Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2755 treff.

Visningsvalg:

Haugesund folkebibliotek


Knut Knutsen O.A.S.

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1877 - 1909 Møteprotokoll nr 1 Haugesund Dampskipselskap Første side
- 1880 - 1920 Aktieprotokoll nr 1 for Haugesund Dampskipselskap Første side
- 1905 Dekksdagbok for DS Vibran Første side
- 1906 - 1912 Regnskap med bilag for DS LEIF. I mappen er også regnskap for DS LEIFs saltsildforretning fra 1911. Første side
- 1908 Dekksdagbok for DS Vibran Første side
- 1911 - 1915 Kassabok DS INGEBORG. Inneholder også regnskap for DS INGEBORGs salsildforretning fra s. 27 1915-1916 Første side
- 1911 - 1914 Kassabok DS ALMAR Første side
- 1911 - 1913 Kassabok for rederiet Knut Knutsen O.A.S. Første side

Helgeland Museum, avd. Dønna


Nordvika gamle handelssted

Uten oppføringer i Arkivportalen
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1846 1846 Første side Innhold
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1847 1847 Første side Innhold
- Journal ført om bord i jekten Alberthine Ottoline 1848 1848 Første side Innhold
- Journal ført om bord i småjekten Hansine Marie 1850 1850 Første side Innhold

IKA Hordaland


Dampskipet DS Bjørnen

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styreprotokollar
L0001 Styreprotokoll for DS Bjørnen 1866 - 1891 Første side Innhold

Riksarkivet


Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0052 Skap 13, pakke 2 1809 - 1810 Bilag til sjøpassregnskaper Akershus stift Første side Innhold
L0056 Skap 14, pakke 18B, litra AA-54 1590 - 1722 Bl.a. vedrørende Bergen by Første side Innhold
L0077 Skap 15, pakke 90-115 1601 - 1716 Om bergverk, kriger mot Sverige, etc. Første side Innhold
L0116 Skap 16, pakke 42-47 1625 - 1717 Første side Innhold
L0128 Skap 16, pakke 77-81 1797 - 1804 Første side Innhold
Tillegg til skapsaker
L0019 Tillegg til skapsakene 1616 - 1753 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Landkommisjonen 1661
L0022/0006 Agder lagdømme:: Fortegnelser over skuter og skippere 1661 Første side Innhold

Arbeidskomitéen for Fridtjof Nansens polarekspedisjon

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
L0002/0001 2 kopibøker - Forberedelser og utrustning: Kopibok 10.8.1892-16.3.1893 1892 - 1893 Første side Innhold
L0003/0001 Innk. brev og telegrammer vedr. proviant og utrustning: Utrustningen m.m. - korrespondanse 1892 - 1893 Første side Innhold
L0004 Innk. brev og telegrammer vedr. proviant og utrustning 1892 - 1893 Første side Innhold

NTBs krigsarkiv

Fotografier, Tyskernes innmarsj 9.-10. april
L0073b/0004 --: Blücher senket ved Oscarsborg 1940 Første side Innhold

Redningsselskapet (NSSR)

Skipsdagbøker mm
L0001 Dagbok 1902 - 1913 Første side Innhold

Sjøfartsdirektoratet med forløpere, Skipsmålingen

Skipsregisterkort, Serie I Fartøy
L0001/0001 Fartøy, A-Eig: Fartøy A-Bjøn Første side Innhold
L0001/0002 Fartøy, A-Eig: Fartøy Bjør-Eig Første side Innhold
L0002/0001 Fartøy, Eik-Hill: Fartøy, Eik-F Første side Innhold
L0002/0002 Fartøy, Eik-Hill: Fartøy, G-Hill Første side Innhold
L0003/0001 Fartøy, Hilm-Mar: Fartøy, Hilm-Kol Første side Innhold
L0003/0002 Fartøy, Hilm-Mar: Fartøy, Kom-Mar Første side Innhold
L0004/0001 Fartøy, Mas-R: Fartøy, Mas-Odd Første side Innhold
L0004/0002 Fartøy, Mas-R: Fartøy, Odin-R Første side Innhold
L0005/0001 Fartøy, S-Sven: Fartøy, S-Skji Første side Innhold
L0005/0002 Fartøy, S-Sven: Fartøy, Skjo-Sven Første side Innhold
L0006/0001 Fartøy, Sver-Å: Fartøy, Sver-T Første side Innhold
L0006/0002 Fartøy, Sver-Å: Fartøy, U-Å Første side Innhold
Skipsregisterkort, Serie II Fartøy
L0001 Fartøy, A-D Første side Innhold
L0002 Fartøy, E-H Første side Innhold
L0003 Fartøy, I-N Første side Innhold
L0004 Fartøy, O-S Første side Innhold
L0005 Fartøy, T-Å Første side Innhold
Skipsregisterkort, Serie III Lektere
L0001 Lektere, A-Y Første side Innhold
Skipsregisterkort, Serie IV Fartøy
L0001 Fartøy, A-Anv Første side Innhold
L0002 Fartøy, Apa-Axe Første side Innhold
L0003 Fartøy, B-Bev Første side Innhold
L0004 Fartøy, Bia-Boy Første side Innhold
L0005 Fartøy, Br-Byg Første side Innhold
L0006 Fartøy, Byg-Båt Første side Innhold
L0007 Fartøy, C Første side Innhold