Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3086 treff.

Visningsvalg:

Haugesund folkebibliotek


Hullsyndikatet

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1920 Oversikt over deltakere i Hullsyndikatet i 1920, samt oversikt over fangst og inntekter i forbindelse med syndikatet. Første side

Knut Knutsen O.A.S.

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1877 - 1909 Møteprotokoll nr 1 Haugesund Dampskipselskap Første side
- 1880 - 1920 Aktieprotokoll nr 1 for Haugesund Dampskipselskap Første side
- 1905 Dekksdagbok for DS Vibran Første side
- 1906 - 1912 Regnskap med bilag for DS LEIF. I mappen er også regnskap for DS LEIFs saltsildforretning fra 1911. Første side
- 1908 Dekksdagbok for DS Vibran Første side
- 1911 - 1915 Kassabok DS INGEBORG. Inneholder også regnskap for DS INGEBORGs salsildforretning fra s. 27 1915-1916 Første side
- 1911 - 1914 Kassabok DS ALMAR Første side
- 1911 - 1913 Kassabok for rederiet Knut Knutsen O.A.S. Første side

Helgeland Museum, avd. Dønna


Nordvika gamle handelssted

Uten oppføringer i Arkivportalen
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1846 1846 Første side Innhold
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1847 1847 Første side Innhold
- Journal ført om bord i jekten Alberthine Ottoline 1848 1848 Første side Innhold
- Journal ført om bord i småjekten Hansine Marie 1850 1850 Første side Innhold

Museene i Sør-Trøndelag


Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1700 - 1930 "Trondhjems Seilskibsflaate" - et register som omfatter tidsperioden fra tidlig 1700-tall til tidlig 1900-tall. Registeret er basert på kilder i diverse arkiver fra Trondhjems handelshus, muligens også Statsarkivet i Trondheim, samt fotografier og avisutklipp. Det er utarbeidet av Petter Andreas Gaustad d.e. (1872-1962), trolig på 1930-tallet, og inngår i arkivet etter Trondhjems Sjøfartsmuseum (nå Sverresborg Trøndelag Folkemuseum). Første side Innhold

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Tellefsen. Skipsarkiv

Skipsdokumentasjon
L0001/0001 Søderhamn, bark: Skipsjournal for Søderhamn 1885 - 1887 Arkivet omfatter arkivmateriale etter Fredrik Tellefsen, hans sønn Tellef Tellefsen og sønnesønn Tellef Austust Tellefsen. Arkivet omfatter skipsjournaler, skipsregnskap, skipsbilag samt korrespondanse knyttet til både skip og personer. Første side Innhold

Fartøysarkivet

Samling av fartøysrelaterte dokumenter
L0002/0020 Flere fartøy (se mappenivå): Adolphi (skonnert) 1888 - 1891 Første side Innhold
L0006 Adjutor (båttype ikke oppgitt) 1803 - 1806 Første side Innhold
L0272 Pehr Ugland (bark) 1891 - 1929 Journalen er del av et arkiv som omfatter dokumentasjon knyttet til fartøy med tilknyttning til Aust-Agder. Første side Innhold

Bergen byarkiv


De eligerte menn

De eligerte menns manuskriptsamling, Hilbrandt Meyers samling
L0008 "Cancellieraad og Borgermester Meyers Samlinger og Betragtninger med et Tilleg ang. Den Engelske Flodes Anfald paa Bergen Ao 1665" 1774 Første side

IKA Hordaland


Dampskipet DS Bjørnen

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styreprotokollar
L0001 Styreprotokoll for DS Bjørnen 1866 - 1891 Første side Innhold

Lyngedals dampskipsselskap

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styre og generalforsamlingsprotokoll
L0001 Styre og generalforsamlingsprotokoll for Lyngedals dampskipsselskap 1892 - 1898 Første side
Korrespondanse, Brevkorrespodanse ordna etter emne
L0001/0001 Korrespondanse : Brev frå Bergens mekaniske værksted 1897 Første side
L0001/0002 Korrespondanse : Aksjebrev 1892 Første side
L0001/0003 Korrespondanse : Brev frå Laksevåg maskin og jernskibsbyggeri 1897 Første side
L0001/0004 Korrespondanse : Usignert kontrakt mellom Lyngdal og Sotra/Barstad, og brev fra Barstad 1899 Første side
L0001/0005 Korrespondanse : Lov for dampskibet Lyngdals Dampskibsselskap 1892 Første side

Riksarkivet


Stattholderembetet 1572-1771

D X Forskjellige pakkesaker
L0024/0003 Forskjellige pakkesaker: Ruller over mannskap på orlogsskip 1666 - 1667 Første side
L0024/0005 Forskjellige pakkesaker: Skipslister 1667 Første side Innhold

Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0052 Skap 13, pakke 2 1809 - 1810 Bilag til sjøpassregnskaper Akershus stift Første side Innhold
L0056 Skap 14, pakke 18B, litra AA-54 1590 - 1722 Bl.a. vedrørende Bergen by Første side Innhold
L0077 Skap 15, pakke 90-115 1601 - 1716 Om bergverk, kriger mot Sverige, etc. Første side Innhold
L0116 Skap 16, pakke 42-47 1625 - 1717 Første side Innhold
L0128 Skap 16, pakke 77-81 1797 - 1804 Første side Innhold
Tillegg til skapsaker
L0019 Tillegg til skapsakene 1616 - 1753 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Landkommisjonen 1661
L0022/0006 Agder lagdømme:: Fortegnelser over skuter og skippere 1661 Første side Innhold

Arbeidskomitéen for Fridtjof Nansens polarekspedisjon

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
L0002/0001 2 kopibøker - Forberedelser og utrustning: Kopibok 10.8.1892-16.3.1893 1892 - 1893 Første side Innhold
L0003/0001 Innk. brev og telegrammer vedr. proviant og utrustning: Utrustningen m.m. - korrespondanse 1892 - 1893 Første side Innhold
L0004 Innk. brev og telegrammer vedr. proviant og utrustning 1892 - 1893 Første side Innhold

NTBs krigsarkiv

Fotografier, Tyskernes innmarsj 9.-10. april
L0073b/0004 --: Blücher senket ved Oscarsborg 1940 Første side Innhold

Redningsselskapet (NSSR)

Skipsdagbøker mm
L0001 Dagbok 1902 - 1913 Første side Innhold

Teknologibedriftenes Landsforening TBL

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
L0010/0002 Boks med 6 mappe: Finansieringsprobl.: Flytting av skip SBL 1941 - 1943 Første side

Fredrikstad mekaniske verksted

Eiendomsforvaltning
L0001 Bygninger, Finansiering, Takst, Nyanlegg 1935 - 1954 Første side Innhold
L0002 FMV - Moss - Rosenberg verft, Overtagelsesdokumenter 1980 - 1981 Første side
Egenproduserte tidsskrifter og brosjyrer
L0001 Brosjyrer og trykksaker 1932 - 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Forsvarsdepartementet, 1. avdeling FDM 1

Uten oppføringer i Arkivportalen
D/Db/L0739 1940 (6197) Vedkommende fartøyer - U Akkumulatorfabrikken Første side

Forsvaret, Sjøforsvarets overkommando

Uten oppføringer i Arkivportalen
D/Dc/L0306 1940 - 1945 Tap av fartøyer Første side Innhold

Tyske arkiver, Nord-Reederei

Sakarkiv, Arkivet
L0069/0003 --: Nr. 104 Nord, 105 Nord, 106 Nord 1943 - 1945 Det er kun mappen om nr. 106 Nord som er skanna. Første side

Forsvaret, Sjøforsvarets fartøyer

MTB nr. 626
L0001 Loggbok 1942 - 1943 Første side
L0002 Loggbok 1943 Første side
L0003 Loggbok 1943 Første side