Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 178 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Matrikler og jordebøker, Protokoller opptatt ifølge forordning av 1. oktober 1802, Protokoller vedrørende jordavgift
L0001 Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi. Deliberasjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0002 Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi. Kommisjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0003 Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi. Oppebørselsregister 1803 Første side Innhold
L0004 Idd og Marker fogderi. Deliberasjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0005 Idd og Marker fogderi. Kommisjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0006 Idd og Marker fogderi. Oppebørselsregister 1803 Første side Innhold
L0007 Moss, Tune og Veme fogderi. Deliberasjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0008 Moss, Tune og Veme fogderi. Kommisjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0009 Moss, Tune og Veme fogderi. Oppebørselsregister 1803 - 1804 Første side Innhold
L0010a Aker fogderi. Deliberasjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0010b Aker fogderi. Uttak av deliberasjonsprotokoll for Asker og Vestre Bærum 1803 Første side Innhold
L0011 Aker fogderi. Kommisjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0012 Aker fogderi. Oppebørselsregister 1803 - 1804 Første side Innhold
L0013 Follo fogderi. Deliberasjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0014 Follo fogderi. Kommisjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0015 Follo fogderi. Oppebørselsregister 1803 - 1804 Første side Innhold
L0016 Nedre Romerike fogderi. Deliberasjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0017 Nedre Romerike fogderi. Kommisjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0018 Nedre Romerike fogderi. Oppebørselsregister 1803 - 1804 Første side Innhold
L0019 Øvre Romerike fogderi. Deliberasjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0020 Øvre Romerike fogderi. Kommisjonsprotokoll for Hurdal og Eidsvoll prestegjeld 1803 Første side Innhold
L0021 Øvre Romerike fogderi. Kommisjonsprotokoll for Ullensaker og Nannestad prestegjeld 1803 Første side Innhold
L0022 Øvre Romerike fogderi. Kommisjonsprotokoll for Nes og Gjerdrum prestegjeld 1803 Første side Innhold
L0023 Øvre Romerike fogderi. Oppebørselsregister 1803 - 1804 Første side Innhold
L0024 Solør og Odal fogderi. Deliberasjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0025 Solør og Odal fogderi. Kommisjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0026 Solør og Odal fogderi. Kommisjonsprotokoll (gjenpart) 1803 Første side Innhold
L0027 Solør og Odal fogderi. Oppebørselsregister 1803 - 1804 Første side Innhold
L0028 Østerdal fogderi. Deliberasjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0029 Østerdal fogderi. Kommisjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0030 Østerdal fogderi. Oppebørselsregister 1803 - 1804 Første side Innhold
L0031 Hedmark fogderi. Deliberasjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0032 Hedmark fogderi. Bilag til deliberasjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0033 Hedmark fogderi. Kommisjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0034 Hedmark fogderi. Oppebørselsregister 1803 - 1804 Første side Innhold
L0035 Toten fogderi. Deliberasjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0036 Toten fogderi. Kommisjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0037 Toten fogderi. Oppebørselsregister 1803 - 1804 Første side Innhold
L0038 Gudbrandsdalen fogderi. Deliberasjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0039 Gudbrandsdalen fogderi. Kommisjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0040 Gudbrandsdalen fogderi. Oppebørselsregister 1803 - 1804 Første side Innhold
L0041 Valdres fogderi. Deliberasjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0042 Valdres fogderi. Kommisjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0043 Valdres fogderi. Oppebørselsregister 1803 - 1804 Første side Innhold
L0044 Ringerike og Hallingdal fogderi. Deliberasjonsprotokoll 1803 Første side Innhold
L0045 Ringerike og Hallingdal fogderi. Kommisjonsprotokoll for Norderhov prestegjeld 1803 Første side Innhold
L0046 Ringerike og Hallingdal fogderi. Kommisjonsprotokoll for Hole prestegjeld 1803 Første side Innhold
L0047 Ringerike og Hallingdal fogderi. Kommisjonsprotokoll for Nes prestegjeld 1803 Første side Innhold
L0048 Ringerike og Hallingdal fogderi. Kommisjonsprotokoll for Ål prestegjeld 1803 Første side Innhold
L0049 Ringerike og Hallingdal fogderi. Oppebørselsregister for Ringerike 1803 - 1804 Første side Innhold