Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 9 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Modums Blaafarveværk

2. PERIODE, Produksjons- og driftsberetninger
L0343/0001 Berigt over arbeiderne ved gruvene. Ført ukesvis. De Søndre og Mellemste Cobolt Gruber 1834 Første side Innhold

Vassdragsdirektoratet/avdelingen

Vassdragsdirektoratets fagarkiver, Vassdragsarkivet
L0235/0002 Skiensvassdraget. Østfjeldske vassdrag: Møsvatns regulering 1902 - 1930 Første side Innhold

Statsarkivet i Stavanger


Industridepartementet, Oljekontoret

Saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel
L0005 Arkivnøkkel 712 - 714 Vitenskapelige undersøkelser og utviningstillatelser 1967 - 1975 Første side Innhold
L0008 Arkivnøkkel 721- 722 Geofysikk, forskning 1970 - 1972 Første side Innhold
Saksarkiv ordnet uten nøkkel
L0001 Sikkerhet og utstyr, personell, arbeidstid, lønn 1967 - 1973 Første side Innhold

Pa 1521 - A/S Norske Shell

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Sak og korrespondanse , Sjefskorrespondanse
L0004 Sjefskorrespondanse 1918 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Pa 1512 - Esso Exploration and Production Norway Inc.

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Sak og korrespondanse
L0012 Well 25/11-1 og Well 25/10-3 1966 - 1967 Første side Innhold
L0013 Well 25/10-3 og Well 8/3-1 1966 - 1975 Første side Innhold
L0014 Well 16/1-1 1967 - 1968 Første side Innhold