Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5166 treff.

Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat (1736-1771) / Kommercedeputationen (1771-1773)

Forestillinger og kgl. resolutioner (1736-1773)
001 Forestillinger 01.05.1736 - 13.02.1738 Forestillingsnr. 1-100 Første side
002 Forestillinger 20.02.1738 - 16.02.1740 Forestillingsnr. 101-200 Første side
003 Forestillinger 03.01.1740 - 22.04.1741 Forestillingsnr. 201-300 Første side
004 Forestillinger 15.04.1741 - 20.09.1742 Forestillingsnr. 301-400 Første side
005 Forestillinger 20.09.1742 - 20.04.1744 Forestillingsnr. 401-500 Første side
006 Forestillinger 21.04.1744 - 15.07.1746 Forestillingsnr. 501-636 Første side
007 Forestillinger 15.07.1746 - 19.10.1750 Forestillingsnr. 637-900 Første side
008 Forestillinger 19.10.1750 - 1753 Forestillingsnr. 901-1000 Første side
009 Forestillinger 1753 - 1756 Forestillingsnr. 1001-1100 Første side
010 Forestillinger 15.03.1756 - 1758 Forestillingsnr. 1101-1200 Første side
011 Forestillinger 1758 - 1763 Forestillingsnr. 1201-1300 Første side
012 Forestillinger 22.04.1763 - 1768 Forestillingsnr. 1301-1448 Første side
013 Forestillinger 1768 - 1770 Forestillingsnr. 1449-1552 Første side

Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat (1660-1679) / Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet (1679-1771)

Ekspeditionsprotokol (1660-1771)
0212-14 Ekspeditionsprotokol 26.06.1676 - 19.09.1679 Gml. nr. C.5.3: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold

Krigskollegiet, Krigskancelliet

Refererede sager (1701-1763)
0923-0928 Refererede sager 1701 Første side Innhold
0929-0933 Refererede sager 1702 Første side Innhold
0934-0939 Refererede sager 1703 Første side Innhold
0940-0944 Refererede sager 1704 Første side Innhold
0945-0950 Refererede sager 1705 Første side Innhold
0951-0956 Refererede sager 1706 Første side Innhold
0957-0961 Refererede sager 1707 Første side Innhold
0962-0965 Refererede sager 1708 Januar mangler. Første side Innhold
0966-0969 Refererede sager 1709 Første side Innhold
0970-0978 Refererede sager 1710 Første side Innhold
0979-0985 Refererede sager 1711 Første side Innhold
0986-0993 Refererede sager 1712 Første side Innhold
0994-1002 Refererede sager 1713 Første side Innhold
1003-1013 Refererede sager 1714 Første side Innhold
1014-1024 Refererede sager 1715 Første side Innhold
1025-1036 Refererede sager 1716 Første side Innhold
1037-1045 Refererede sager 1717 Første side Innhold
1046-1051 Refererede sager 1718 Første side Innhold
1052-1056 Refererede sager 1719 Første side Innhold
1057-1060 Refererede sager 1720 Første side Innhold
1061-1064 Refererede sager 1721 Første side Innhold
1065-1068 Refererede sager 1722 Første side Innhold
1069-1071 Refererede sager 1723 Første side Innhold
1072-1074 Refererede sager 1724 Mai og juni mangler. Første side Innhold
1075-1077 Refererede sager 1725 Første side Innhold
1078-1081 Refererede sager 1726 Første side Innhold
1082-1086 Refererede sager 1727 Første side Innhold
1087-1090 Refererede sager 1728 Første side Innhold
1091-1094 Refererede sager 1729 Første side Innhold
1095-1098 Refererede sager 1730 Første side Innhold
1099-1102 Refererede sager 1731 Første side Innhold
1103-1107 Refererede sager 1732 Første side Innhold
1108-1113 Refererede sager 1733 Første side Innhold
1114-1121 Refererede sager 1734 Første side Innhold
1122-1129 Refererede sager 1735 Første side Innhold
1130-1137 Refererede sager 1736 Første side Innhold