Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 57 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1661 - 1723 Gårdsnavnsregister til Landkommisjonen 1661, matrikkel etter reskript 23.1.1665 og matrikkelforarbeidet 1723 Første side Innhold
Landkommisjonen 1661
L0001/0001 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Konsepter til kongebrev 1661 Første side Innhold
L0001/0002 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Forestillinger, memorialer etc. 1660 - 1661 Første side Innhold
L0001/0003 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Hefte med påskrift "Dend Allmindelige Commission udi Norge in A. 1661" 1661 Første side Innhold
L0001/0004 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Dokumenter angående Landkommissariatet og skattene i Norge 1662 - 1663 Første side Innhold
L0001/0005 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Dokumenter angående Landkommissariatet og skattene i Norge 1664 - 1676 Første side Innhold
L0001/0006 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Landkommissarienes relasjoner 1661 Første side Innhold
L0002/0001 Fredrikstad lagdømme:: Jordebok for Verne kloster. Mars-mai 1661 1661 Første side Innhold
L0002/0002 Fredrikstad lagdømme:: Jordebok for Heggen og Frøland len. April-mai 1661 1661 Første side Innhold
L0002/0003 Fredrikstad lagdømme:: Jordebøker for prestebolene 1661 Første side Innhold
L0002/0004 Fredrikstad lagdømme:: Ekstrakt over prestenes inntekt 1661 Første side Innhold
L0002/0005 Fredrikstad lagdømme:: Fredrikstad lagstols jordebok 1661 Første side Innhold
L0002/0006 Fredrikstad lagdømme:: Fredrikstad Hospitals gods 1661 Første side Innhold
L0003/0001 Fredrikstad lagdømme:: Jordebøker over adelsgods 1661 Første side Innhold
L0003/0002 Fredrikstad lagdømme:: Manntall til odelsskatten 1661 for Veme, Tune, Åbygge og Hvaler skipreide 1661 Første side Innhold
L0003/0003 Fredrikstad lagdømme:: Skatteligning for Verne kloster len, foretatt av Landkommisjonens medlemmer for Fredrikstad lagdømme. 1661 Første side Innhold
L0003/0004 Fredrikstad lagdømme:: Taksering av bygårder i Moss (22. april), Sarpsborg og Fredrikstad. Vurdering av sager og kverner. 1661 Første side Innhold
L0003/0005 Fredrikstad lagdømme:: Besiktigelse av Fredrikstad kirke og skole. (defekt) 1661 Første side Innhold
L0003/0006 Fredrikstad lagdømme:: Ekstrakt om sagene i Fredrikstad lagdømme 1661 Første side Innhold
L0004 Kristiania lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Aker, Øvre Romerike og Nedre Romerike fogderier. 1661 Første side Innhold
L0005 Kristiania lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Marker og Follo len. 1661 Første side Innhold
L0006 Kristiania lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Lier, Hurum, Røyken, Ringerike og Nes i Hallingdal, samt Hadeland. 1661 Første side Innhold
L0007/0001 Kristiania lagdømme:: Jordebøker over prestebolene 1661 Første side Innhold
L0008 Oppland lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Gudbrandsdalen og Hedemarken. 1661 Første side Innhold
L0009 Oppland lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Solør, Østerdal, Hadeland og Valdres. 1661 Første side Innhold
L0011 Tønsberg lagdømme. Alminnelig jordebok for Tønsberg len - Slagen og Arendal skipreider. 1661 Første side Innhold
L0012 Tønsberg lagdømme. Alminnelig jordebok for Tønsberg len - Våle, Råbygge, Lardal og Sande skipreider. 1661 Første side Innhold
L0015/0001 Tønsberg lagdømme. Brunla len:: Brunla len. Alminnelig jordebok 1661 Første side Innhold
L0015/0002 Tønsberg lagdømme. Brunla len:: Brunla len. Kronens jordebok 1661 Første side Innhold
L0016/0001 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Alminnelig jordebok 1661 Første side Innhold
L0016/0006 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Jordebok over odels- og pantegods eid av allmuen på Eiker og over geistlig gods i Eiker len og prestegjeld 1661 Første side Innhold
L0016/0007 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Jordebok over odels- og pantegods eid av allmuen i Modum og Sigdal 1661 Første side Innhold
L0016/0008 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Jordebok over adels-, odels- og pantegods i Sandsvær samt jordebok over Oslo kapitels jordegods og Tønsberg prostis jordegods i Sandsvær prestegjeld 1661 Første side Innhold
L0017 Skien lagdømme. Alminnelig jordebok for Telemark, Bamble og Numedal 1661 Første side Innhold
L0018/0001 Skien lagdømme:: Kronens jordebok over Bratsberg len 1661 Første side Innhold
L0018/0002 Skien lagdømme:: Jordebok over kirkenes og prestenes inntekter i Bratsberg len 1661 Første side Innhold
L0018/0003 Skien lagdømme:: Jordebok over en del geistlig og verdslig forleningsgods i Skien lagdømme (Gjerpen prosti, Oslo hospital, Tønsberg prosti, Skien lagstol, Tønsberg lagstol, St. Anne gildes gods) 1661 Første side Innhold
L0018/0004 Skien lagdømme:: Jordebok over odels-, adels-, kjøpe og pantegods 1661 Første side Innhold
L0020/0001 Agder lagdømme:: Alminnelig jordebok. Mandal len 1661 Første side Innhold
L0020/0002 Agder lagdømme:: Alminnelig jordebok. Nedenes len 1661 Første side Innhold
L0020/0003 Agder lagdømme:: Alminnelig jordebok. Råbyggelag 1661 Første side Innhold
L0020/0004 Agder lagdømme:: Alminnelig jordebok. Lista len 1661 Første side Innhold
L0022/0006 Agder lagdømme:: Fortegnelser over skuter og skippere 1661 Første side Innhold
L0023/0001 Stavanger lagdømme:: [A]: Alminnelig jordebok og skattemanntall (6 dalers kontribusjonsskatt) 1661 Første side
L0023/0002 Stavanger lagdømme:: [B]: Kronens jordebok. 1661 Første side
L0023/0003 Stavanger lagdømme:: [C]: Jordebok over bispens samt kannikenes, prestenes, kirkenes og hospitalets inntekter. 1661 Første side
L0023/0004 Stavanger lagdømme:: [D]: Odelsjordebok. 1661 Første side
L0023/0005 Stavanger lagdømme:: [E]: Taksasjon av bygårder og annen formue i Stavanger. Overslag over Stavangers inntekt og utgift m.m. 1661 Første side
L0024/0001 Bergen lagdømme:: [A]: Alminnelig jordebok og skattemanntall (6 dalers kontribusjonsskatt). Sunnhordland, Hardanger, Nordhordland, Voss, Indre Sogn, Ytre Sogn, Sunnfjord, Nordfjord og Sunnmøre fogderi. 1661 Første side
L0025/0001 Bergen lagdømme:: [B]: Kronens jordebok. Nordhordland, Sunnhordland, Ytre Sogn, Indre Sogn, Sunnfjord, Nordfjord, Sunnmøre, Hardanger med Halsnøy kloster, Lyse kloster, Apostelgodset, Munkeliv og St. Hans kloster, Alle helgen gods, Lagstolen gods, Ove Jenssøns gods på Voss 1661 Første side