Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 115 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Statsrådssekretariatet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Kongelige resolusjoner
L0138 Kgl. res. nr. 1172-2039, 2. halvår 1881 Første side
L0152 Kgl. res. nr. 1282-2324, 2. halvår 1888 Første side
Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Kongelige resolusjoner med register
L0060 Kgl. res. nr. 2816-4105, 3. kvartal 1920 Første side
L0122 Kgl. res. (9/4) 17/4 1940 - 18/12 1942 1940 - 1942 Første side Innhold
L0123 Kgl. res. 15/1-20/12 1943 Første side Innhold
L0124 Kgl. res. 14/1-30/6 1944 Første side Innhold
L0125 Kgl. res. 21/7-15/12 1944 Første side Innhold
L0126 Kgl. res. 12/1-25/5 1945 Første side Innhold
L0127 Register 9/4-25/5 1940 - 1945 Første side Innhold
Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Bilag til forhandlingsprotokoller. Journalsaker. Fullmakter til Eidsvoldsrepresentantene m.m. 1814
L0007 Fullmakter for Eidsvollsrepresentantene i 1814. 1814 A. Byene. B. Militæretaten. C. Amtene Akershus-Buskerud Første side Innhold
L0008 Fullmakter for Eidsvollsrepresentantene i 1814. 1814 Grevskapene og amtene Bratsberg-Nordre Trondhjems Første side Innhold
Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Lover, Lover, anordninger m.v.
L0001 Lover etc. Tittelbladet "Love, Anordninger, Kundgjørelser, Plakater m.m." 1814 - 1815 Første side Innhold

Statsrådsavdelingen i Stockholm

JOURNALER OG -REGISTRE, Journal- og hovedprotokollregister
L0000 Det norske Statsraads Journal- og Hovedprotokollregister 1814 - 1819 Første side Innhold
L0001 Det norske Statsraads Journal- og Hovedprotokollregister 1815 - 1819 Første side Innhold
L0002 Det norske Statsraads Journal- og Hovedprotokollregister 1820 - 1822 Første side Innhold
L0003 Det norske Statsraads Journal- og Hovedprotokollregister 1823 - 1825 Første side Innhold
L0004 Det norske Statsraads Journal- og Hovedprotokollregister 1826 - 1828 Første side Innhold
L0005 Det norske Statsraads Journal- og Hovedprotokollregister 1829 - 1833 Første side Innhold
L0006 Det norske Statsraads Journal- og Hovedprotokollregister 1834 - 1837 Første side Innhold
L0007 Det norske Statsraads Journal- og Hovedprotokollregister 1838 - 1841 Første side Innhold
L0008 Det norske Statsraads Journal- og Hovedprotokollregister 1842 - 1845 Første side Innhold
L0009 Det norske Statsraads Journal- og Hovedprotokollregister 1846 - 1852 Første side Innhold
L0010 Det norske Statsraads Journal- og Hovedprotokollregister 1853 - 1861 Første side Innhold
L0011 Det norske Statsraads Journal- og Hovedprotokollregister 1862 - 1868 Første side Innhold
L0012 Det norske Statsraads Journal- og Hovedprotokollregister 1869 - 1873 Første side Innhold
L0013 Det norske Statsraads Journal- og Hovedprotokollregister 1874 - 1877 Første side Innhold
L0014 Det norske Statsraads Journal- og Hovedprotokollregister 1878 - 1880 Første side Innhold
L0015 Det norske Statsraads Journal- og Hovedprotokollregister 1881 - 1883 Første side Innhold
L0016 Det norske Statsraads Journal- og Hovedprotokollregister 1883 - 1887 Første side Innhold
L0017 Det norske Statsraads Journal- og Hovedprotokollregister 1888 - 1892 Første side Innhold
L0018 Det norske Statsraads Journal- og Hovedprotokollregister 1893 - 1896 Første side Innhold
L0019 Det norske Statsraads Journal- og Hovedprotokollregister 1896 - 1900 Første side Innhold
L0020 Det norske Statsraads Journal- og Hovedprotokollregister 1901 - 1905 Første side Innhold
REGJERINGSINNSTILLINGER OG -RAPPORTER, Regjeringsinnstillinger
L0001 Regjeringsinnstillinger nr. 1-262 1814 - 1815 Første side Innhold
L0002 Regjeringsinnstillinger nr. 263-518 1815 Første side Innhold
L0003 Regjeringsinnstillinger nr. 519-787 1815 Første side Innhold
L0004 Regjeringsinnstillinger nr. 788-999 1815 Første side Innhold
L0005 Regjeringsinnstillinger nr. 1000-1246 1816 Første side Innhold
L0006 Regjeringsinnstillinger nr. 1247-1544 1816 Første side Innhold
L0007 Regjeringsinnstillinger nr. 1545-1813 1816 Første side Innhold
L0008 Regjeringsinnstillinger nr. 1814-2015 1817 Første side Innhold
L0009 Regjeringsinnstillinger nr. 2016-2218 1817 Første side Innhold
L0010 Regjeringsinnstillinger nr. 2219-2392 1817 Første side Innhold
L0011 Regjeringsinnstillinger nr. 2393-2586 1817 Første side Innhold
L0012 Regjeringsinnstillinger nr. 2587-2760 1818 Første side Innhold
L0013 Regjeringsinnstillinger nr. 2761-2889 1818 Første side Innhold
L0014 Regjeringsinnstillinger nr. 2890-3057 1818 Første side Innhold
L0015 Regjeringsinnstillinger nr. 3058-3300 1818 Første side Innhold
L0016 Regjeringsinnstillinger nr. 3101-3468 1818 Første side Innhold
L0017 Regjeringsinnstillinger nr. 3469-3598 1819 Første side Innhold