Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 25 treff.

Visningsvalg:

Bergen byarkiv


BBA/A-2439: Lungegårdens Hospital 1849 - 1900

H: PASIENTSAKER
He: Skoleprotokoll
L0001 Skoleprotokoll 1862 - 1872 Første side

Publikasjoner


PUBL/PUBL-999: Andre publikasjoner

0004: Lepra
0001 Henry Vandyke Carter: Report on Leprosy and Leper-asylums in Norway; with references to India (1874) 1874 Første side
0002 G.H. Armauer Hansen og Carl A. Looft: Leprosy in its clinical & pathological aspects (1895) 1895 Første side

Statsarkivet i Bergen


SAB/A-60601: Lepraarkiver - Pleiestiftelsen for spedalske no.1

B.c: Administrasjon - Journaler m.m.
L0001 Journal 1857 - 1882 Journal for forstanderen Første side Innhold
L0005 Journal 1868 - 1875 Første side Innhold
C: Pasienter
L0005 Av- og tilgangsliste 1857 - 1955 Fritt tilgjengelig med unntak for to oppslag datert til 1940- og 1950-tallet. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Pasientfortegnelse 1865 - 1882 Løpenr. 682-1374, med kort sykehistorie Første side Innhold
D.a: Regnskap
L0010 Anvisningsprotokoll 1893 - 1908 Første side Innhold
D.b: Inventar
L0005 Inventarfortegnelse 1873 Første side
L0007 Instrumentfortegnelse 1938 - 1953 Første side
D.d: Arbeidsavdelingene
L0005 Arbeidsjournal 1863 - 1868 Arbeidsjournal for mannsavdelingen Første side Innhold

SAB/A-61001: Lepraarkiver - Overlegen for den spedalske sykdom

uten nr. 1856 - 1900 "Lepraregisteret", Søndre Bergenhus amt og Stavanger amt, samt amtene på Agder og på Østlandet. Protokollen er pr. 1.10.2019 ikke avlevert til Statsarkivet i Bergen, men vil ved avlevering bli lagt til arkivet etter Overlegen for den spedalske sykdom. Ufullstendig skanning: Folio 43b-44a, 55b-58a og 60b-63a er pr. 1.10.2019 ikke skannet. Første side Innhold
uten nr. 1856 - 1915 "Lepraregisteret", fra Søndre Bergenhus amt til Tromsø amt. Protokollen er pr. 1.10.2019 ikke avlevert til Statsarkivet i Bergen, men vil ved avlevering bli lagt til arkivet etter Overlegen for den spedalske sykdom. Første side Innhold
uten nr. 1856 - 1900 "Lepraregisteret", fra Nordre Bergenhus amt til Finnmarkens amt. Protokollen er pr. 1.10.2019 ikke avlevert til Statsarkivet i Bergen, men vil ved avlevering bli lagt til arkivet etter Overlegen for den spedalske sykdom. Ufullstendig skanning: Folio 98a, 104b og 105a er pr. 1.10.2019 ikke skannet. Første side Innhold
B.b: Administrasjon - Kopibøker
L0001 Kopibok 1854 - 1858 Første side Innhold
L0002 Kopibok 1858 - 1862 Kopibok for nordre distrikt Første side Innhold
L0003 Kopibok 1862 - 1865 Kopibok for nordre distrikt Første side Innhold
L0004 Kopibok 1858 - 1865 Kopibok for søndre distrikt Første side Innhold
L0006 Kopibok 1860 - 1874 Omhandler i hovedsak Pleiestiftelsen Nr. 1 Første side Innhold
B.c: Administrasjon - Journaler
L0001 Journal 1854 - 1859 Første side Innhold
L0007 Journal 1899 - 1916 Første side Innhold
D: Leprakonferansen i Bergen 1909
L0003 II. Internationale wissenschaftliche Lepra-Konferenz (Bergen 1909), Mitteilungen und Verhandlungen, I. Band 1909 Første side
L0004 II. Internationale wissenschaftliche Lepra-Konferenz (Bergen 1909), Mitteilungen und Verhandlungen, II. Band 1909 Første side
L0005 II. Internationale wissenschaftliche Lepra-Konferenz (Bergen 1909), Mitteilungen und Verhandlungen, III. Band 1909 Første side
E: Leprabasillen og øyeforskning
L0001 The Leprous Diseases of the Eye with 6 colored plates by Dr. O.B. Bull and Dr. G.A. Hansen 1873 Første side Innhold