Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 524 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


AV/SAH-ARK-010: Åker i Vang, Hedmark, og familien Todderud

G: Dagbøker ('Annotationsbøker')
Ga: Dagbøker
L0001/0001 Dagbøker: Dagbok 17.05.1749 - 05.05.1755 Første side
L0001/0002 Dagbøker: Dagbok 05.05.1755 - 04.01.1772 Første side
L0001/0003 Dagbøker: Dagbok 29.10.1763 - 31.12.1777 Første side
L0001/0004 Dagbøker: Dagbok 09.01.1772 - 09.04.1790 Første side
L0002/0001 Dagbøker: Dagbok 01.01.1778 - 31.12.1788 Inneholder også liste over solgt "Barket Læder og Raae=Huder" 1788-1789. Første side
L0002/0002 Dagbøker: Dagbok 01.06.1789 - 05.07.1797 Første side
L0002/0003 Dagbøker: Dagbok 09.04.1790 - 04.11.1812 Første side
L0003/0001 Dagbøker: 2 dagboksblad 25.06.1796 - 20.11.1796 Første side
L0003/0002 Dagbøker: Dagbok 12.10.1797 - 15.04.1798 Første side
L0003/0003 Dagbøker: Dagbok 07.07.1798 - 09.04.1799 Første side
L0003/0004 Dagbøker: Dagbok 01.01.1802 - 26.07.1806 Første side
L0003/0005 Dagbøker: Dagbok 12.08.1806 - 19.06.1812 Første side
L0003/0006 Dagbøker: Dagbok 23.04.1813 - 14.04.1845 Første side
L0004/0001 Dagbøker: Dagbok 20.06.1812 - 14.04.1825 Første side Innhold
L0004/0002 Dagbøker: Dagbok 14.04.1825 - 16.09.1835 Første side
L0004/0003 Dagbøker: Dagbok 01.01.1862 - 12.04.1862 Første side
L0005/0001 Dagbøker: Dagbok 08.07.1913 - 20.05.1917 Første side
L0005/0002 Dagbøker: Dagbok 21.05.1917 - 14.10.1921 Første side

Oslo byarkiv


OBA/A-10422: Oslo Hospital

D: Saks- og korrespondansearkiv
Da: Saks- og korrespondansearkiv Oslo Hospital, forstanderen
L0001/0001 Saks og korrespondansearkiv: Gavebrev fra Ludvig Munch og hustru Ellen Marsviin 1594 Første side
L0001/0002 Saks og korrespondansearkiv: Korrespondanse, bl.a. angående Hannibalsfeiden 1644 Første side
L0001/0003 Saks og korrespondansearkiv: Jordebok 1648 Første side
L0001/0004 Saks og korrespondansearkiv: Jordebok 1650 Første side
L0001/0005 Saks og korrespondansearkiv: Fundas 1654 Første side
L0001/0006 Saks og korrespondansearkiv: Testamente, Jørgenn Philipsson og hustru Anne Bendzdaatter 1685 Første side
L0001/0007 Saks og korrespondansearkiv: Jordebok 1697 - 1738 Første side
R: Regnskap
Raa: Årsregnskap
L0001 Opsloe Hospitals Hovedsregnschabsbog 1724 - 1755 Jordebok 1724; Regnskap 1724-1736; Revisjon 1723-1736; Regnskap 1737-1755 Første side

Riksarkivet


RA/EA-3667: Manuskriptsamlingen

G: Manuskripter i kvartoformat
L0048a Nils Trosners dagbok ført på flåten 1710-1713 bd. I 1710 - 1713 Første side Innhold
L0048b Nils Trosners dagbok ført på flåten 1710-1713 bd. II 1710 - 1713 Første side Innhold

RA/EA-4029: Forskjellige samlinger, Historisk-kronologisk samling

G: Historisk-kronologisk samling II
Ga: Historisk-kronologisk samling II
L0009A Historisk-kronologisk samling. Dokumenter fra januar og ut september 1814. 1814 Bl.a. konstitusjonskomiteens grunnlovsutkast fra Eidsvoll. Første side Innhold

RA/EA-4036: Utenriksarkivet

J: Traktatsamlingen
L0001 Traktat om grensen mellom Norge og Sverige 07.10.1751 - 1751 Ratifikasjon av grenseavtalen av 2. oktober 1751 med første kodisill ("lappekodisillen") og andre kodisill. Første side Innhold

RA/EA-4062: Danske Kanselli, Grensearkivet

F: Grensereguleringen
L0010/0001 Volum XX-XXII: Vol. XX: Protokoll med forslag fra begge kommisjoners sekretærer og ingeniører til avgjørelse av grensestridighetene 1748 Datert Erviken i Trondenes 28. august/8. april 1748 Første side Innhold
L0010/0002 Volum XX-XXII: Vol. XXI: Major Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoll, 1. bind 1742 Gauldal, Selbu, Stjørdal, Verdal og Inderøy fogderier Første side Innhold
L0010/0003 Volum XX-XXII: Vol. XXII: Major Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoll, 2. bind 1742 Inderøy, Helgeland og Salten fogderier Første side Innhold
L0011a/0001 Volum XXIII-XXVIa: Vol. XXIII: Major Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoll, 3. bind 1743 Salten fogderi Første side Innhold
L0011a/0002 Volum XXIII-XXVIa: Vol. XXIV: Major Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoll, 4. bind 1743 Senja og Tromsø fogderi Første side Innhold
L0011a/0003 Volum XXIII-XXVIa: Vol. XXV: Major Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoll, 5. bind 1744 Finnmark Første side Innhold
L0011a/0004 Volum XXIII-XXVIa: Vol. XXVIa: Major Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoll, 6. bind 1744 - 1745 Grensene mot russisk lappmark Første side Innhold
L0011b Volum XXVIb 1744 Beskrivelse av Vardøhus amt Første side Innhold

RA/EA-5965: Riksarkivets diplomsamling

F05: Arnamagnæanske diplomer i RA
L0010 NRA AM Fasc. 3 nr. 1 1189 Brev fra pave Clemens 3. til alle klerker i Norge: Han forbyr dem å dra i leidang med våpen i hånd; i slik ferd får de bare delta for å gi folk kirkelig tjeneste. Dette er det eldste brevet som er bevart i norske samlinger, og det inngår i Norges dokumentarv. Første side Innhold
L0249 NRA AM fasc. 27 nr. 1a 12.05.1292 Vernebrev fra Norges hertug Håkon Magnusson for sine kjære venner og fortrolige klerker, kannikene i Stavanger. Første side Innhold
F06: Norske statsdokumenter (D 9 Norge)
L0014 Dokument nr. 16 02.02.1388 Dok. nr. 16: Valgbrev utstedt 2.2.1388 av riksrådet, som på egne og Norges rikes vegne enstemmig har valgt dronning Margrete, kong Håkons hustru og mor til kong Olav som nylig døde, til mektig frue og rett husbond og til å stå for og råde over hele riket i Norge alle sine levedager. Første side
F13: Münchensamlingen
F13b: Münchensamlingen, papir
L0013 NRA dipl. München papir, nr. 4292 Aslak Bolts jordebok. 1430 - 1439 Første side Innhold
F27: Latinske fragmenter
F27A: Latinske fragmenter
F27Aa: Latinske fragmenter rekke 1 hovedrekke
L0032 Latinske fragmenter, fragmentnummer 2686-2764. 1100 - 1536 Det er kun fragment nr. 2689 som er digitalisert. Første side Innhold
L0038 Latinske fragmenter, fragmentnummer 3212-3286. 1100 - 1536 Det er kun fragment nr. 3258 som er digitalisert. Første side Innhold
L0041 Latinske fragmenter, fragmentnummer 3508-3599. 1100 - 1536 Det er kun fragment nr. 3582-3584 og 3599 som er digitalisert. Første side Innhold

RA/PA-0001: Glassverk, samlinger

F: Glassverk samling
Fa: Norske Kompani
L0036 Modellbok for Nøstetangens og Aas' produkter med prisangivelse, 1763 Første side Innhold

RA/PA-0876: Venstres Hovedorganisasjon

Aa: Forhandlingsprotokoller
L0001 Forhandlingsprotokoll for Norges Venstreforening 1884 - 1909 Første side Innhold

RA/PA-1216: Det Norske Forbundet av 1948/Landsforeningen for Lesbisk og Homofil Frigjøring

D: Politiske saker
Da: Partnerskapsloven
L0001 Partnerskapsloven 1990 - 1993 Arkivstykket er en del av Norges dokumentarv. En artikkel beskyttet av opphavsrett og ett enkelt dokument med sensitive opplysninger er ikke fritt tilgjengelige. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Partnerskapsloven 1984 - 1993 Arkivstykket er en del av Norges dokumentarv. Første side Innhold

RA/RAFA-4479: Forsvarsdepartementet, Oscarsborg festning

F: DIVERSE PROTOKOLLER
Fa: Vaktjournal
L0001 Vaktjournal (vedlagt 9 permisjonskort) 28.03.1940 - 10.04.1940 Vaktjournalen er en del av Norges dokumentarv, som er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-program. Første side Innhold