Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3008 treff.

Visningsvalg:

Haugesund folkebibliotek


Hullsyndikatet

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1920 Oversikt over deltakere i Hullsyndikatet i 1920, samt oversikt over fangst og inntekter i forbindelse med syndikatet. Første side

Knut Knutsen O.A.S.

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1877 - 1909 Møteprotokoll nr 1 Haugesund Dampskipselskap Første side
- 1880 - 1920 Aktieprotokoll nr 1 for Haugesund Dampskipselskap Første side
- 1905 Dekksdagbok for DS Vibran Første side
- 1906 - 1912 Regnskap med bilag for DS LEIF. I mappen er også regnskap for DS LEIFs saltsildforretning fra 1911. Første side
- 1908 Dekksdagbok for DS Vibran Første side
- 1911 - 1915 Kassabok DS INGEBORG. Inneholder også regnskap for DS INGEBORGs salsildforretning fra s. 27 1915-1916 Første side
- 1911 - 1914 Kassabok DS ALMAR Første side
- 1911 - 1913 Kassabok for rederiet Knut Knutsen O.A.S. Første side

Helgeland Museum, avd. Dønna


Nordvika gamle handelssted

Uten oppføringer i Arkivportalen
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1846 1846 Første side Innhold
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1847 1847 Første side Innhold
- Journal ført om bord i jekten Alberthine Ottoline 1848 1848 Første side Innhold
- Journal ført om bord i småjekten Hansine Marie 1850 1850 Første side Innhold

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Tellefsen. Skipsarkiv

Skipsdokumentasjon
L0001/0001 Søderhamn, bark: Skipsjournal for Søderhamn 1885 - 1887 Første side Innhold

Fartøysarkivet

Samling av fartøysrelaterte dokumenter
L0272 Pehr Ugland (bark) 1891 - 1929 Første side Innhold

IKA Hordaland


Dampskipet DS Bjørnen

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styreprotokollar
L0001 Styreprotokoll for DS Bjørnen 1866 - 1891 Første side Innhold

Lyngedals dampskipsselskap

Korrespondanse, Brevkorrespodanse ordna etter emne
L0001/0001 Korrespondanse : Brev frå Bergens mekaniske værksted 1897 Første side
L0001/0002 Korrespondanse : Aksjebrev 1892 Første side
L0001/0003 Korrespondanse : Brev frå Laksevåg maskin og jernskibsbyggeri 1897 Første side
L0001/0004 Korrespondanse : Usignert kontrakt mellom Lyngdal og Sotra/Barstad, og brev fra Barstad 1899 Første side
L0001/0005 Korrespondanse : Lov for dampskibet Lyngdals Dampskibsselskap 1892 Første side

Riksarkivet


Stattholderembetet 1572-1771

D X Forskjellige pakkesaker
L0024/0003 Forskjellige pakkesaker: Ruller over mannskap på orlogsskip 1666 - 1667 Første side
L0024/0005 Forskjellige pakkesaker: Skipslister 1667 Første side Innhold

Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0052 Skap 13, pakke 2 1809 - 1810 Bilag til sjøpassregnskaper Akershus stift Første side Innhold
L0056 Skap 14, pakke 18B, litra AA-54 1590 - 1722 Bl.a. vedrørende Bergen by Første side Innhold
L0077 Skap 15, pakke 90-115 1601 - 1716 Om bergverk, kriger mot Sverige, etc. Første side Innhold
L0116 Skap 16, pakke 42-47 1625 - 1717 Første side Innhold
L0128 Skap 16, pakke 77-81 1797 - 1804 Første side Innhold
Tillegg til skapsaker
L0019 Tillegg til skapsakene 1616 - 1753 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Landkommisjonen 1661
L0022/0006 Agder lagdømme:: Fortegnelser over skuter og skippere 1661 Første side Innhold

Arbeidskomitéen for Fridtjof Nansens polarekspedisjon

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
L0002/0001 2 kopibøker - Forberedelser og utrustning: Kopibok 10.8.1892-16.3.1893 1892 - 1893 Første side Innhold
L0003/0001 Innk. brev og telegrammer vedr. proviant og utrustning: Utrustningen m.m. - korrespondanse 1892 - 1893 Første side Innhold
L0004 Innk. brev og telegrammer vedr. proviant og utrustning 1892 - 1893 Første side Innhold

NTBs krigsarkiv

Fotografier, Tyskernes innmarsj 9.-10. april
L0073b/0004 --: Blücher senket ved Oscarsborg 1940 Første side Innhold

Redningsselskapet (NSSR)

Skipsdagbøker mm
L0001 Dagbok 1902 - 1913 Første side Innhold

Teknologibedriftenes Landsforening TBL

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
L0010/0002 Boks med 6 mappe: Finansieringsprobl.: Flytting av skip SBL 1941 - 1943 Første side

Fredrikstad mekaniske verksted

Eiendomsforvaltning
L0001 Bygninger, Finansiering, Takst, Nyanlegg 1935 - 1954 Første side Innhold
L0002 FMV - Moss - Rosenberg verft, Overtagelsesdokumenter 1980 - 1981 Første side
Egenproduserte tidsskrifter og brosjyrer
L0001 Brosjyrer og trykksaker 1932 - 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Forsvaret, Sjøforsvarets fartøyer

MTB nr. 626
L0001 Loggbok 1942 - 1943 Første side
L0002 Loggbok 1943 Første side
L0003 Loggbok 1943 Første side
L0004 Loggbok 1943 Første side
L0005 Loggbok 1943 Første side

Kriegsmarine Norwegen, Unterseeboote

GERÄTESOLL
L0006/0002 --: Vorläufiges E Geräte-Soll für Untersee-Boote Typ VII C, "U-983" / "U-993" / "U-995" (123) 1943 Foreløpige E-utstyrskrav for ubåter type VII C, "U-983" / "U-993" / "U-995" (123) Første side
L0007/0001 --: Skizzenanhang zum Geräte- und Ersatzteil-Soll für elektrische Analgen, Untersee-Boote Typ VII C, "U-995" (125) 1942 Krav til utstyr og reservedeler til elektriske systemer, ubåter type VII C, "U-995" (125) Første side

Fyrdirektoratet

Spesialserier innen fagområdet, Skipsjournaler
L0008 Skipsjournal DS "Villa" 1928 - 1947 D/S "Villa"s protokoll over lyd og lysbøyer Første side

Sjøfartsdirektoratet med forløpere, Skipsmålingen

Skipsregisterkort, Serie I Fartøy
L0001/0001 Fartøy, A-Eig: Fartøy A-Bjøn Første side Innhold
L0001/0002 Fartøy, A-Eig: Fartøy Bjør-Eig Første side Innhold
L0002/0001 Fartøy, Eik-Hill: Fartøy, Eik-F Første side Innhold