Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1434 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Statens gods
L0012 [Jj 13]: Regnskap for salg av pantsatt krongods i Bergen og Trondheim stift 1662-1663, panteskjøter 1629-1660. Dokumenter vedr. Bakke og Rein kloster (-1672), Marselis gods (1658-1660). Fortegnelse over pantsatt gods i Christiania lagdømme 1658-1660. Pant 1628 - 1672 Første side Innhold
L0012 [Jj 13]: Regnskap for salg av pantsatt krongods i Bergen og Trondheim stift 1662-1663, panteskjøter 1629-1660. Dokumenter vedr. Bakke og Rein kloster (-1672), Marselis gods (1658-1660). Fortegnelse over pantsatt gods i Christiania lagdømme 1658-1660. Pant 1658 - 1660 Første side Innhold
L0012 [Jj 13]: Regnskap for salg av pantsatt krongods i Bergen og Trondheim stift 1662-1663, panteskjøter 1629-1660. Dokumenter vedr. Bakke og Rein kloster (-1672), Marselis gods (1658-1660). Fortegnelse over pantsatt gods i Christiania lagdømme 1658-1660. Pant 1662 - 1663 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

IDD OG MARKER FOGDERI
L0002 Fogderegnskap Idd og Marker 1680 - 1681 Første side Innhold
L0004 Fogderegnskap Idd og Marker 1682 - 1683 Første side Innhold
L0005 Fogderegnskap Idd og Marker 1682 - 1684 Første side Innhold
MOSS OG VERNE KLOSTER FOGDERI
L0102 Fogderegnskap Moss og Verne kloster 1675 - 1681 Første side Innhold
L0103 Fogderegnskap Moss og Verne kloster 1682 - 1684 Første side Innhold
L0106 Fogderegnskap Moss og Verne kloster 1688 - 1691 Første side Innhold
ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
L0111 Fogderegnskap Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi 1680 Første side Innhold
L0112 Fogderegnskap Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi 1681 - 1683 Første side Innhold
L0115 Fogderegnskap Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi 1684 - 1689 Første side Innhold
RAKKESTAD FOGDERI
L0276 Fogderegnskap Rakkestad 1683 - 1688 Første side Innhold
HEGGEN OG FRØLAND FOGDERI
L0281 Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - 1686 Første side Innhold
AKER FOGDERI
L0416 Fogderegnskap Aker 1678 - 1681 Første side Innhold
L0420 Fogderegnskap Aker 1682 - 1691 Første side Innhold
FOLLO FOGDERI
L0436 Fogderegnskap Follo 1685 - 1691 Første side Innhold
NEDRE ROMERIKE FOGDERI
L0570 Fogderegnskap Nedre Romerike 1682 Første side Innhold
L0573 Fogderegnskap Nedre Romerike 1679 - 1688 Første side Innhold
L0576 Fogderegnskap Nedre Romerike 1682 - 1691 Første side Innhold
HEDMARK FOGDERI
L1017 Fogderegnskap Hedmark 1678 - 1679 Første side Innhold
L1030 Fogderegnskap Hedmark 1689 - 1691 Første side Innhold
L1031 Fogderegnskap Hedmark 1689 - 1692 Første side Innhold
GUDBRANDSDAL FOGDERI
L1165 Fogderegnskap Gudbrandsdal 1690 - 1692 Første side Innhold
RINGERIKE OG HALLINGDAL FOGDERI
L1443 Fogderegnskap Ringerike og Hallingdal 1678 - 1680 Første side Innhold
L1448 Fogderegnskap Ringerike og Hallingdal 1690 - 1692 Første side Innhold
NUMEDAL OG SANDSVÆR FOGDERI
L1569 Fogderegnskap Numedal og Sandsvær 1679 - 1686 Første side Innhold
L1573 Fogderegnskap Numedal og Sandsvær 1687 - 1691 Første side Innhold
BUSKERUD FOGDERI
L1674 Fogderegnskap Buskerud 1678 - 1681 Første side Innhold
EIKER FOGDERI
L1684 Fogderegnskap Eiker 1679 - 1686 Første side Innhold
LIER FOGDERI
L1686 Fogderegnskap Lier 1678 - 1686 Første side Innhold
JARLSBERG GREVSKAP
L1839 Fogderegnskap Jarlsberg grevskap 1664 - 1673 Første side Innhold
L1842 Fogderegnskap Jarlsberg grevskap 1664 - 1673 Første side Innhold
L1843 Fogderegnskap Jarlsberg grevskap 1674 - 1675 Første side Innhold
L1844 Fogderegnskap Jarlsberg grevskap 1674 - 1675 Første side Innhold
L1846 Fogderegnskap Jarlsberg grevskap 1679 - 1680 Første side Innhold
L1857 Fogderegnskap Jarlsberg grevskap 1686 - 1690 Første side Innhold
LARVIK GREVSKAP
L1967 Fogderegnskap Larvik grevskap 1675 - 1687 Første side Innhold
BAMBLE FOGDERI
L2037 Fogderegnskap Bamble 1662 - 1669 Første side Innhold
L2050 Fogderegnskap Bamble 1688 - 1691 Første side Innhold
ØVRE OG NEDRE TELEMARK FOGDERI
L2058 Fogderegnskap Øvre og Nedre Telemark 1668 - 1670 Første side Innhold
L2059 Fogderegnskap Øvre og Nedre Telemark 1668 - 1670 Første side Innhold
L2075 Fogderegnskap Øvre og Nedre Telemark 1680 - 1684 Første side Innhold
L2086 Fogderegnskap Øvre og Nedre Telemark 1687 - 1689 Første side Innhold
L2089 Fogderegnskap Øvre og Nedre Telemark 1690 - 1692 Første side Innhold
L2091 Fogderegnskap Øvre og Nedre Telemark 1690 - 1693 Første side Innhold
NEDENES FOGDERI
L2307 Fogderegnskap Nedenes 1684 - 1689 Første side Innhold
L2310 Fogderegnskap Nedenes 1690 - 1692 Første side Innhold
LISTA FOGDERI
L2527 Fogderegnskap Lista 1672 Første side Innhold
L2535 Fogderegnskap Lista 1686 - 1689 Første side Innhold