Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2428 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Norske Lensrekneskapsbøker (publikasjon)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1557 - 1558 Bind 1: Rekneskap for Akershus len 1557-1558 Første side Innhold
2 1560 - 1561 Bind 2: Rekneskap for Akershus len 1560-1561 Første side Innhold
3 1563 Bind 3: Skatten av Bergenhus len 1563 Første side Innhold
4 1566 - 1567 Bind 4: Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567, A. Inntekt Første side Innhold
5 1566 - 1567 Bind 5: Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567, B. Utgift C. Dei nordlandske lena og Finnmark D. Ekstrakt Første side Innhold
6 1548 - 1559 Bind 6: Rekneskapsbøker for Trondheims len 1548-1549 og 1557-1559 Første side Innhold
7 1548 - 1567 Bind 7: Tillegg I og II Første side Innhold
Personregister 1548 - 1567 Personregister til Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567 Første side Innhold
Saksregister 1548 - 1567 Saksregister til Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567 Første side Innhold
Stedsnavnregister 1548 - 1567 Stedsnavnregister til Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567 Første side Innhold

Danske Kanselli 1572-1799

Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Registre og tegnelser, Norske tegnelser
L0001 Norske tegnelser (mikrofilm) 1572 - 1588 Første side Innhold
L0002 Norske tegnelser (mikrofilm) 1588 - 1596 Første side Innhold
L0003 Norske tegnelser (mikrofilm) 1596 - 1616 Første side Innhold
L0004 Norske tegnelser (mikrofilm) 1617 - 1627 Første side Innhold
L0005 Norske tegnelser (mikrofilm) 1628 - 1633 Første side Innhold
L0006 Norske tegnelser (mikrofilm) 1634 - 1639 Første side Innhold
L0007 Norske tegnelser (mikrofilm) 1640 - 1648 Første side Innhold
L0008 Norske tegnelser (mikrofilm) 1648 - 1652 Første side Innhold
L0009 Norske tegnelser (mikrofilm) 1653 - 1656 Første side Innhold
L0010 Norske tegnelser (mikrofilm) 1657 - 1660 Første side Innhold
L0011 Norske tegnelser (mikrofilm) 1660 - 1670 Første side Innhold
L0012 Norske tegnelser (mikrofilm) 1670 - 1683 Første side Innhold
L0013 Norske tegnelser (mikrofilm) 1684 - 1687 Første side Innhold
L0014 Norske tegnelser (mikrofilm) 1688 - 1691 Første side Innhold
L0015 Norske tegnelser (mikrofilm) 1692 - 1699 Første side Innhold
L0016 Norske tegnelser 1699 - 1703 Første side Innhold
L0017 Norske tegnelser 1704 - 1706 Første side Innhold
L0018 Norske tegnelser 1707 - 1709 Første side Innhold
L0019 Norske tegnelser 1710 - 1714 Første side Innhold
L0020 Norske tegnelser 1715 - 1718 Første side Innhold
L0021 Norske tegnelser 1719 - 1721 Første side Innhold
L0022 Norske tegnelser 1722 - 1724 Første side Innhold
L0023 Norske tegnelser 1725 - 1727 Første side Innhold
L0024 Norske tegnelser 1728 - 1730 Første side Innhold
L0025 Norske tegnelser 1730 - 1733 Første side Innhold
L0026 Norske tegnelser 1734 - 1735 Første side Innhold
L0027 Norske tegnelser 1736 - 1737 Første side Innhold
L0028 Norske tegnelser 1738 - 1740 Første side Innhold

Rigsarkivet i Danmark


Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat / Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet*

Ekspeditionsprotokol
C.5.03 1676 - 1679 Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.3: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
C.5.04 1679 - 1683 Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.4: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
C.5.05 1682 - 1685 Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.5: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
C.5.06 1685 - 1688 Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.6: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
C.5.07 1687 - 1689 Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.7: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
C.5.08 1689 - 1692 Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.8: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
C.5.10 1692 - 1694 Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.10: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
C.5.11 1694 - 1696 Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.11: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
C.5.12 1696 - 1697 Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.12: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
C.5.13 1697 - 1698 Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.13: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
C.5.14 1699 Ekspedisjonsprotokoll nr. C.5.14: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
F.4.1 1699 - 1700 Ekspedisjonsprotokoll nr. F.4.1: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold