692 - 1694 Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.10: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
C.5.11 1694 - 1696 Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.11: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
C.5.12 1696 - 1697 Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.12: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
C.5.13 1697 - 1698 Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.13: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
C.5.14 1699 Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.14: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
F.4.1 1699 - 1700 Ekspedisjonsprotokoll nr. F.4.1: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold

Riksarkivet


Stattholderembetet 1572-1771

D IX Jordebøker
L0001/0001 Jordebøker før 1624 og til utligning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebok for Oslo kapitel 1595 Første side Innhold
L0001/0002 Jordebøker før 1624 og til utligning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Akershus len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0002/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for noen vikværske len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0002/0002 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Agdesiden len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0002/0003 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Stavanger len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0003/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Bergenhus len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0004/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Bergenhus len 1626 Første side Innhold
L0005/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Bergenhus len (forts.) 1626 Første side Innhold
L0005/0002 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Summa summarum over alle gårder i Bergenhus len (løs papirlapp) 1626 Første side Innhold
L0006/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Trondheim len 1624 Første side Innhold
L0006/0002 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for de nordlandske len 1626 Første side Innhold
L0006/0003 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Søknad (med vedlegg) fra lensherren på Vardøhus om at allmuen i lenet hans må slippe garnisonsskatt 1626 Første side Innhold
L0006/0004 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Dokumenter om garnisonsskatten o.a. 1624 - 1627 Første side Innhold
L0007/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Adelsjordebøker 1624 - 1625 Første side Innhold
L0008/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebok for Oslo by 1625 Første side Innhold
L0008/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Akershus len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0009/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for noen vikværske len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0009/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Bratsberg len 1624 Første side Innhold
L0010/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Agdesiden len 1624 Første side Innhold
L0010/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Stavanger len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0011/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Bergenhus len 1624 Første side Innhold
L0012/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Bergenhus len 1626 Første side Innhold
L0013/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Trondheim len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0013/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Adels- og odelsjordebok for de nordlandske len 1625 Første side Innhold
L0013/0003 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Brev og tingsvitner om at det ikke finnes odelsgods i Vardøhus len 1625 Første side Innhold
L0013/0004 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Dokumenter om utligningen av rosstjeneste på adels- og odelsgods 1624 - 1627 Første side Innhold
L0014/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Oslo og Hamar bispedømme 1625 - 1626 Første side Innhold
L0014/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Stavanger bispedømme 1625 Første side Innhold
L0015/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Bergen bispedømme 1624 - 1626 Første side Innhold
L0016/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Trondheim bispedømme og Jemtland 1625 - 1626 Første side Innhold
L0016/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Dokumenter om utligningen av rosstjeneste på kirker og presteskap i alle bispedømmer 1625 Første side Innhold
L0033a/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Nedre Romerike 1670 Første side Innhold
L0033b/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikler for Strinda, Selbu, Orkdal, Stjørdal, Gauldal og Fosen 1670 - 1671 Første side Innhold
L0037/0001 Jordebøker 1662-1720:: Forskjellige jordebøker og matrikler 1674 - 1720 Første side Innhold
L0042/0001 Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:: Dokumenter om salget av krongods 1722 - 1728 Første side Innhold

Rentekammeret, Kammerkanselliet

NORSKE AVDELING, Kongelige resolusjoner og reskripter, Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0001 Resolusjonsprotokoll med register (merket RK 52.1) 1695 - 1706 Første side Innhold
L0002 Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.2) 1720 Første side Innhold
L0003 Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.3) 1720 Første side Innhold