Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 626 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0006 Skap 8, pakke 119-149B 1610 - 1735 Første side Innhold
L0018 Skap 8, pakke 194-196 III 1691 - 1720 Kommisjon om tollvesenet, konsumpsjonen og strandet gods 1691-1692 og kommisjon over generaltollforvalter Hans Schreuder Første side Innhold
L0019 Skap 8, pakke 196 IV - 197, litra N 1706 - 1722 Kommisjon over generaltollforvalter Hans Schreuder og matrikuleringskommisjonen av 1722 Første side Innhold
L0033 Skap 9, pakke 173-199 1627 - 1716 Slottsloven og dens virksomhet 1704-1713 etc. Første side Innhold
L0038 Skap 9, pakke 324-350 1615 - 1721 Tollinntekter nordafjells 1707-1721 og jordebøker ca. 1615 Første side Innhold
L0056 Skap 14, pakke 18B, litra AA-54 1590 - 1722 Bl.a. vedrørende Bergen by Første side Innhold
L0063 Skap 14, pakke 172, litra B-211 1607 - 1716 Bl.a. om Finnmark Første side Innhold
L0071 Skap 15, pakke 1A-31 Ia 1618 - 1701 Bl.a. kollegiets betenkninger over innkomne brev og ekstrakter av klager med kansellikollegiets betenkninger Første side Innhold
L0076 Skap 15, pakke 82-84 1589 - 1722 Trondheim kapitel og toll Første side Innhold
Tillegg til skapsaker
L0002 Tillegg til skapsakene 1624 - 1635 Første side Innhold
L0005 Tillegg til skapsakene 1642 - 1661 Første side Innhold
L0013 Tillegg til skapsakene 1689 - 1702 Om sagreduksjonen i 1680-årene, etc. Første side Innhold
L0019 Tillegg til skapsakene 1616 - 1753 Første side Innhold

Generaltollkammeret, tollregnskaper

I Fredrikshald (Idd og Marker len, Halden, Svinesund)
L0006/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Hovedtollbok 1731 Første side Innhold
L0008/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Hovedtollbok 1733 Første side Innhold
L0022/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1754 Første side
L0023/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Utgående hovedtollbok 1754 Første side
L0028/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1756 Første side Innhold
L0029/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Utgående hovedtollbok 1756 Første side Innhold
L0034/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1758 Første side
L0035/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Utgående hovedtollbok 1758 Første side
L0040/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1760 Første side
L0041/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Utgående hovedtollbok 1760 Første side
L0046/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1762 Første side Innhold
L0047/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Utgående hovedtollbok 1762 Første side Innhold
L0052/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1764 Første side
L0053/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Utgående hovedtollbok 1764 Første side
L0073a/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1770 Første side
L0074/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Utgående hovedtollbok 1770 Første side
L0130/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1786 Første side Innhold
L0131/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Utgående hovedtollbok 1786 Første side Innhold
II Fredrikstad
L0006/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Hovedtollbok 1731 Første side Innhold
L0008/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Hovedtollbok 1733 Første side Innhold
L0018/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Inngående hovedtollbok 1754 Første side
L0019/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Utgående hovedtollbok 1754 Første side
L0022/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Inngående hovedtollbok 1756 Første side Innhold
L0023/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Utgående hovedtollbok 1756 Første side Innhold
L0026/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Inngående hovedtollbok 1758 Første side
L0027/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Utgående hovedtollbok 1758 Første side
L0030/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Inngående hovedtollbok 1760 Første side
L0031/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Utgående hovedtollbok 1760 Første side
L0034/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Inngående hovedtollbok 1762 Første side Innhold
L0035/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Utgående hovedtollbok 1762 Første side Innhold
L0038/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Inngående hovedtollbok 1764 Første side
L0039a/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Utgående hovedtollbok 1764 Første side
L0050/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Inngående hovedtollbok 1770 Første side
L0051/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Utgående hovedtollbok 1770 Første side
L0091/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Inngående hovedtollbok 1786 Første side Innhold
L0092/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Utgående hovedtollbok 1786 Første side Innhold
L0097/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Inngående hovedtollbok 1788 Første side