Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 977 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Stattholderembetet 1810-1814, 1. kontor (Kontor A)

Referatprotokoller (RPA)
L0001 Referatprotokoll, j.nr. 1-309, l.nr. 1-379 1810 - 1811 Første side Innhold
L0002 Referatprotokoll, j.nr. 310-1243, l.nr. 380-1588 1811 Første side Innhold
L0004 Referatprotokoll, j.nr. 2338-3328a, l.nr. 3011-4214a 1812 Første side Innhold
L0005 Referatprotokoll, j.nr. 3328b-4243, l.nr. 4214b-5321 1812 - 1813 Første side Innhold
L0006 Referatprotokoll, j.nr. 4244-5022, l.nr. 5322-6289 1813 Første side Innhold
L0008 Referatprotokoll, j.nr. 5846-6405, l.nr. 7275-7924 1813 - 1814 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Bergverksregnskaper

REGNSKAP, BERGVERKSREGNSKAPER, Kongsberg sølvverk og bergstads regnskaper
L0843 Ekstraskatt 1762 - 1765 Første side Innhold

Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0026 Skap 9, pakke 133, litra A-E 1615 - 1632 Første side Innhold
L0038 Skap 9, pakke 324-350 1615 - 1721 Første side Innhold
L0040 Skap 9, pakke 351A, litra M- pakke 351B 1542 - 1615 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper

Regnskap, Fredrikshald
L0006/0001 [A4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1772 Første side Innhold
Regnskap, Fredrikstad
L0029/0001 [B3] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1772 Første side Innhold
Regnskap, Moss
L0042/0001 [C1] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1765 Første side Innhold
Regnskap, Kristiania
L0071/0001 [E13] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 Første side Innhold
L0072/0001 [E13] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1763 - 1764 Første side Innhold
Regnskap, Bragernes
L0119/0001 [F2] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1767 Første side Innhold
Regnskap, Strømsø
L0144/0001 [G4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1767 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
L0001 Østnorske len 1499 - 1528 Første side Innhold
L0002 Østnorske len 1528 - 1538 Første side Innhold
L0003 Akershus len 1557 - 1558 Første side Innhold
L0004 Akershus len, 1560-1561; Bergenhus len, 1516-1517 1516 - 1561 Første side Innhold
L0005 Bergenhus len 1516 - 1519 Første side Innhold
L0006 Bergenhus len 1518 - 1519 Første side Innhold
L0007 Bergenhus len 1519 - 1520 Første side Innhold
L0008 Bergenhus len 1520 - 1521 Første side Innhold
L0009 Bergenhus len 1521 Første side Innhold
L0010 Bergenhus len 1521 - 1522 Første side Innhold
L0011 Bergenhus len 1522 - 1557 Første side Innhold
L0012 Bergenhus len 1563 Første side Innhold
L0013 Bergenhus len 1566 - 1567 Første side Innhold
L0014 Bergenhus len, 1566-1567; Trondheim len, 1540-1559 1540 - 1567 Første side Innhold
L0015 Trondheim len, 1564-1566; Nordnorske len, 1566-1567; Alle norske len, 1569-1570; Adelsgods, 1519-1520 Kirke- og klostergods, kommunegods m.m. 1540-1542 1519 - 1570 Første side Innhold
L0016 Kirke- og klostergods, kommunegods m.m., 1549-1555; Bergverksregnskap, 1540-1541 1540 - 1555 Første side Innhold
Regnskap, Regnskaper og jordebøker etter 1570, Akershus len
L0001 Akershus len 1577 - 1578 Første side Innhold
L0002 Akershus len 1578 - 1579 Første side Innhold
L0003 Akershus len 1579 - 1588 Første side Innhold
L0004 Akershus len 1588 - 1589 Første side Innhold
L0005 Akershus len 1589 - 1594 Første side Innhold
L0006 Akershus len 1593 - 1594 Første side Innhold
L0007 Akershus len 1588 - 1597 Første side Innhold
L0008 Akershus len 1597 - 1598 Første side Innhold
L0009 Akershus len 1588 - 1600 Første side Innhold
L0010 Akershus len 1588 - 1601 Første side Innhold
L0011 Akershus len 1600 - 1601 Første side Innhold
L0012 Akershus len 1576 - 1601 Første side Innhold
L0013 Akershus len 1576 - 1602 Første side Innhold
L0014 Akershus len 1601 - 1603 Første side Innhold
L0015 Akershus len 1602 - 1603 Første side Innhold
L0016 Akershus len 1603 - 1604 Første side Innhold
L0017 Akershus len 1603 - 1604 Første side Innhold