Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 785 treff.

Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat

Koncessions- og privilegieprotokoller (1735-1771)
20 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol A 1736 - 1747 Første side
21 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol B 1747 - 1755 Første side
22 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol C 1755 - 1763 Første side
23 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol D 1764 - 1769 Første side
24 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol E 1769 - 1771 Første side

Kommercekollegiet, Industri- og Fabriksfaget

Forestillinger og kongelige resolutioner (1797-1816)
1337 Forestillinger 1797 Første side
1338 Forestillinger 1798 Første side
1339 Forestillinger 1799 Første side
1340 Forestillinger 1800 Første side
1341 Forestillinger 1801 Første side
1342 Forestillinger 1802 Første side

Riksarkivet


Rentekammeret, Renteskriverkontorene

BERG- OG SALTVERKSKONTORER, BERGVERK, Kongelig resolusjon, Bergverksdirektoratets resolusjonsprotokoller
L0001 Resolusjonsprotokoll med register (merket RK 54.1) 1774 - 1777 Første side Innhold
L0002 Resolusjonsprotokoll med register (merket RK 54.2) 1778 - 1780 Første side Innhold
L0003 Resolusjonsprotokoll med register (merket RK 54.3) 1781 Første side Innhold
L0004 Resolusjonsprotokoll med register (merket RK 54.4) 1782 Første side Innhold
L0005 Resolusjonsprotokoll med register (merket RK 54.5) 1783 Første side Innhold
L0006 Resolusjonsprotokoll med register (merket RK 54.6) 1784 Første side Innhold
BERG- OG SALTVERKSKONTORER, BERGVERK, Kongelig resolusjon, Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0001 Relasjons- og resolusjonsprotokoll med register (merket RK 54.7) 1791 - 1792 Første side Innhold
L0002 Relasjons- og resolusjonsprotokoll med register (merket RK 54.8) 1793 - 1795 Første side Innhold
L0003 Relasjons- og resolusjonsprotokoll med register (merket RK 54.9) 1796 - 1798 Første side Innhold
L0004 Relasjons- og resolusjonsprotokoll med register (merket RK 54.10) 1799 - 1800 Første side Innhold
L0005 Relasjons- og resolusjonsprotokoll med register (merket RK 54.11) 1801 - 1802 Første side Innhold
L0006 Relasjons- og resolusjonsprotokoll med register (merket RK 54.12) 1803 - 1804 Første side Innhold
L0007 Relasjons- og resolusjonsprotokoll med register (merket RK 54.13) 1805 - 1806 Første side Innhold
L0008 Relasjons- og resolusjonsprotokoll med register (merket RK 54.14) 1807 - 1808 Første side Innhold
L0009 Relasjons- og resolusjonsprotokoll med register (merket RK 54.15) 1809 - 1810 Første side Innhold
L0010 Relasjons- og resolusjonsprotokoll med register (merket RK 54.16) 1811 - 1812 Første side Innhold
L0011 Relasjons- og resolusjonsprotokoll med register (merket RK 54.17) 1813 - 1814 Første side Innhold
BERG- OG SALTVERKSKONTORER, BERGVERK, Ekspedisjon, Ekspedisjonsprotokoller vedrørende bergvesenet
L0001 Ekspedisjonsprotokoll med register (merket RK 54.18) 1791 - 1814 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Bergverksregnskaper

REGNSKAP, BERGVERKSREGNSKAPER, Kongsberg sølvverk og bergstads regnskaper
L0843 Ekstraskatt 1762 - 1765 Første side Innhold

Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0004 Skap 8, pakke 102-103A 1651 - 1686 Første side Innhold

Tyske Kansellis innenrikske avdeling

VIII Bergverkssaker
L0001/0001 1-2:: 1 Bergverksregistrant 1538 - 1541 Første side Innhold
L0001/0002 1-2:: 2 Bergverkssaker 1513 - 1696 Første side Innhold
L0002 3 Bergverkssaker 1531 - 1546 Første side Innhold
L0003 4 Bergverkssaker 1545 - 1546 Første side Innhold

Modums Blaafarveværk

2. PERIODE
Ukjent 1840 - 1844 "Tilståelsesbog". Avtaler om kjørsel. Første side Innhold
2. PERIODE, Møter, styring, kontrakter
L0061/0001 Protokoll for kontrakter vedr. kjørsel og leveranser 1831 - 1853 Første side Innhold
L0062/0001 Kontraktsprotokoll for kjørsler og leveranser 1835 - 1848 Første side Innhold
L0063 1827 - 1849 Diverse: Akkorder, licitations-Forretning (Auctionsprotokoll), tømmer. Første side Innhold
L0064 1828 - 1848 Diverse instrukser og kontrakter, bl.a. vedr. tømmerleveranser. Første side Innhold
2. PERIODE, Korrespondanse
L0065/0001 Kopibok, ført av B. Wegner 1821 - 1822 Første side Innhold
L0066/0001 Kopibok, ført av B. Wegner m.fl. 1827 Første side Innhold
L0067/0001 Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1825 - 1826 Første side Innhold
L0068/0001 Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1822 - 1824 Første side Innhold
L0069/0001 Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1827 - 1828 Første side Innhold
L0070/0001 Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1828 - 1829 Første side Innhold
L0071/0001 Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1830 Første side Innhold
L0072/0001 Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1831 - 1832 Første side Innhold
L0073/0001 Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1832 Første side Innhold
L0074/0001 Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1833 - 1834 Første side Innhold