Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 276 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Landssvikarkivet, Oslo politikammer

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1945 - 1948 Domskartotek: A - C Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
2 1945 - 1948 Domskartotek: D - G Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
3 1945 - 1948 Domskartotek: H - I Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
4 1945 - 1948 Domskartotek: J - K Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
5 1945 - 1948 Domskartotek: L - N Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
6 1945 - 1948 Domskartotek: O - R Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
7 1945 - 1948 Domskartotek: S Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
8 1945 - 1948 Domskartotek: T - Å Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Dommer
L0003 Dnr. 29 1945 Dnr. 29 Vidkun Quisling Første side Innhold
L0050 Dnr. 445 1945 - 1948 Dnr. 445 Kjeld Stub Irgens Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0052 Dnr. 446 1945 - 1948 Dnr. 446 Axel Heiberg Stang Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0093/0007 Dommer, dnr. 752 - 760: Dnr. 758 1945 - 1948 Dnr. 758 ***** Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0107 Dnr. 846 1945 - 1946 Dnr. 846 Albert Viljam Hagelin Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0156 Dnr. 1099 1945 - 1948 Dnr. 1099 Rolf Jørgen Fuglesang Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0178/0008 Dommer, dnr. 1225 - 1232: Dnr. 1232 1945 - 1948 Dnr. 1232 David Monrad Johansen Første side Innhold
L0211/0002 Dommer, dnr. 1421 - 1429: Dnr. 1422 1945 - 1946 Dnr. 1422 ***** Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0222 Dnr. 1488 1945 - 1946 Dnr. 1488 ***** Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0352/0002 Dommer, dnr. 2124 - 2125: Dnr. 2125 1945 - 1948 Dnr. 2125 Olaf Lindvig Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0403 Dnr. 2368 1945 - 1948 Dnr. 2368 Einar Olav Christiansen Dønnum. Dokument nr. 37 og 64 inneholder taushetsbelagte opplysninger. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0515/0001 Dommer, dnr. 2882 - 2883: Dnr. 2882 1945 - 1948 Dnr. 2882 Richard Hermann Wilhelm Bruns, Rudolf Theodor Adolf Schubert og Emil Clemens Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0638/0003 Dommer, dnr. 3310 - 3316: Dnr. 3314 1945 - 1952 Dnr. 3314 ***** Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0668/0002 Dommer, dnr. 3436 - 3438: Dnr. 3437 1945 - 1948 Dnr. 3437 ***** Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0685 Dnr. 3500 1945 - 1948 Dnr. 3500 Siegfried Wolfgang Fehmer Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0689 Dnr. 3511 1945 - 1948 Dnr. 3511 Finn Hannibal Kjelstrup Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0708/0001 Dommer, dnr. 3550 - 3555: Dnr. 3550 1945 - 1948 Dnr. 3550 Oliver Møystad Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0818 Dnr. 3802 1945 - 1947 Dnr. 3802 Johan Andreas Lippestad Første side Innhold
L0823 Dnr. 3803 1945 - 1951 Dnr. 3803 Ragnar Sigvald Skancke Første side Innhold
L0906 Dnr. 3997 1945 - 1948 Dnr. 3997 Bjørn Østring Første side Innhold
L0969 Dnr. 4094 1945 - 1948 Dnr. 4094 Knut Rød Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0973/0001 Dommer, dnr. 4099 - 4104: Dnr. 4099 1945 - 1949 Dnr. 4099 ***** Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0973/0002 Dommer, dnr. 4099 - 4104: Dnr. 4100 1945 - 1949 Dnr. 4100 ***** Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0973/0003 Dommer, dnr. 4099 - 4104: Dnr. 4101 1945 - 1948 Dnr. 4101 ***** Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0973/0004 Dommer, dnr. 4099 - 4104: Dnr. 4103 1945 - 1949 Dnr. 4103 ***** Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0973/0006 Dommer, dnr. 4099 - 4104: Dnr. 4104 1945 - 1949 Dnr. 4104 ***** og ***** Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0974/0001 Dommer, dnr. 4106 - 4107: Dnr. 4106 1945 - 1949 Dnr. 4106 ***** Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0974/0002 Dommer, dnr. 4106 - 4107: Dnr. 4107 1945 - 1949 Dnr. 4107 ***** Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0975/0002 Dommer, dnr. 4107 - 4108: Dnr. 4108 1945 - 1949 Dnr. 4108 ***** Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0976/0001 Dommer, dnr. 4109 - 4110: Dnr. 4109 1945 - 1949 Dnr. 4109 ***** Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0976/0002 Dommer, dnr. 4109 - 4110: Dnr. 4110 1945 - 1949 Dnr. 4110 ***** Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0977/0001 Dommer, dnr. 4111 - 4114: Dnr. 4111 1945 - 1949 Dnr. 4111 ***** Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0977/0002 Dommer, dnr. 4111 - 4114: Dnr. 4112 1945 - 1949 Dnr. 4112 ***** Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0977/0003 Dommer, dnr. 4111 - 4114: Dnr. 4113 1945 - 1949 Dnr. 4113 ***** Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0978 Dnr. 4114 1945 - 1949 Dnr. 4114 **** Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L1026/0002 Dommer, dnr. 4168 - 4170: Dnr. 4169 1850 - 1948 Dnr. 4169 Jens Eugen Tangen Første side Innhold
L1060/0003 Dommer, dnr. 4204 - 4206: Dnr. 4206 1945 - 1948 Dnr. 4206 Olaf Willy Fermann Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L1219 Dnr. 4367 1945 - 1946 Dnr. 4367 Eivind Stenersen Blehr Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L1237 Dnr. 4384 1945 - 1950 Dnr. 4384 ***** Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L1239 Dnr. 4387 1945 - 1951 Dnr. 4387 ***** Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L1240 Dnr. 4388 1945 - 1949 Dnr. 4388 ***** Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L1242/0001 Dommer, dnr. 4389 - 4390: Dnr. 4389 1945 - 1951 Dnr. 4389 Sophus Noreger Første side Innhold