Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2052 treff.

Visningsvalg:

Ukjent oppbevaringssted


Ukjent arkiv

Uten oppføringer i Arkivportalen
1939 - 1947 Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Riksarkivet


Henry Wennberg

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1943 Liste over norske flyktninger til Sverige, desember 1943. Første side Innhold

Sosialdepartementet, 2. sosialkontor D*

Uten oppføringer i Arkivportalen
Ia/L0046/0002 1940 - 1942 Digitalisert utdrag: Salg og leveranser av vin og brennevin til den tyske krigsmakt. Første side Innhold

Tronstad, Leif

Dagbøker
L0001 Dagbøker 1941 - 1945 Første side Innhold

Det Norske Totalavholdsselskap

Sakarkiv, Forlaget "Ariel"
L0603 Skolestiler om krigstida (ordnet topografisk etter distrikt og skole) 1946 Første side Innhold

Steen, Sverre

Uten oppføringer i Arkivportalen
Fj/L0045/0001 1941 Dagbok, mars-september 1941 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Fj/L0045/0002 1941 Dagbok, september-desember 1941 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Fj/L0045/0003 1941 - 1942 Dagbok, desember 1941-august 1942 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Fj/L0045/0004 1942 - 1943 Dagbok oktober 1942-mai 1943 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Fj/L0045/0005 1943 Dagbok, juni-oktober 1943 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Fj/L0046/0001 1943 "Fengselsdagbok" fra Bredtvet, oktober 1943 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Lokal oppbevaring


Markali, Joar (privat eiendom)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1943 - 1945 Joar Markalis minnebok fra Sachsenhausen Første side Innhold

Statsarkivet i Bergen


Oberst Sverre Blom - manuskript til krigshistorie

Manuskript
L0001 Manuskript "Krigens historie - operasjonene til lands på Vestlandet 1940" av oberst Sverre Blom 1940 Første side Innhold

Ukjent arkiv (SAB)

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1943 - 1945 Minekart ved Statsarkivet i Bergen. Kun en mindre del er skannet. Konferer det søkbare registeret. Første side Innhold

Bundesarchiv Abteilung Militärarchiv


RH 24-21 (XXI. Armeekorps / XXI. Gebirgs-Armeekorps)

Uten oppføringer i Arkivportalen
/23 Weisung für "Fall Weserübung" 1940 Med Adolf Hitlers signatur på direktivet for operasjon Weserübung (invasjonen av Danmark og Norge). Første side

Vestre Toten kommunearkiv


Vestre Toten kommunearkiv*

Uten oppføringer i Arkivportalen
- Protokoll for granskningsnemnda 1945 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Fjære kommune

Formannskap og kommunestyre, Generelt
L0011 Ordførers vedtaksbok 1941 - 1942 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0012 Ordførers vedtaksbok 1942 - 1945 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Norges Hjemmefrontmuseum


Forsvarets Overkommando. 2. kontor. Arkiv 8.1. Mottakersentralen FDE og FO.II

Personalforvaltning, Kartotek
L0001 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Å (Aa), Abedissen - Andvig Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0002 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Angell - Beylegaard Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0003 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Bibbo - Bærum Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0004 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Bø - Døvle Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0005 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Eagleson - Fjellvang Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0006 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Fjerdingstad - Græssmann Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0007 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Grødal - Hanøy Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0008 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Haraldsen - Holmboe Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0009 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Holme - Jensrud Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0010 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Jenssen - Jøsevold Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0011 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Kåen - Kristiansen Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0012 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Kristoffersen - Lindstedt Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0013 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Lindstrøm - Midtgård Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0014 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Mjaaland - Nilseng Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0015 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Nilssen - Oyaas Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0016 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Paale - Rixon Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0017 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Roald - Sirevaag Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0018 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Sivertsen - Storli Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0019 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Storm - Thoreby Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0020 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Thoren - Vivie Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0021 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Vognstrønen - Øysteinsen Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0022 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Døde, A - Ø Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Oslo byarkiv


Oslo havnevesen

Havnejournaler, Utenlandsk bryggejournal
L0055 Utenriks bryggejournal 1941 Første side
L0056 Utenriks bryggejournal 1942 Første side
L0057 Utenriks bryggejournal 1943 Første side
L0058 Utenriks bryggejournal 1944 Første side
L0059 Utenriks bryggejournal 1945 Første side
Havnejournaler, Innenlandsk bryggejournal
L0053 Innenriks bryggejournal 1941 Første side
L0054 Innenriks bryggejournal 1942 Første side
L0055 Innenriks bryggejournal 1943 Første side
L0056 Innenriks bryggejournal 1944 Første side
L0057 Innenriks bryggejournal 1945 Første side