Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 169 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Oberst Sverre Blom - manuskript til krigshistorie

Manuskript
L0001 Manuskript "Krigens historie - operasjonene til lands på Vestlandet 1940" av oberst Sverre Blom 1940 Første side Innhold

Bundesarchiv Abteilung Militärarchiv


RH 24-21 (XXI. Armeekorps / XXI. Gebirgs-Armeekorps)

Uten oppføringer i Arkivportalen
/23 Weisung für "Fall Weserübung" 1940 Med Adolf Hitlers signatur på direktivet for operasjon Weserübung (invasjonen av Danmark og Norge). Første side

Riksarkivet


Per Helliesens krigsfangebrev

KORRESPONDANSE
L0001 1 Brev fra Bredtvet, 6 brev (derav 1 kopi) fra Grini, 33 brev (derav 2 kopier) fra Sachsenhausen, 1 brev fra Neuengamme og et eksemplar av illegal nyhetsavis. 1942 - 1945 Første side

Norske offiserer i tysk fangenskap

Krigsfangebrev
L0002/0010 Krigsfangebrev m.m.: Otto Ruge - Peter Anker 1941 - 1945 Første side

Grøgaard, Joachim

Tegninger, dagbøker og personalia
L0001 Personalia, dagbøker, tegninger 1945 - 1946 To dagbøker og 85 tegninger fra Grini fangeleir. Grøgaards selvportrett på bilde 185. Første side
L0002 Tegninger og tekster 1942 - 1945 115 tegninger fra Grini fangeleir. Første side Innhold
L0003 Tegninger og tekster 1942 - 1945 38 tegninger fra Grini fangeleir. Første side
L0004 Tegninger og tekster 1942 - 1945 139 tegninger fra Grini fangeleir. Første side Innhold

Røthe, Knut

Krigsfangebrev
L0001 Brev fra Knut Røthe til familien 1943 - 1945 Brev skrevet fra fangeleirene Hvalsmoen, Schildberg og Luckenwalde. Første side

Lossius, Ole-Petter

Manus
L0001 O.P. Lossius manus med erindringer om krigsfangenskap i Tyskland, evakuering og hjemreise via Polen og Russland. 1944 - 1945 Første side

Østgaard, Nikolai Ramm og Ragni

Sakarkiv, Sakarkiv
L0001/0004 Kongefamilien under 2. verdenskrig: Ragni Østgaards beretning om 2. verdenskrig og kongefamiliens flukt i april 1940, særlig om kronprinsesse Märtha og barna 1940 - 1945 Første side
Dagbøker, 7. sanser, notatbøker, diplomatpass m.m., Dagbøker, 7. sanser, notatbøker, diplomatpass m.m.
L0001/0003 Dagbøker m.m.: Dagbok, "Meldinger under krigen i Norge", Nikolai Ramm Østgaard 1940 Første side
L0001/0004 Dagbøker m.m.: 9 dagbøker fra 2. verdenskrig, Nikolai Ramm Østgaard 1940 - 1952 4 sider med notater fra 1952 er ikke fritt tilgjengelige. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Skodvin, Magne

Kopier fra Public Record Office
L0006/0001 Kopier fra Public Record Office: CAB 80/105 1940 Britiske planer for landsetting av styrker i Norge april 1940 Første side

Forsvaret, Forsvarets krigshistoriske avdeling

Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945, Sentraladministrasjonen - sivil og militær
L0013 II-C-11-31 - Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940. 1940 Fylkesmenn generelt, Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark Første side Innhold
L0014 II-C-11-31 - Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940. 1940 Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Første side Innhold
L0015 II-C-11-31 - Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940. 1940 Rogaland, Hordaland, Bergen, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Første side Innhold
L0016 II-C-11-31 - Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940. 1940 Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Første side Innhold
L0017 II-C-11-31 - Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940. 1940 Nordland, Troms og Finnmark Første side Innhold
Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945, Hæren
L0097-L0108 1940 Oversikt over 4. brigades organisering i april 1940. Situasjonskart for perioden 20.-30. april 1940. Ved Oblt. / Cand. Phil. Knut Werner-Hagen, april 2020. Første side Innhold
L0097 II-C-11-400 - 4. Divisjon. 1940 Øverstkommanderende på Vestlandet (ØKV). Første side Innhold
L0098 II-C-11-400 - 4. Divisjon. 1940 Feltarkiv/krigsarkiv for Øverstkommanderende på Vestlandet (ØKV). Første side Innhold
L0099 II-C-11-400 - 4. Divisjon. 1940 Øverstkommanderende på Vestlandet (ØKV). Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid. Første side Innhold
L0100 II-C-11-401-402 - 4. Divisjon. 1940 - 1962 Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid. Første side Innhold
L0101 II-C-11-402 - 4. Divisjon. 1946 - 1948 De landmilitære operasjoner på Vestlandet. Stortingsmann Laviks beskyldninger mot offiserene på Voss. Første side Innhold
L0102 II-C-11-411 - 4. Divisjon. 1940 Feltarkiv/krigsarkiv for I/IR 9. Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid (I/IR 9). Første side Innhold
L0103 II-C-11-420-430 - 4. Divisjon. 1940 - 1946 Befalsfortegnelse IR 10. Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid. Første side Innhold
L0104 II-C-11-430 - 4. Divisjon. 1940 Feltarkiv/krigsarkiv: Samtidige rapporter og andre dokumenter fra kampene i Valdres i april 1940. Første side Innhold
L0105 II-C-11-430-432 - 4. Divisjon. 1940 Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid. Første side Innhold
L0106 II-C-11-433-438 - 4. Divisjon. 1940 Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid, samt ei mappe med krigsarkiv/feltarkiv, ordrer og meldinger (II/IR 10). Første side Innhold
L0107 II-C-11-460-464 - 4. Divisjon. 1940 Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid. Haugesundsbataljonen, Skjervetavsnittet, Norheimsundgruppen og Hallingdalsgruppen. Første side Innhold
L0108 II-C-11-466-499 - 4. Divisjon. 1940 Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid. Dagaligruppen, forsvaret av Sogn, Oddadetasjementet, Haugesundsbataljonen, etc. Første side Innhold

Deutscher Oberbefehlshaber Norwegen (DOBN)

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, IIa Utmerkelser, ordener, medaljer
L0034/0004 AOK 20 / WBN-DOBN, IIa - utmerkelser, ordener, medaljer: 1945 EK Verleihungen für Minenräumen - M/IIA/14 1945 Tildeling av jernkorset for minerydding. Første side
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Organisation, Zone Oslo Ia
L0070/0001 DBO Abt. 1a: Lagerordnungen 1946 Ordensregler og kartskisser m.v. for flere interneringsleirer. Første side Innhold
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Zone Stavanger, UA (Unter Abschnitt) Kristiansand Heer
L0144/0003 Heer. U.A. Kr.sand. Zone Stavanger. Nr. 32 Reservation Evjemoen (Ic, Id, IIIa III): Evjemoen 22.6.45. 10 - M/IIA/99 1945 Rapporter om en alliert leirundersøkelse/razzia på Evjemoen 22. juni 1945. Første side
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Zone Tromsø
L0226/0004 DBT Abt 1a: Inselgruppe Lofoten 1944 Flere kart med inntegnede bygninger, bunkere m.m. i Svolvær og Kabelvåg. Første side
L0235/0007 DBT Abt. III: Domsdokumenter Gericht der 6. Gebirgs-Division - desserteringer 9. mai 1945 1945 Tyske rettsdokumenter i sakene mot soldater ved en enhet i Signaldalen i Troms som deserterte ved kapitulasjonen i mai 1945. Flere fikk dødsdom og ble henrettet etter kapitulasjonen. Første side
L0244/0003 DBT Abt. V: Tagesbef. (Nachschubkompanie (K) 2./419) 1945 Dokumenter om høyst ulike forhold. Første side
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Zone Tromsø, Admral der Polarküste
L0263/0003 ADMO Bereich Tromsø: Ausgänge an Flag-Officer und MKN 1945 - 1946 Mappe med blandet innhold, men med innholdsfortegnelse fremst. Første side
L0265/0001 ADMO Bereich Tromsø: D. Gliederung der Berriche der 4 Seekommandanten der Admiral norwegische Polarküste. Dienststellen im Bereich. FII 1945 Plansjer med organisasjonskart over tyske marineadministrasjoner innen sone Tromsø. Første side

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

Tyske fengsler, Møllergata 19, Alfabetisk register
L0001 Register over norske fanger i Møllergata 19: A-Bj 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Register over norske fanger i Møllergata 19: Bj-Eng 1940 - 1945 Første side Innhold
L0003 Register over norske fanger i Møllergata 19: Eng-Hag 1940 - 1945 Første side Innhold
L0004 Register over norske fanger i Møllergata 19: Hal-Hæ 1940 - 1945 Første side Innhold
L0005 Register over norske fanger i Møllergata 19: Hø-Kj 1940 - 1945 Første side Innhold
L0006 Register over norske fanger i Møllergata 19: Kj-Lund 1940 - 1945 Første side Innhold
L0007 Register over norske fanger i Møllergata 19: Lundb-N 1940 - 1945 Første side Innhold
L0008 Register over norske fanger i Møllergata 19: Oelze-Ru 1940 - 1945 Første side Innhold
L0009 Register over norske fanger i Møllergata 19: Ru-Sy 1940 - 1945 Første side Innhold
L0010 Register over norske fanger i Møllergata 19: Sø-Å 1940 - 1945 Første side Innhold