Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2090 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


RA/EA-4061: Danske Kanselli, Skapsaker

F: Skapsaker
L0115 Skap 16, pakke 41 1805 Innberetninger om embetsmenns innskudd i Den alminnelige enkekasse Første side Innhold

RA/S-1269: Sosialdepartementet, 2. sosialkontor D

L: Aldersgrenser og pensjon
L0110/0005 Pensjonsfond - regnskaper og vedtekter. Oslo: Norsk Lutherske Kinamisjonsforbund 1928 Første side

RA/S-2081: Det norske innskudds- og trekkontor i Oslo

F: Personregistre og personmapper
Fe: "Londonregisteret"
Fea: Norske
L0026 Fy -Godb 1940 - 1961 Fy -Godb Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Gode - Grundstrøm 1940 - 1961 Gode - Grundstrøm Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0028 Grunderstrøm - Gulliksen, Thori 1940 - 1961 Grunderstrøm - Gulliksen, Thori Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0029 Gulliksen, Thorl - Guth 1940 - 1961 Gulliksen, Thorl - Guth Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0030 Gutt - Hall 1940 - 1961 Gutt - Hall Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0031 Hals - Hamre, J 1940 - 1961 Hals - Hamre, J Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0032 Hamre, K - Hansen, E 1940 - 1961 Hamre, K - Hansen, E Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0033 Hansen, E 1940 - 1961 Hansen, E Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0034 Hansen, K 1940 - 1961 Hansen, K Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0035 Hansen, K - Hansen Olg 1940 - 1961 Hansen, K - Hansen Olg Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0036 Hansen, Oli - Haraldsen, Kaare 1940 - 1961 Hansen, Oli - Haraldsen, Kaare Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0037 Haraldsen, Kaare - Haugen, Je 1940 - 1961 Haraldsen, Kaare - Haugen, Je Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0038 Haugen, Jo - He 1940 - 1961 Haugen, Jo - Hek Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0039 Hi - Henriksen, Harald A 1940 - 1961 Hel - Henriksen, Harald A Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0040 Henriksen, Harald J - Heyerdahl, W 1940 - 1961 Henriksen, Harald J - Heyerdahl, W Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0041 Heyerdahl, Å - Holmen, B 1940 - 1961 Heyerdahl, Å - Holmen, B Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0042 Holmen, E - Hovøy, H 1940 - 1961 Holmen, E - Hovøy, H Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0043 Hovøy, L - Haakonsen, Peder 1940 - 1961 Hovøy, L - Haakonsen, Peder Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0044 Håkonsen, Peder - Isaksen, H 1940 - 1961 Håkonsen, Peder - Isaksen, H Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0045 Isaksen, M - Jacobsen Harry 1940 - 1961 Isaksen, M - Jacobsen Harry Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0046 Jacobsen, Harry - Jahns 1940 - 1961 Jacobsen, Harry - Jahns Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0047 Jahnsen - Jensen, Gunnar 1940 - 1961 Jahnsen - Jensen, Gunnar Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0048 Jensen, Gunnar W - Jensr 1940 - 1961 Jensen, Gunnar W - Jensr Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0049 Jent - Johannesen, R 1940 - 1961 Jent - Johannesen, R Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0050 Johannesen A - Johansen, Harald 1940 - 1961 Johannesen A - Johansen, Harald Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0051 Johansen, Harald - Johansen, Josef 1940 - 1961 Johansen, Harald - Johansen, Josef Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0052 Johansen, Josef - Johansen, Odd 1940 - 1961 Johansen, Josef - Johansen, Odd Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0053 Johansen, Odd M - Johansen, Thorleif 1940 - 1961 Johansen, Odd M - Johansen, Thorleif Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0054 Johansen, Thorleif - Johnsen, In 1940 - 1961 Johansen, Thorleif - Johnsen, In Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0055 Johnsen, Is - (G)jørud 1940 - 1961 Johnsen, Is - (G)jørud Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0056 Just - Jøsang 1940 - 1961 Just - Jøsang Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0057 (G)jøseter - Karlsen, I 1940 - 1961 (G)jøseter - Karlsen, I Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0058 Karlsen, J - Kaspersen G 1940 - 1961 Karlsen, J - Kaspersen G Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0059 Kaspersen H - Klausen, Ge 1940 - 1961 Kaspersen H - Klausen, Ge Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0060 Klausen, Gu - Knudsen, Einar 1940 - 1961 Klausen, Gu - Knudsen, Einar Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0061 Knudsen, Einar - Kolvik 1940 - 1961 Knudsen, Einar - Kolvik Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0062 Kolvig - Kristensen, Kristen 1940 - 1961 Kolvig - Kristensen, Kristen Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0063 Christensen, Ch - Kristiansen, Karl 1940 - 1961 Christensen, Ch - Kristiansen, Karl Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0064 Christiansen, Carl - Kristoffersen, Lav 1940 - 1961 Christiansen, Carl - Kristoffersen, Lav Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0065 Christiansen, Carl - Kristoffersen, Lav 1940 - 1961 Kristoffersen, Lars - Kvernhaug Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0066 Quernheim - Larsen Alf 1940 - 1961 Quernheim - Larsen Alf Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0067 Larsen, Alf - Larsen, Jacob 1940 - 1961 Larsen, Alf - Larsen, Jacob Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0068 Larsen, Jacob - Larsen, Paul D 1940 - 1961 Larsen, Jacob - Larsen, Paul D Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0069 Larsen, Paul L - Leknes, I 1940 - 1961 Larsen, Paul L - Leknes, I Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0070 Leknes, C - Lind, J 1940 - 1961 Leknes, C - Lind, J Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0071 Lind, K - Ludvigsen, An 1940 - 1961 Lind, K - Ludvigsen, An Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0072 Ludvigsen, Ar - Lykke, A 1940 - 1961 Ludvigsen, Ar - Lykke, A Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0073 Lykke, K - Max 1940 - 1961 Lykke, K - Max Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.