Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 7 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


RA/EA-5965: Riksarkivets diplomsamling

F06: Norske statsdokumenter (D 9 Norge)
L0012 Dokument nr. 14 06.03.1388 - 16.03.1388 Dok. nr. 14: Tjeneste- og pantelensbrev utstedt 6.3.1388 av dronning Margrete til Benedikt Nikulasson, som skal ha Eiker, Modum og Tverrdalene samt tollen av Kobbervik som len for sin livstid. Seglforbundet med stadfestelsesbrev utstedt 16.4.1392 av kong Eirik 3. (av Pommern). Første side
L0012 Dokument nr. 14 16.04.1392 Dok. nr. 14: Stadfestelsesbrev utstedt 16.4.1392 av kong Eirik 3. (av Pommern). Seglforbundet med tjeneste- og pantelensbrev utstedt 6.3.1388 av dronning Margrete til Benedikt Nikulasson, som skal ha Eiker, Modum og Tverrdalene samt tollen av Kobbervik som len for sin livstid. Første side
L0013 Dokument nr. 15 18.02.1388 Dok. nr. 15: Håkon Jonssons forsikring 18.2.1388 overfor dronning Margrete og riksrådet om at han aldri hadde ønsket å bli konge i Norge, og at han heller ikke hadde noen rett til det. Første side
L0014 Dokument nr. 16 02.02.1388 Dok. nr. 16: Valgbrev utstedt 2.2.1388 av riksrådet, som på egne og Norges rikes vegne enstemmig har valgt dronning Margrete, kong Håkons hustru og mor til kong Olav som nylig døde, til mektig frue og rett husbond og til å stå for og råde over hele riket i Norge alle sine levedager. Første side
L0016 Dokument nr. 18 16.02.1389 - 29.06.1389 Dok. nr. 18: Brev om arvefølge (16.2.-29.6.)1389, utstedt av Riksrådet om at kong Eirik er rett arving til Norge og om arvefølgen etter han. Dronning Margrete skal styre inntil Eirik er myndig. Første side
L0017 Dokument nr. 21, 22, 26 16.03.1401 Dok. nr. 21: Mortifikasjonserklæring og kvittering 16.3.1401, utstedt av Gaute Eiriksson (Galtung) om at alle brev om len, penger, sysler og gjeld han har fra kongene Magnus og Håkon skal være døde og maktesløse og at han kvitterer kong Eirik og dronning Margrete for dette. Første side
L0018 Dokument nr. 23 21.05.1409 Dok. nr. 23: Vidisse 21.5.1409 av forliksbrev mellom Gard Toresson og dronning Margrete om arven etter fru Katarina Knutsdatter. Første side