Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 153 treff.

Visningsvalg:

Oslo byarkiv


OBA/A-10422: Oslo Hospital

D: Saks- og korrespondansearkiv
Da: Saks- og korrespondansearkiv Oslo Hospital, forstanderen
L0001/0001 Saks og korrespondansearkiv: Gavebrev fra Ludvig Munch og hustru Ellen Marsviin 1594 Første side
L0001/0002 Saks og korrespondansearkiv: Korrespondanse, bl.a. angående Hannibalsfeiden 1644 Første side
L0001/0003 Saks og korrespondansearkiv: Jordebok 1648 Første side
L0001/0004 Saks og korrespondansearkiv: Jordebok 1650 Første side
L0001/0005 Saks og korrespondansearkiv: Fundas 1654 Første side
L0001/0006 Saks og korrespondansearkiv: Testamente, Jørgenn Philipsson og hustru Anne Bendzdaatter 1685 Første side
L0001/0007 Saks og korrespondansearkiv: Jordebok 1697 - 1738 Første side
R: Regnskap
Raa: Årsregnskap
L0001 Opsloe Hospitals Hovedsregnschabsbog 1724 - 1755 Jordebok 1724; Regnskap 1724-1736; Revisjon 1723-1736; Regnskap 1737-1755 Første side

Riksarkivet


RA/EA-3667: Manuskriptsamlingen

G: Manuskripter i kvartoformat
L0048a Nils Trosners dagbok ført på flåten 1710-1713 bd. I 1710 - 1713 Første side Innhold
L0048b Nils Trosners dagbok ført på flåten 1710-1713 bd. II 1710 - 1713 Første side Innhold

RA/EA-4029: Forskjellige samlinger, Historisk-kronologisk samling

G: Historisk-kronologisk samling II
Ga: Historisk-kronologisk samling II
L0009A Historisk-kronologisk samling. Dokumenter fra januar og ut september 1814. 1814 Bl.a. konstitusjonskomiteens grunnlovsutkast fra Eidsvoll. Første side Innhold

RA/EA-4036: Utenriksarkivet

J: Traktatsamlingen
L0001 Traktat om grensen mellom Norge og Sverige 07.10.1751 Ratifikasjon av grenseavtalen av 2. oktober 1751 med første kodisill ("lappekodisillen") og andre kodisill. Første side Innhold

RA/EA-4062: Danske Kanselli, Grensearkivet

F: Grensereguleringen
L0010/0001 Volum XX-XXII: Vol. XX: Protokoll med forslag fra begge kommisjoners sekretærer og ingeniører til avgjørelse av grensestridighetene 1748 Datert Erviken i Trondenes 28. august/8. april 1748 Første side Innhold
L0010/0002 Volum XX-XXII: Vol. XXI: Major Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoll, 1. bind 1742 Gauldal, Selbu, Stjørdal, Verdal og Inderøy fogderier Første side Innhold
L0010/0003 Volum XX-XXII: Vol. XXII: Major Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoll, 2. bind 1742 Inderøy, Helgeland og Salten fogderier Første side Innhold
L0011a/0001 Volum XXIII-XXVIa: Vol. XXIII: Major Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoll, 3. bind 1743 Salten fogderi Første side Innhold
L0011a/0002 Volum XXIII-XXVIa: Vol. XXIV: Major Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoll, 4. bind 1743 Senja og Tromsø fogderi Første side Innhold
L0011a/0003 Volum XXIII-XXVIa: Vol. XXV: Major Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoll, 5. bind 1744 Finnmark Første side Innhold
L0011a/0004 Volum XXIII-XXVIa: Vol. XXVIa: Major Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoll, 6. bind 1744 - 1745 Grensene mot russisk lappmark Første side Innhold
L0011b Volum XXVIb 1744 Beskrivelse av Vardøhus amt Første side Innhold

RA/EA-5965: Riksarkivets diplomsamling

F27: Latinske fragmenter
F27A: Latinske fragmenter
F27Aa: Latinske fragmenter rekke 1 hovedrekke
L0032 Latinske fragmenter, fragmentnummer 2686-2764. 1100 - 1536 Det er kun fragment nr. 2689 som er digitalisert. Første side Innhold
L0038 Latinske fragmenter, fragmentnummer 3212-3286. 1100 - 1536 Det er kun fragment nr. 3258 som er digitalisert. Første side Innhold
L0041 Latinske fragmenter, fragmentnummer 3508-3599. 1100 - 1536 Det er kun fragment nr. 3582-3584 og 3599 som er digitalisert. Første side Innhold

RA/PA-0001: Glassverk, samlinger

F: Glassverk samling
Fa: Norske Kompani
L0036 Modellbok for Nøstetangens og Aas' produkter med prisangivelse, 1763 Første side Innhold

RA/PA-0876: Venstres Hovedorganisasjon

Aa: Forhandlingsprotokoller
L0001 Forhandlingsprotokoll for Norges Venstreforening 1884 - 1909 Første side Innhold

RA/PA-1216: Det Norske Forbundet av 1948/Landsforeningen for Lesbisk og Homofil Frigjøring

D: Politiske saker
Da: Partnerskapsloven
L0001 Partnerskapsloven 1990 - 1993 Arkivstykket er en del av Norges dokumentarv. En artikkel beskyttet av opphavsrett og ett enkelt dokument med sensitive opplysninger er ikke fritt tilgjengelige. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Partnerskapsloven 1984 - 1993 Arkivstykket er en del av Norges dokumentarv. Første side Innhold

RA/RAFA-4479: Forsvarsdepartementet, Oscarsborg festning

F: DIVERSE PROTOKOLLER
Fa: Vaktjournal
L0001 Vaktjournal (vedlagt 9 permisjonskort) 28.03.1940 - 10.04.1940 Vaktjournalen er en del av Norges dokumentarv, som er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-program. Første side Innhold

RA/S-1001: Statsrådssekretariatet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ac: Kongelige resolusjoner med register
L0122 Kgl. res. (9/4) 17/4 1940 -18/12 1942 17.04.1940 - 18.12.1942 Kgl. res. nr. 1b/1940 er kjent som "Kongens nei". Første side Innhold
D: Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: Bilag til forhandlingsprotokoller. Journalsaker. Fullmakter til Eidsvoldsrepresentantene m.m. 1814
L0007 Fullmakter for Eidsvollsrepresentantene i 1814. 1814 A. Byene. B. Militæretaten. C. Amtene Akershus-Buskerud Første side Innhold
L0008 Fullmakter for Eidsvollsrepresentantene i 1814. 1814 Grevskapene og amtene Bratsberg-Nordre Trondhjems Første side Innhold

RA/S-6313: Minnemateriale etter 22.07.2011

A: Minnemateriale utvalgt for publisering i forbindelse med ettårsmarkeringen
L0001 Minnemateriale utvalgt for publisering i forbindelse med ettårsmarkeringen 2011 Første side Innhold
W: Gjenstander
Wc: Utvalg til bruk for publisering
L0001 Oslo domkirke. Kosedyr med påtegnelser 08.03.2011 Bilde nr. 16 og 17 er ikke fritt tilgjengelige. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Oslo domkirke. Tekstiler med og uten påtegnelser 08.03.2011 Første side Innhold
L0003 Oslo domkirke. Blomster, hjerter o.l. 08.03.2011 Første side Innhold
L0004 Oslo domkirke. Sommerfugler, hjerter, blomster o.l. 08.08.2011 Første side Innhold
L0005 Oslo domkirke. Diverse små gjenstander 08.03.2011 Første side Innhold
L0006 Oslo domkirke. Diverse små gjenstander 08.03.2011 Bilde nr. 3 og 6 er ikke fritt tilgjengelige. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Oslo domkirke. Diverse små gjenstander 08.03.2011 Bilde nr. 5 er ikke fritt tilgjengelig. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Oslo domkirke. Diverse små gjenstander 08.03.2011 Første side Innhold
L0009 Oslo domkirke. Diverse små gjenstander 08.03.2011 Første side Innhold
L0010 Oslo domkirke. Norske flagg uten påtegnelser 08.03.2011 Første side Innhold
L0011 Oslo domkirke. Norske flagg med påtegnelser 08.03.2011 Første side Innhold
L0012 Oslo domkirke. Utenlandske flagg med og uten påtegnelser 08.03.2011 Første side Innhold
L0013 Oslo domkirke. Kirkeristen. Kosedyr uten påtegnelser 08.04.2011 Første side Innhold

Statsarkivet i Bergen


SAB/A-60601: Lepraarkiver - Pleiestiftelsen for spedalske no.1

B.c: Administrasjon - Journaler m.m.
1 1857 - 1882 Journal Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
5 1868 - 1875 Journal. Ufullstendig skanning: 23 sider (1874-1875) er pr. 1.10.2019 ikke skannet. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
C: Pasienter
5 1857 - 1955 Av- og tilgangslister. Ufullstendig skanning: Side 199 er pr. 1.10.2019 ikke skannet. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
9 1865 - 1882 Pasientfortegnelse, lnr. 682-1374. Med kort sykehistorie. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
D.d: Arbeidsavdelingene
5 1863 - 1868 Arbeidsjournal for mannsavdelingen Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.