Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5482 treff.

Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


DRA/A-0001: Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat

01: Forordninger (1735-1770)
16 Danske og norske forordninger A 1735 - 1752 Første side
17 Danske og norske forordninger B 1753 - 1770 Første side
02: Kgl. ordres, missiver og rescripter (1735-1770)
18 Kgl. Ordres. Missiver og Reskr. 1735 - 1770 Første side
03: Koncessions- og privilegieprotokoller (1735-1771)
20 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol A 1736 - 1747 Første side
21 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol B 1747 - 1755 Første side
22 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol C 1755 - 1763 Første side
23 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol D 1764 - 1769 Første side
24 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol E 1769 - 1771 Første side
04: Relationer over stifternes tilstand anno 1736 (1735-1739)
25 Danske og Norske Stiftrelationers Protokol 1735 - 1736 Første side
05: Oec[onomie] og commerce departements danske og norske deliberations protocol ang. de fra stifterne indhentede relationer. Anno 1736 (1736-1736)
27 Deliberationsprotokol til Stiftrelationers Protokol 1736 Første side
06: Supplikprotokoller (1736-1756)
31 Suplik Protokol A 1736 - 1739 Første side
32 Suplik Protokol B 1739 - 1745 Første side
33 Suplik Protokol C 1745 - 1756 Første side
07: Deliberationsprotokoller til supplikprotokollerne (1736-1756)
34 Deliberationsprotokol A 1737 - 1740 Første side
35 Deliberationsprotokol B 1740 - 1742 Første side
36 Deliberationsprotokol C 1742 - 1752 Første side
08: Projektprotokoller (1736-1754)
37 Projekt Protokol A 1736 - 1740 Første side
38 Projekt Protokol B 1740 - 1754 Første side
09: Deliberationsprotokoller over projekter (1737-1752)
39 Deliberationsprotokol til Projektprotokollen A 1737 - 1740 Første side
40 Deliberationsprotokol til Projektprotokollen B 1740 - 1754 Første side
10: Brevprotokoller (1735-1771)
41 Dansk-Norsk kopibog 1736 - 1739 Første side
42 Dansk-Norsk kopibog 1739 - 1742 Første side
43 Dansk-Norsk kopibog 1742 - 1748 Første side
44 Dansk-Norsk kopibog 1748 - 1754 Første side
45 Dansk-Norsk kopibog 1754 - 1761 Første side
46 Dansk-Norsk kopibog 1762 - 1765 Første side
47 Dansk-Norsk kopibog 1765 - 1769 Første side
48 Dansk-Norsk kopibog 1769 - 1771 Første side
11: Journaler (1736-1771)
49 Journal nr. 1 1736 - 1740 Første side
50 Journal nr. 2 1741 - 1743 Første side
51 Journal nr. 3 1744 - 1746 Første side
52 Journal nr. 4 1746 - 1749 Første side
53 Journal nr. 5 1750 - 1753 Første side
54 Journal nr. 6 1753 - 1755 Første side
55 Journal nr. 7 1756 - 1759 Første side
56 Journal nr. 8 1759 - 1761 Første side
57 Journal nr. 9 1761 - 1763 Første side
58 Journal nr. 10 1763 - 1765 Første side
59 Journal nr. 11 1765 - 1767 Første side
60 Journal nr. 12 1767 - 1769 Første side
61 Journal nr. 13 1769 - 1771 Første side
62 Journal nr. 14 1771 Første side

DRA/A-0002: Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat (1736-1771) / Kommercedeputationen (1771-1773)

-: Forestillinger og kgl. resolutioner (1736-1773)
001 Forestillinger 01.05.1736 - 13.02.1738 Forestillingsnr. 1-100 Første side
002 Forestillinger 20.02.1738 - 16.02.1740 Forestillingsnr. 101-200 Første side
003 Forestillinger 03.01.1740 - 22.04.1741 Forestillingsnr. 201-300 Første side
004 Forestillinger 15.04.1741 - 20.09.1742 Forestillingsnr. 301-400 Første side
005 Forestillinger 20.09.1742 - 20.04.1744 Forestillingsnr. 401-500 Første side
006 Forestillinger 21.04.1744 - 15.07.1746 Forestillingsnr. 501-636 Første side
007 Forestillinger 15.07.1746 - 19.10.1750 Forestillingsnr. 637-900 Første side
008 Forestillinger 19.10.1750 - 1753 Forestillingsnr. 901-1000 Første side