Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 497 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Priskuranter
L0001 [Ø1]: Priskuranter 1712 - 1739 Første side Innhold
L0002 [Ø1]: Priskuranter 1740 - 1744 Første side Innhold
L0003 [Ø1]: Priskuranter 1745 - 1748 Første side Innhold
L0004 [Ø1]: Priskuranter 1749 - 1752 Første side Innhold
L0005 [Ø1]: Priskuranter 1753 - 1757 Første side Innhold
L0006 [Ø1]: Priskuranter 1758 - 1760 Første side Innhold
L0007 [Ø1]: Priskuranter 1761 - 1763 Første side Innhold
L0008 [Ø1]: Priskuranter 1764 - 1768 Første side Innhold
L0009 [Ø1]: Nordafjelske priskuranter 1759 - 1768 Første side Innhold

Generaltollkammeret, tollregnskaper

I Fredrikshald (Idd og Marker len, Halden, Svinesund)
L0006/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Hovedtollbok 1731 Første side Innhold
L0008/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Hovedtollbok 1733 Første side Innhold
L0028/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1756 Første side Innhold
L0029/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Utgående hovedtollbok 1756 Første side Innhold
L0034/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1758 Første side
L0035/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Utgående hovedtollbok 1758 Første side
L0040/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1760 Første side
L0041/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Utgående hovedtollbok 1760 Første side
L0046/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1762 Første side Innhold
L0047/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Utgående hovedtollbok 1762 Første side Innhold
L0052/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1764 Første side
L0053/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Utgående hovedtollbok 1764 Første side
L0130/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1786 Første side Innhold
L0131/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Utgående hovedtollbok 1786 Første side Innhold
II Fredrikstad
L0006/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Hovedtollbok 1731 Første side Innhold
L0008/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Hovedtollbok 1733 Første side Innhold
L0022/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Inngående hovedtollbok 1756 Første side Innhold
L0023/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Utgående hovedtollbok 1756 Første side Innhold
L0026/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Inngående hovedtollbok 1758 Første side
L0027/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Utgående hovedtollbok 1758 Første side
L0030/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Inngående hovedtollbok 1760 Første side
L0031/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Utgående hovedtollbok 1760 Første side
L0034/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Inngående hovedtollbok 1762 Første side Innhold
L0035/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Utgående hovedtollbok 1762 Første side Innhold
L0038/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Inngående hovedtollbok 1764 Første side
L0039a/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Utgående hovedtollbok 1764 Første side
L0091/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Inngående hovedtollbok 1786 Første side Innhold
L0092/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Utgående hovedtollbok 1786 Første side Innhold
L0097/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Inngående hovedtollbok 1788 Første side
L0098/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Utgående hovedtollbok 1788 Første side
L0103/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Inngående tollbok 1790 Første side
L0104/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Utgående hovedtollbok 1790 Første side
L0109/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Inngående tollbok 1790 - 1792 Første side
L0110/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Utgående hovedtollbok 1790 - 1792 Første side Innhold
L0115/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Inngående tollbok 1794 Første side Innhold
L0116/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Utgående hovedtollbok 1794 Første side Innhold
V Moss, Son, Krokstad
L0012/0001 Tollregnskaper Moss, Son, Krokstad: Hovedtollbok 1731 Første side Innhold
L0014/0001 Tollregnskaper Moss, Son, Krokstad: Hovedtollbok 1733 Første side Innhold
L0026/0001 Tollregnskaper Moss, Son, Krokstad: Inngående hovedtollbok 1756 Første side Innhold
L0027/0001 Tollregnskaper Moss, Son, Krokstad: Utgående hovedtollbok 1756 Første side Innhold
L0030/0001 Tollregnskaper Moss, Son, Krokstad: Inngående hovedtollbok 1758 Første side