Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 22 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Jordskifteverkets kartarkiv

Kart og tegninger
001 1859 - 1988 Jordskiftekart, Østfold, JVK I-1 - JVK I-144 Første side Innhold
002-006 1859 - 1988 Jordskiftekart, Akershus og Oslo, JVK II-1 - JVK II-451 Første side Innhold
007-017 1859 - 1988 Jordskiftekart, Hedmark, JVK III-1 - JVK III-847 Første side Innhold
018-025 1859 - 1988 Jordskiftekart, Oppland, JVK IV-1 - JVK IV-1280 Første side Innhold
026-034 1859 - 1988 Jordskiftekart, Buskerud, JVK V-1 - JVK V-879 Første side Innhold
035-037 1859 - 1988 Jordskiftekart, Vestfold, JVK VI-1 - JVK VI-358 Første side Innhold
038-041 1859 - 1988 Jordskiftekart, Telemark, JVK VII-1 - JVK VII-390 Første side Innhold
042-047 1859 - 1988 Jordskiftekart, Aust-Agder, JVK VIII-1 - JVK VIII-538 Første side Innhold
048-055 1859 - 1988 Jordskiftekart, Vest-Agder, JVK IX-1 - JVK IX-901 Første side Innhold
056-068 1859 - 1988 Jordskiftekart, Rogaland, JVK X-1 - JVK X-1871 Første side Innhold
069-095 1859 - 1988 Jordskiftekart, Hordaland, JVK XI-1 - JVK XI-4096 Første side Innhold
096-115 1859 - 1988 Jordskiftekart, Sogn og Fjordane, JVK XII-1 - JVK XII-3084 Første side Innhold
116-136 1859 - 1988 Jordskiftekart, Møre og Romsdal, JVK XIII-1 - JVK XIII-3241 Første side Innhold
137-160 1859 - 1988 Jordskiftekart, Sør-Trøndelag, JVK XIV-1 - JVK XIV-2056 Første side Innhold
161-166 1859 - 1988 Jordskiftekart, Nord-Trøndelag, XV-1 - XV-787 Første side Innhold
167-192 1859 - 1988 Jordskiftekart, Nordland, JVK XVI-1 - XVI-3430 Første side Innhold
193-199 1859 - 1988 Jordskiftekart, Troms, JVK XVII-1 - XVII-1003 Første side Innhold
200-201 1859 - 1988 Jordskiftekart, Finnmark, JVK XVIII-1 - JVK XVIII-61 Første side Innhold

Statsarkivet i Trondheim


Statsarkivet i Trondheim

Avskrifter, Søre Sunnmøre sorenskriveri
L0075 Utskiftningsprotokoll, 1859 - 1869 Første side
L0076 Utskiftningsprotokoll, 1870 - 1872 Første side
L0077 Utskiftningsprotokoll, 1872 - 1876 Første side
L0078 Utskiftningsprotokoll, 1878 - Første side