Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 115 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1661 - 1723 Gårdsnavnsregister til Landkommisjonen 1661, matrikkel etter reskript 23.1.1665 og matrikkelforarbeidet 1723 Første side Innhold
Landkommisjonen 1661
L0001/0001 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Konsepter til kongebrev 1661 Første side Innhold
L0001/0002 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Forestillinger, memorialer etc. 1660 - 1661 Første side Innhold
L0001/0003 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Hefte med påskrift "Dend Allmindelige Commission udi Norge in A. 1661" 1661 Første side Innhold
L0001/0004 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Dokumenter angående Landkommissariatet og skattene i Norge 1662 - 1663 Første side Innhold
L0001/0005 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Dokumenter angående Landkommissariatet og skattene i Norge 1664 - 1676 Første side Innhold
L0001/0006 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Landkommissarienes relasjoner 1661 Første side Innhold
L0002/0001 Fredrikstad lagdømme:: Jordebok for Verne kloster, Heggen og Frøland len. Mars-mai 1661 1661 Første side Innhold
L0002/0002 Fredrikstad lagdømme:: Jordebok for Heggen og Frøland len. April-mai 1661 1661 Første side Innhold
L0002/0003 Fredrikstad lagdømme:: Jordebøker for prestebolene 1661 Første side Innhold
L0002/0004 Fredrikstad lagdømme:: Ekstrakt over prestenes inntekt 1661 Første side Innhold
L0002/0005 Fredrikstad lagdømme:: Fredrikstad lagstols jordebok 1661 Første side Innhold
L0002/0006 Fredrikstad lagdømme:: Fredrikstad Hospitals gods 1661 Første side Innhold
L0003/0001 Fredrikstad lagdømme:: Jordebøker over adelsgods 1661 Første side Innhold
L0003/0002 Fredrikstad lagdømme:: Manntall til odelsskatten 1661 for Veme, Tune, Åbygge og Hvaler skipreide 1661 Første side Innhold
L0003/0003 Fredrikstad lagdømme:: Skatteligning for Verne kloster len, foretatt av Landkommisjonens medlemmer for Fredrikstad lagdømme. 1661 Første side Innhold
L0003/0004 Fredrikstad lagdømme:: Taksering av bygårder i Moss (22. april), Sarpsborg og Fredrikstad. Vurdering av sager og kverner. 1661 Første side Innhold
L0003/0005 Fredrikstad lagdømme:: Besiktigelse av Fredrikstad kirke og skole. (defekt) 1661 Første side Innhold
L0003/0006 Fredrikstad lagdømme:: Ekstrakt om sagene i Fredrikstad lagdømme 1661 Første side Innhold
L0004 Kristiania lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Aker, Øvre Romerike og Nedre Romerike fogderier. 1661 Første side Innhold
L0005 Kristiania lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Marker og Follo len. 1661 Første side Innhold
L0006 Kristiania lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Lier, Hurum, Røyken, Ringerike og Nes i Hallingdal, samt Hadeland. 1661 Første side Innhold
L0007/0001 Kristiania lagdømme:: Jordebøker over prestebolene 1661 Første side Innhold
L0007/0002 Kristiania lagdømme:: Jordebøker over lagstolgods, bispegods etc. i Kristiania og Oppland lagdømme 1661 Første side Innhold
L0007/0003 Kristiania lagdømme:: Jordebøker over adelsgods, odels- og pantegods 1661 Første side Innhold
L0007/0004 Kristiania lagdømme:: Ekstrakter av fogderienes jordebøker 1661 Første side Innhold
L0007/0005 Kristiania lagdømme:: Svar fra borgere i Bragernes på instruksens punkter 3, 12, 13, 14, 16 og 17 1661 Første side Innhold
L0007/0006 Kristiania lagdømme:: Taksering av gårdene på Bragernes, Bragerøen og Strømsø 1661 Første side Innhold
L0007/0007 Kristiania lagdømme:: Utgifter for Kristiania by. Børnepenger i Kristiania 1661 Første side Innhold
L0007/0008 Kristiania lagdømme:: Tollinntekter i Kristiania tolldistrikt 1658-1659, 1659-1660 og 1660-1661 1658 - 1661 Første side Innhold
L0008 Oppland lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Gudbrandsdalen og Hedemarken. 1661 Første side Innhold
L0009 Oppland lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Solør, Østerdal, Hadeland og Valdres. 1661 Første side Innhold
L0010/0001 Oppland lagdømme:: Ekstrakt over kongens inntekt av Oppland lagdømme 1661 Første side Innhold
L0010/0002 Oppland lagdømme:: Ekstrakt over Gudbrandsdal fogderis jordebok 1661 Første side Innhold
L0010/0003 Oppland lagdømme:: Ekstrakt over Solør fogderis jordebok 1661 Første side Innhold
L0010/0004 Oppland lagdømme:: Ekstrakt over Toten, Land, Biri og Vardal prestegjeld 1661 Første side Innhold
L0010/0005 Oppland lagdømme:: Jordebøker for prestebolene 1661 Første side Innhold
L0010/0006 Oppland lagdømme:: Jordebøker over adelsgods 1661 Første side Innhold
L0011 Tønsberg lagdømme. Alminnelig jordebok for Tønsberg len - Slagen og Arendal skipreider. 1661 Første side Innhold
L0012 Tønsberg lagdømme. Alminnelig jordebok for Tønsberg len - Våle, Råbygge, Lardal og Sande skipreider. 1661 Første side Innhold
L0013 Tønsberg lagdømme. Kronens jordebok for Tønsberg len. 1661 Første side Innhold
L0014/0001 Tønsberg lagdømme. Tønsberg len:: Ekstrakter over Tønsberg lens jordebøker. 1661 Første side Innhold
L0014/0002 Tønsberg lagdømme. Tønsberg len:: Jordebok over kirke- og prestebolsgods 1661 Første side Innhold
L0014/0003 Tønsberg lagdømme. Tønsberg len:: Tønsberg prostis jordebok 1661 Første side Innhold
L0014/0004 Tønsberg lagdømme. Tønsberg len:: Tønsberg lagstols jordebok 1661 Første side Innhold
L0014/0005 Tønsberg lagdømme. Tønsberg len:: Tønsberg lens og St. Olavs klosters jordebok. 1661 Første side Innhold
L0014/0006 Tønsberg lagdømme. Tønsberg len:: Jordebok over Oslo kapitelsgods i Tønsberg lagdømme 1661 Første side Innhold
L0014/0007 Tønsberg lagdømme. Tønsberg len:: Oppgave over sagbruk ("Saugskatte Mandtall") 1661 Første side Innhold
L0014/0008 Tønsberg lagdømme. Tønsberg len:: Tolloppgaver for Tønsberg, Holmestrand, Sandefjord og Larvik. 1661 Første side Innhold
L0015/0001 Tønsberg lagdømme. Brunla len:: Brunla len. Alminnelig jordebok 1661 Første side Innhold