Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1526 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Den Kongelige Norske Legasjons Flyktningskontor i Stockholm, Medisinaldirektøren*

Uten oppføringer i Arkivportalen
V/L0022 1940 - 1945 Kjesäterkartoteket. Alfabetisk register A-Å. Papirmaterialet kassert. Første side Innhold

Sinding-Larsen, Magna*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1946 Erindringsmanus. Magna Sinding-Larsens beskrivelse av sitt livsløp og sin virksomhet. Berører blant annet oppvekst, familien Sinding-Larsen, Eugenia stiftelse. Første side Innhold

Sosialdepartementet, 2. sosialkontor D*

Uten oppføringer i Arkivportalen
Ia/L0046/0002 1940 - 1942 Digitalisert utdrag: Salg og leveranser av vin og brennevin til den tyske krigsmakt. Første side Innhold

Tronstad, Leif

Dagbøker
L0001 Dagbøker 1941 - 1945 Første side Innhold

Quisling, Vidkun

Materiale fra Norges Hjemmefrontmuseum
L0001 7. sanser (lomme-almanakker) med Quislings egenhendige innførsler. 22 stk. i skinnmappe 1922 - 1944 Almanakk nr. 21 tilhørte ikke Quisling. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Tillegg mottatt fra Knud Rasmussen Selskabet, Danmark
L0001 Brev til og fra Vidkun Quisling samt til og fra andre medlemmer av familien Quisling + karakterbøker 1894 - 1929 Første side Innhold

NTBs krigsarkiv

Fotografier, Tyskernes innmarsj 9.-10. april
L0073b/0004 Blücher senket ved Oscarsborg 1940 Første side Innhold

Thrana, Finn

Korrespondanse, sakarkiv
L0006/0001 Dokumenter vedrørende Thranas virke som advokat, bobestyrer og testamentfullbyrder for Maria Quislings dødsbo: Vidkun og Maria Quislings gjensidige testamente 1940 - 1945 Første side Innhold

Bjerkås, Ingrid

Korrespondanse og personlige papirer
L0001/0006 Korrespondanse m.m. vedrørende kontakt med okkupasjonsmyndigheten 1940-1945 1941 - 1942 Første side Innhold

Ljungberg, Birger

KORRESPONDANSE, SAKSARKIV, DAGBOKSNOTATER M.M.
L0002/0009 Korrespondanse, saksarkiv: "Slaget i Oslofjorden den 9. april 1940" - beretning fra en norsk sjøoffiser 1940 Første side Innhold

Molvig, Magne

Minnebok, brev og avisutklipp.
L0001 Minnebok med dagboksopptegnelser fra Grini fangeleir 15.08-21.10. 1941, og brev, postkort og avisutklipp (uttatt fra fotoalbum U1) 1941 Første side Innhold
L0001 Minnebok med dagboksopptegnelser fra Grini fangeleir 15.08-21.10. 1941, og brev, postkort og avisutklipp (uttatt fra fotoalbum U1) 1941 Første side Innhold

Simensen, Oskar

Dagbok
L0001 Dagbok 1942 Første side Innhold

Forsvaret, Forsvarets krigshistoriske avdeling

Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945, Sjøforsvaret
L0182/0001 II-C-11-1110 - 1. sjøforsvarsdistrikt.: Senkningen av "Blücher". Ilanddrevne dokumenter. Råutkast om Oscarsborg. 1940 Første side Innhold

Forsvaret, Tysklandsbrigadene

Uten oppføringer i Arkivportalen
877A 1947 - 1949 Befalslister og styrkelister for brigade 472-491. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
877B 1949 - 1950 Befalslister og styrkelister for brigade 492-502. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
878A 1951 Befalslister og styrkelister for brigade 511-512. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
878B 1952 Befalslister og styrkelister for brigade 521-522. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Tyske arkiver, Reichskommissariat

SAKARKIV, HAUPTABTEILUNG VOLKWIRTSCHAFT (HAVO) , Abteilung Ernährung und Landwirtschaft
L0023/0018 Skriv, forordninger og sirkulærer: Diverse vedr. matoppskrifter 1940 - 1945 Første side Innhold
L0024/0029 Skriv, forordninger og sirkulærer: Diverse mat og drikke 1940 - 1945 Første side Innhold

Tyske arkiver, Organisation Todt (OT), Einsatzgruppe Wiking

Diverse kartotek for personale og materiell, Arbeitseinsatzkartei für Firmenangehörige - nordmenn
L0001 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Ab-Andrea 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0002 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Andres-Berg 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0003 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Berga-Bra 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0004 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Bre-Dek 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0005 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Däh-Eng 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0006 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Eno-For 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0007 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Fos-Grö 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0008 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Graa-Hanna 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0009 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Hans-Hansen 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0010 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Hanset-Hiss 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0011 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Hj-Haa 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0012 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - I-Johannessen 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0013 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Johansen-Johnsen, N. 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0014 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Johnsen, O.-Ki 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0015 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Kj-Kristiansen 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0016 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Kristihaugen-Larsheim 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0017 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Lau-Lå 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0018 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Ma-My 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0019 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Mæ-Nå 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0020 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Od-On 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0022 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Ra-Raa 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0023 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Sa-Skj 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0024 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Sko-Stors 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0025 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Storv-Så 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0026 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Ta-Ut 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0027 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Va-Øi 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0028 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Øk-Aa 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Diverse kartotek for personale og materiell, Personalkartotek med bl.a. "Arbeitseinsatzkartei"
L0001 Personalkartei: Abels - Divits 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0002 Personalkartei: Dobbelaers - Guyot 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0003 Personalkartei: Haag - Knorr 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.