Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 191 treff.

Visningsvalg:

Bergen byarkiv


BBA/A-0567: Komiteen for å hjelpe emigrantene på skipet "De Zee-Ploug"

A: Forhandlingsprotokoll (uinnbundet).
1 1817 - 1820 Første side

Statsarkivet i Bergen


SAB/A-60401: Bergen politikammer / politidistrikt

J.a: Emigrasjonsprotokoller
J.aa: Register til emigrantprotokoller
L0001 Emigrantregister 1907 - 1909 Første side Innhold
J.a: Emigrasjonsprotokoller
J.ab: Emigrantprotokoller
L0001 Emigranter til Amerika 1874 - 1885 Første side Innhold
L0002 Emigranter til Amerika 1886 - 1892 Første side Innhold
L0003 Emigranter til Amerika 1893 - 1898 Første side Innhold
L0004 Emigranter til Amerika 1899 - 1902 Første side Innhold
L0005 Emigranter til Amerika 1903 - 1904 Første side Innhold
L0006 Emigranter til Amerika 1905 - 1906 Første side
L0007 Emigranter til Amerika 1906 Første side
L0008 Emigranter til Amerika 1907 Første side
L0009 Emigranter til Amerika 1908 - 1909 Første side
L0010 Emigranter til Amerika 1909 - 1910 Første side
L0011 Emigrantprotokoll 1911 Første side
L0012 Emigrantprotokoll 1912 Første side
L0013 Emigrantprotokoll 1913 - 1914 Første side
L0014 Emigrantprotokoll 1914 Første side
L0015 Emigrantprotokoll 1914 - 1915 Første side
L0016 Emigrantprotokoll 1915 - 1919 Første side
L0017 Emigrantprotokoll 1920 - 1922 Første side
L0018 Emigrantprotokoll 1922 - 1923 Første side
L0019 Emigrantprotokoll 1923 - 1924 Første side
L0020 Emigrantprotokoll 1924 - 1926 Første side
L0021 Emigrantprotokoll 1926 - 1927 Første side
L0022 Emigrantprotokoll 1927 - 1929 Første side
L0023 Emigrantprotokoll 1929 - 1930 Første side
L0024 Emigrantprotokoll 1931 - 1938 Første side Innhold
L0025 Emigrantprotokoll 1939 - 1962 Første side Innhold
L0026 Emigrantprotokoll 1963 - 1971 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
J.a: Emigrasjonsprotokoller
J.ac: Emigrantforbudsregister
L0001 Emigrantforbudsregister 1894 - 1904 Emigrantforbudsregistrene viser til emigrantforbudsprotokollene i Bergen politidistrikts arkiv. Det mangler protokoller for tidsrommene 1894-1898 og 1905-1910. Første side Innhold
L0002 Emigrantforbudsregister 1894 - 1920 Emigrantforbudsregistrene viser til emigrantforbudsprotokollene i Bergen politidistrikts arkiv. Det mangler protokoller for tidsrommene 1894-1898 og 1905-1910. Første side Innhold
J.a: Emigrasjonsprotokoller
J.ad: Emigrantforbudsprotokoller
L0001 Emigrantforbudsprotokoll 1911 - 1920 Emigrantforbudsprotokollene forholder seg emigrantforbudsregistrene i Bergen politidistrikts arkiv. Første side
L0002 Emigrantforbudsprotokoll 1899 - 1904 Emigrantforbudsprotokollene forholder seg emigrantforbudsregistrene i Bergen politidistrikts arkiv. Første side

Statsarkivet i Kristiansand


SAK/1243-0001: Arendal politikammer - 1

K: Reisekontroll
Kb: Emigranter
L0110 Emigrantprotokoll 1916 - 1930 Første side Innhold
L0111 Emigrantprotokoll 1930 - 1946 Første side Innhold

SAK/1243-0004: Kristiansand politikammer

K: Reisekontroll
Kb: Emigrasjon
L0236/0001 Emigrantprotokoller: Emigrantprotokoll 1873 - 1882 Første side Innhold
L0236/0002 Emigrantprotokoller: Emigrantprotokoll 1882 - 1886 Første side Innhold
L0239 Emigrantprotokoll 1886 - 1888 Første side Innhold
L0240 Emigrantprotokoll 1888 - 1893 Første side Innhold
L0241 Emigrantprotokoll 1893 - 1896 Første side Innhold
L0242 Emigrantprotokoll 1896 - 1901 Første side Innhold
L0243 Emigrantprotokoll 1901 - 1905 Første side Innhold
L0244 Emigrantprotokoll 1905 - 1908 Første side Innhold
L0245 Emigrantprotokoll 1908 - 1911 Første side Innhold
L0246 Emigrantprotokoll 1912 - 1927 Første side Innhold
L0247 Emigrantprotokoll 1928 - 1938 Første side Innhold
L0248 Emigrantprotokoll 1938 - 1951 Første side Innhold
L0249 Emigrantprotokoll 1951 - 1961 Første side Innhold

SAK/1243-0009: Kristiansand politikammer - 2

K: Reisekontroll
Kb: Emigrasjon
Kba: Emigrasjon
L0902 Emigrantprotokoll 1961 - 1974 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Statsarkivet i Kongsberg


SAKO/A-399: Våle folkeregister

G: Utflyttede
Ga: Hovedregisterkort - Utflyttede
L0007 Utflyttede 1951 - 1956 Til utlandet (emigranter) Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Utflyttede 1965 - 1975 Utflyttede, 1974-1975, samt til utlandet (emigranter), 1965-1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.