Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 66 treff.

Visningsvalg:

Museene i Sør-Trøndelag


MIST/-: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

- 1700 - 1930 "Trondhjems Seilskibsflaate" - et register som omfatter tidsperioden fra tidlig 1700-tall til tidlig 1900-tall. Registeret er basert på kilder i diverse arkiver fra Trondhjems handelshus, muligens også Statsarkivet i Trondheim, samt fotografier og avisutklipp. Det er utarbeidet av Petter Andreas Gaustad d.e. (1872-1962), trolig på 1930-tallet, og inngår i arkivet etter Trondhjems Sjøfartsmuseum (nå Sverresborg Trøndelag Folkemuseum). Første side Innhold

Publikasjoner


PUBL/PUBL-999: Andre publikasjoner

0002: 1838-matrikkelen
0015 Bind 15 - Søndre Trondhjems amt 1838 Første side Innhold
0016 Bind 16 - Nordre Trondhjems amt 1838 Første side Innhold

Riksarkivet


RA/PA-0034: Rygh

F: Materiale vedr. "Norske Gaardnavne", navneforskning og historisk topografi
Fb: Oluf Ryghs eksemplar av matrikkelen for 1838, med hans notater
L0014 Matrikkelen for 1838 - Søndre Trondhjems amt (Sør-Trøndelag fylke) 1838 Første side Innhold
L0015/0001 Matrikkelen for 1838: Matrikkelen for 1838 - Nordre Trondhjems amt (Nord-Trøndelag fylke) 1838 Første side Innhold

RA/S-1044: Justisdepartementet, Medisinalkontoret M

F: Medisinalinnberetninger ordnet amtsvis
L0172 Nordre Trondhjems Amt 1835 - 1853 Første side
L0174 Nordre Trondhjems Amt 1865 - 1870 Første side
L0177 Nordre Trondhjems Amt 1881 - 1885 Første side

RA/S-2228: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE
Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
Dfa: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1903-1910
Dfaa: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
L0017 Søndre Trondhjems amt: Fødte, gifte, døde. 1903 Første side Innhold
L0018 Nordre Trondhjems amt: Fødte, gifte, døde. Byer og bygder. Trondhjem amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE
Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
Dfa: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1903-1910
Dfab: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
L0019 Nordre Trondhjems amt: Fødte, gifte, døde 1904 Første side Innhold
D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE
Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
Dfa: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1903-1910
Dfac: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
L0032 Søndre Trondhjems amt: Fødte, gifte. Bygder. 1905 Første side Innhold
L0033 Søndre Trondhjems amt: Døde, dødfødte. Bygder 1905 Første side Innhold
L0034 Trondhjems: Fødte, døde, dødfødte, gifte. 1905 Første side Innhold
L0035 Nordre Trondhjems amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder 1905 Første side Innhold
L0036 Nordre Trondhjems amt: Døde, dødfødte, gifte. Bygder 1905 Første side Innhold
D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE
Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
Dfa: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1903-1910
Dfad: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
L0038 S. Trondhjems amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. 1906 Første side Innhold
L0039 S. Trondhjems amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. 1906 Første side Innhold
D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE
Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
Dfa: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1903-1910
Dfae: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
L0038 S. Trondhjems amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. 1907 Første side Innhold
L0039 S. Trondhjems amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. 1907 Første side Innhold
L0041 N. Trondhjems amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1907 Første side Innhold
L0042 N. Trondhjems amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1907 Første side Innhold
D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE
Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
Dfa: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1903-1910
Dfah: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
L0035 S. Trondhjems amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. 1910 Første side Innhold
L0036 S. Trondhjems amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. 1910 Første side Innhold
D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE
Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
Dfb: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911-1920
Dfbb: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1912
L0040 S. Trondhjems amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. 1912 Første side Innhold
L0041 S. Trondhjems amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder samt gifte, dødfødte. Bygder. 1912 Første side Innhold
L0042 S. Trondhjems amt: Døde. Bygder. 1912 Første side Innhold
L0044 N. Trondhjems amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1912 Første side Innhold
L0045 N. Trondhjems amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1912 Første side Innhold
D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE
Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
Dfb: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911-1920
Dfbc: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1913
L0038 S. Trondhjems amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. 1913 Første side Innhold
L0039 S. Trondhjems amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. 1913 Første side Innhold
L0041 N. Trondhjems amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1913 Første side Innhold
L0042 N. Trondhjems amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1913 Første side Innhold
D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE
Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
Dfb: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911-1920
Dfbd: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1914
L0038 S. Trondhjems amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. 1914 Første side Innhold
L0039 S. Trondhjems amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. 1914 Første side Innhold

Statsarkivet i Trondheim


SAT/A-5121: Sjøinnrulleringen - Trondhjemske distrikt

01: Utskrivningsvesnet Sjøutskrivningen
L0003/0001 --: Hovedrulle over sjødolk i Trondhjems innrullerings-distrikt 1704 - 1707 Første side Innhold
L0003/0002 --: Hovedrulle over sjøfolk i Trondhjems by 1725 Første side Innhold
L0006/0002 --: Utseilingsbøker over sjøfolk i Trondhjems by 1704 - 1764 Første side
L0007/0001 --: Utseilingsbøker over sjøfolk i Trondhjems by 1725 - 1773 Første side
L0100/0002 --: Skipper og styrmannsruller for Trondhjems krets 1846 - 1859 Første side
L0115 Ruller for Trondhjems krets 1804 - 1807 Første side
L0116 Ruller for Trondhjems krets 1808 - 1812 Første side
L0311/0001 --: Hovedrulle for sjøutskrivelse for Nordre Trondhjems amt 1831 - 1833 Første side
L0313/0001 --: Hovedrulle for Søndre Trondhjems amt, Fosen fogderi 1804 Første side
L0314/0001 --: Hovedrulle for Søndre Trondhjems amt, Fosens fogderi 1809 Første side
L0314/0002 --: Ekstrarulle for Søndre Trondhjems amt, Fosens fogderi 1809 Første side
L0315/0001 --: Hovedrulle Søndre Trondhjems amt, Fosens fogderi 1817 Første side
L0315/0002 --: Ungdomsrulle, Søndre Trondhjems amt, Fosens fogderi 1817 Første side
L0316/0001 --: Ekstrarulle, Søndre Trondhjems amt, Fosens fogderi 1817 Første side
L0316/0002 --: Hovedrulle, Søndre Trondhjems amt, Fosens fogderi 1831 Første side