Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 238 treff.

Visningsvalg:

Publikasjoner


PUBL/PUBL-999: Andre publikasjoner

0003: Eidsvoll 1814
0001 Johan Kielland Bergwitz: Vore Eidsvollsmænds efterkommere. Gjennem alle linjer i 100 aar (1914) 1814 - 1914 Første side Innhold
0002 Christian Frederiks dagbok fra 1814 (1954) 1814 Første side Innhold

Riksarkivet


RA/EA-2871: Regjeringskommisjonen 1807-1810, 1. kontor/byrå

Dd: Pakkesaker
L0011 Kreatur og fôr: Opptelling i Nordre Bergenhus og Romsdal amt 1808 Første side Innhold

RA/EA-2872: Stattholderembetet 1810-1814, 1. kontor (Kontor A)

Aa: Kollegiale referatprotokoller (CRPA)
L0001 Kollegial referatprotokoll, j.nr. 1-564, l.nr. 1-610 02.12.1810 - 28.09.1811 Første side Innhold
L0002 Kollegial referatprotokoll, j.nr. 565-994, l.nr. 611-1128 02.10.1811 - 30.04.1812 Første side Innhold
L0003 Kollegial referatprotokoll, j.nr. 995-1430, l.nr. 1129-1710 23.04.1812 - 22.11.1812 Første side Innhold
L0004 Kollegial referatprotokoll, j.nr. 1431-1849, l.nr. 1711-2240 22.11.1812 - 27.07.1813 Første side Innhold
L0005 Kollegial referatprotokoll, j.nr. 1850-2054, l.nr. 2241-3167 17.08.1813 - 11.03.1814 Første side Innhold
Ab: Referatprotokoller (RPA)
L0001 Referatprotokoll, j.nr. 1-309, l.nr. 1-379 01.12.1810 - 1811 Første side Innhold
L0002 Referatprotokoll, j.nr. 310-1243, l.nr. 380-1588 08.03.1811 - 15.11.1811 Første side Innhold
L0003 Referatprotokoll, j.nr. 1244-2337, l.nr. 1589-3010 16.11.1811 - 20.07.1812 Første side Innhold
L0004 Referatprotokoll, j.nr. 2338-3328a, l.nr. 3011-4214a 20.07.1812 - 23.11.1812 Første side Innhold
L0005 Referatprotokoll, j.nr. 3328b-4243, l.nr. 4214b-5321 20.11.1812 - 04.05.1813 Første side Innhold
L0006 Referatprotokoll, j.nr. 4244-5022, l.nr. 5322-6289 06.05.1813 - 06.09.1813 Første side Innhold
L0007 Referatprotokoll, j.nr. 5023-5845, l.nr. 6290-7274 07.09.1813 - 20.12.1813 Første side Innhold
L0008 Referatprotokoll, j.nr. 5846-6405, l.nr. 7275-7924 21.12.1813 - 26.02.1814 Første side Innhold
Ba: Kollegiale korrespondanseprotokoller (CCPA)
L0001 Kollegial korrespondanseprotokoll 04.12.1810 - 31.07.1811 Første side Innhold
L0002 Kollegial korrespondanseprotokoll 05.08.1811 - 31.03.1813 Første side Innhold
L0003 Kollegial korrespondanseprotokoll 03.04.1813 - 22.01.1814 Første side Innhold
Bc: Korrespondanseprotokoller (CPA)
L0001 Korrespondanseprotokoll 03.12.1810 - 09.03.1812 Første side Innhold
L0002 Korrespondanseprotokoll 09.03.1812 - 04.03.1814 Første side Innhold

RA/EA-3024: Danske Kanselli 1800-1814

H: NORSKE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET (3. DEPARTEMENTET)
Hf: Kongelig resolusjon og ekspedisjon
Hfa: Kongelig resolusjon
Hfaa: Ekstrakt av forestillinger
L0001 Ekstrakt av forestillinger 1800 Første side Innhold
L0002 Ekstrakt av forestillinger 1801 Første side Innhold
L0003 Ekstrakt av forestillinger 1802 Første side Innhold
L0004 Ekstrakt av forestillinger 1803 Første side Innhold
L0005 Ekstrakt av forestillinger 1804 Første side Innhold
L0006 Ekstrakt av forestillinger 1805 Første side Innhold
L0007 Ekstrakt av forestillinger 1806 Første side Innhold
L0008 Ekstrakt av forestillinger 1807 Første side Innhold
H: NORSKE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET (3. DEPARTEMENTET)
Hf: Kongelig resolusjon og ekspedisjon
Hfa: Kongelig resolusjon
Hfab: Forestillinger
L0001 Forestillinger 1800 Første side Innhold
L0002 Forestillinger 1801 Første side Innhold
L0003 Forestillinger 1802 Første side Innhold
L0004 Forestillinger 1803 Første side Innhold
L0005 Forestillinger 1804 Første side Innhold
L0006 Forestillinger 1805 Første side Innhold
L0007 Forestillinger 1806 Første side Innhold
L0008 Forestillinger 1807 Første side Innhold
L0009 Forestillinger, Kanselliets avdeling i Kolding og Rendsborg 1808 - 1809 Første side Innhold
L0010 Forestillinger 1809 - 1810 Første side Innhold
L0011 Forestillinger 1810 Første side Innhold
L0012 Forestillinger 1811 Første side Innhold
L0013 Forestillinger 1812 Første side Innhold
L0014 Forestillinger 1813 - 1814 Første side Innhold
H: NORSKE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET (3. DEPARTEMENTET)
Hf: Kongelig resolusjon og ekspedisjon
Hfb: Kongelig ekspedisjon
Hfba: Registranter
L0001 Registranter 1800 - 1801 Første side Innhold
L0002 Registranter 1802 - 1804 Første side Innhold
L0003 Registranter 1805 - 1807 Første side Innhold
L0004 Registranter 1808 - 1810 Første side Innhold
L0005 Registranter 1811 - 1814 Første side Innhold
H: NORSKE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET (3. DEPARTEMENTET)
Hf: Kongelig resolusjon og ekspedisjon
Hfb: Kongelig ekspedisjon
Hfbc: Underskrivelsesbøker med registre
L0001 Underskrivelsesbok m. register 1800 Første side Innhold
L0002 Underskrivelsesbok m. register 1801 Første side Innhold