Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1003 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret, Kammerkanselliet

NORSKE AVDELING, Kongelige resolusjoner og reskripter, Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0063 Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.63) 1781 Første side Innhold
L0078 Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.78) 1796 Første side Innhold
NORSKE AVDELING, Kongelige resolusjoner og reskripter, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0007 Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller (merket RK 52.102) 1765 - 1771 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Bergverksregnskaper

REGNSKAP, BERGVERKSREGNSKAPER, Kongsberg sølvverk og bergstads regnskaper
L0843 Ekstraskatt 1762 - 1765 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper

Regnskap, Fredrikshald
L0006/0001 [A4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1772 Første side Innhold
Regnskap, Fredrikstad
L0029/0001 [B3] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1772 Første side Innhold
Regnskap, Moss
L0042/0001 [C1] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1765 Første side Innhold
Regnskap, Kristiania
L0071/0001 [E13] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 Første side Innhold
L0072/0001 [E13] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1763 - 1764 Første side Innhold
Regnskap, Bragernes
L0119/0001 [F2] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1767 Første side Innhold
Regnskap, Strømsø
L0144/0001 [G4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1767 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0001 Aker og Follo fogderi 1789 Første side Innhold
L0002 Arendal. Bergen 1789 Første side Innhold
L0003 Bergen. Bragernes 1789 Første side Innhold
L0004 Bragernes. Buskerud fogderi 1789 Første side Innhold
L0005 Buskerud fogderi. Christiania 1789 Første side Innhold
L0006 Christiania 1789 Første side Innhold
L0007 Christiania. Kristiansand 1789 Første side Innhold
L0008 Kristiansand. Kristiansund. Fredrikshald (Halden) 1789 Første side Innhold
L0009 Fredrikstad. Fosen fogderi 1789 Første side Innhold
L0010 Fosen fogderi, Gudbrandsdalen fogderi 1789 Første side Innhold
L0011 Gudbrandsdalen fogderi. Hedmark fogderi 1789 Første side Innhold
L0012 Hedmark fogderi 1789 Første side Innhold
L0013 Hedmark fogderi 1789 Første side Innhold
L0014 Helgeland fogderi 1789 Første side Innhold
L0015 Holmestrand, Idd og Marker fogderi 1789 Første side Innhold
L0016 Inderøy fogderi 1789 Første side Innhold
L0017 Inderøy fogderi, Jarlsberg grevskap 1789 Første side Innhold
L0018 Jarlsberg grevskap, Jæren og Dalane fogderi 1789 Første side Innhold
L0019 Jæren og Dalane fogderi, Kongsberg 1789 Første side Innhold
L0020 Kongsberg, Kragerø, Larvik 1789 Første side Innhold
L0021 Larvik grevskap, Lista fogderi 1789 Første side Innhold
L0022 Lista fogderi, Lyse kloster 1789 Første side Innhold
L0023 Mandal fogderi 1789 Første side Innhold
L0024 Modum Blåfarvevverk, Molde, Moss 1789 Første side Innhold
L0025 Moss, Onsøy, Tune og Veme fogderi. Namdal fogderi 1789 Første side Innhold
L0026 Nedenes fogderi 1789 Første side Innhold
L0027 Nedenes fogderi, Nedre Romerike fogderi 1789 Første side Innhold
L0028 Nedre Romerike fogderi. Nedre Telemark og Bamle fogderi, Nordhordland og Voss fogderi 1789 Første side Innhold
L0029 Nordhordland og Voss fogderi 1789 Første side Innhold
L0030 Nordhordland og Voss fogderi 1789 Første side Innhold
L0031 Nordmøre fogderi, Numedal og Sandsvær fogderi 1789 Første side Innhold
L0032 Numedal og Sandsvær fogderi, Orkdal og Gauldal fogderi 1789 Første side Innhold
L0033 Orkdal og Gauldal fogderi 1789 Første side Innhold
L0034 Orkdal og Gauldal fogderi 1789 Første side Innhold
L0035 Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi 1789 Første side Innhold
L0036 Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi, Ringerike og Hallingdal fogderi 1789 Første side Innhold
L0037 Ringerike og Hallingdal fogderi 1789 Første side Innhold
L0038 (Øster) Risør, Romsdal fogderi 1789 Første side Innhold
L0039 Rosendal baroni, Ryfylke fogderi 1789 Første side Innhold