Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 100 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli 1572-1799

Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Innlegg, Norske innlegg
L0194 Norske innlegg 1572-1799 1767 Bl.a. klager på ekstraskatten 1762 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Bergverksregnskaper

REGNSKAP, BERGVERKSREGNSKAPER, Kongsberg sølvverk og bergstads regnskaper
L0843 Ekstraskatt 1762 - 1765 Første side Innhold

Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0045 Skap 11, pakke 58 III-100 I 1723 - 1766 Bl.a. kommisjon om oppløpet i Bergen etter påbud om ekstraskatt Første side Innhold
L0046 Skap 11, pakke 100 I-100 II 1765 - 1766 Kommisjon om oppløpet i Bergen etter påbud om ekstraskatt Første side Innhold
L0047 Skap 11, pakke 100 II-100 IV 1765 - 1766 Kommisjon om oppløpet i Bergen etter påbud om ekstraskatt Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Hovedkasseregnskaper

Bergen stiftamt
L0072b Ekstraskatteregnskap 1762 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper

Regnskap, Fredrikshald
L0006/0001 [A4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1772 Første side Innhold
Regnskap, Fredrikstad
L0029/0001 [B3] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1772 Første side Innhold
Regnskap, Moss
L0042/0001 [C1] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1765 Første side Innhold
Regnskap, Kristiania
L0071/0001 [E13] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 Første side Innhold
L0072/0001 [E13] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1763 - 1764 Første side Innhold
Regnskap, Bragernes
L0119/0001 [F2] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1767 Første side Innhold
Regnskap, Strømsø
L0144/0001 [G4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1767 Første side Innhold
Regnskap, Tønsberg, Holmestrand og Åsgårdstrand
L0162/0001 [H4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt, Tønsberg 1762 - 1772 Første side Innhold
L0163/0001 [H4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt, Holmestrand 1762 - 1772 Første side Innhold
Regnskap, Larvik og Sandefjord
L0183/0001 [I4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1768 Første side Innhold
Regnskap, Skien
L0198/0001 [J4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1768 Første side Innhold
Regnskap, Kragerø
L0218/0003 [K2] Kontribusjonsregnskap: Ekstra- og rangskatt 1768 - 1772 Første side Innhold
Regnskap, Arendal og Risør
L0230/0001 [L4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1764 Første side Innhold
Regnskap, Kristiansand
L0265/0001 [M6] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1764 Første side Innhold
Regnskap, Stavanger
L0305/0001 [O6] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1768 Første side Innhold
Regnskap, Bergen
L0365/0001 [P20] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 Første side Innhold
L0366/0001 [P20] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1763 Første side Innhold
L0367/0001 [P21] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1764 Første side Innhold
L0368/0001 [P21] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1764 Første side Innhold
Regnskap, Molde
L0487/0004 [Q1] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1772 Første side Innhold
Regnskap, Kristiansund
L0495/0004 [R1] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1772 Første side Innhold
Regnskap, Trondheim
L0516/0001 [S9] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1767 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Oppløp
L0001/0001 Oppløp: [Æ1]: Kommissærenes relasjon om oppløpet i Bergen i forbindelse med ekstraskatten 1765 Første side Innhold
L0002 [Æ3]: Dokumenter om almuens motstand mot ekstraskatten 1762-1772 i Bergen stift og Ryfylke 1762 - 1772 Første side Innhold
Skattevesen
L0015/0001 [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Stavanger by, Jæren og Dalane, Bergen: Stavanger 1762 - 1764 Første side Innhold
L0015/0002 [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Stavanger by, Jæren og Dalane, Bergen: Jæren og Dalane 1762 - 1764 Første side Innhold
L0015/0003 [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Stavanger by, Jæren og Dalane, Bergen: Bergen 1767 Første side Innhold
L0016a [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Ryfylke 1762 - 1768 Første side Innhold
L0016b [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Ryfylke 1764 - 1768 Første side Innhold
L0017 [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Nordhordland og Voss 1762 - 1767 Første side Innhold
L0018 [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Sogn 1762 - 1772 Første side Innhold
L0019 [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Sunnmøre 1762 - 1763 Første side Innhold
L0020/0001 [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Romsdal, Strinda, Selbu, Inderøy.: Romsdal 1764 Første side Innhold
L0020/0002 [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Romsdal, Strinda, Selbu, Inderøy.: Strinda og Selbu 1763 Første side Innhold
L0020/0003 [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Romsdal, Strinda, Selbu, Inderøy.: Inderøy 1762 - 1764 Første side Innhold
L0020/0004 [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Romsdal, Strinda, Selbu, Inderøy.: Angående ekstraskatten for Trondheim stift 1763 - 1764 Første side Innhold
L0021 [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Orkdal og Gauldal 1762 - 1767 Første side Innhold
L0022a/0001 [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Nordlands amt: Salten 1762 - 1763 Første side Innhold
L0022a/0002 [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Nordlands amt: Vesterålen, Andenes og Lofoten 1763 - 1769 Første side Innhold
L0022b [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Senja og Troms 1765 - 1768 Første side Innhold
L0023 [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Helgeland (restanseregister) 1767 - 1772 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

IDD OG MARKER FOGDERI
L0097 Ekstraskatten Idd og Marker 1756 - 1767 Første side Innhold
MOSS, ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
L0260 Ekstraskatten Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1762 Første side Innhold
L0261 Ekstraskatten Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1763 Første side Innhold