Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 52 treff.

Visningsvalg:

Ukjent oppbevaringssted


Ukjent arkiv

1963 - 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Riksarkivet


RA/S-3929: Jordskifteverkets kartarkiv

T: Kart og tegninger
001 1859 - 1988 Jordskiftekart, Østfold, JVK I-1 - JVK I-144. NB: JVK I-139 er pr. 2.10.2023 ikke digitalisert. Første side Innhold
002-006 1859 - 1988 Jordskiftekart, Akershus og Oslo, JVK II-1 - JVK II-451. NB: Diverse kart nr. 1A - 1L, som vedrører Akershus og Oslo, er pr. 2.10.2023 ikke digitalisert. Første side Innhold
007-017 1859 - 1988 Jordskiftekart, Hedmark, JVK III-1 - JVK III-847. NB: JVK III-25-1, samt diverse kart nr. 2 og 5, som vedrører Hedmark, er pr. 2.10.2023 ikke digitalisert. Første side Innhold
018-025 1859 - 1988 Jordskiftekart, Oppland, JVK IV-1 - JVK IV-1280. NB: JVK IV-1038, samt diverse kart nr. 4 og 8, som vedrører Oppland, er pr. 2.10.2023 ikke digitalisert. Første side Innhold
026-034 1859 - 1988 Jordskiftekart, Buskerud, JVK V-1 - JVK V-879 Første side Innhold
035-037 1859 - 1988 Jordskiftekart, Vestfold, JVK VI-1 - JVK VI-358 Første side Innhold
038-041 1859 - 1988 Jordskiftekart, Telemark, JVK VII-1 - JVK VII-390 Første side Innhold
042-047 1859 - 1988 Jordskiftekart, Aust-Agder, JVK VIII-1 - JVK VIII-538 Første side Innhold
048-055 1859 - 1988 Jordskiftekart, Vest-Agder, JVK IX-1 - JVK IX-901 Første side Innhold
056-068 1859 - 1988 Jordskiftekart, Rogaland, JVK X-1 - JVK X-1871. NB: Diverse kart nr. 7, som vedrører Rogaland, er pr. 2.10.2023 ikke digitalisert. Første side Innhold
069-095 1859 - 1988 Jordskiftekart, Hordaland, JVK XI-1 - JVK XI-4096 Første side Innhold
096-115 1859 - 1988 Jordskiftekart, Sogn og Fjordane, JVK XII-1 - JVK XII-3084 Første side Innhold
116-136 1859 - 1988 Jordskiftekart, Møre og Romsdal, JVK XIII-1 - JVK XIII-3241 Første side Innhold
137-160 1859 - 1988 Jordskiftekart, Sør-Trøndelag, JVK XIV-1 - JVK XIV-2056. NB: Diverse kart nr. 3 og 6, som vedrører Sør-Trøndelag, er pr. 2.10.2023 ikke digitalisert. Første side Innhold
161-166 1859 - 1988 Jordskiftekart, Nord-Trøndelag, XV-1 - XV-787 Første side Innhold
167-192 1859 - 1988 Jordskiftekart, Nordland, JVK XVI-1 - XVI-3430 Første side Innhold
193-199 1859 - 1988 Jordskiftekart, Troms, JVK XVII-1 - XVII-1003 Første side Innhold
200-201 1859 - 1988 Jordskiftekart, Finnmark, JVK XVIII-1 - JVK XVIII-61 Første side Innhold

Statsarkivet i Trondheim


SAT/A-4183: Statsarkivet i Trondheim

J: Avskrifter
Ja: Søre Sunnmøre sorenskriveri
L0075 Utskiftningsprotokoll, 1859 - 1869 1859 - 1869 Første side
L0076 Utskiftningsprotokoll, 1870 - 1872 1870 - 1872 Første side
L0077 Utskiftningsprotokoll, 1872 - 1876 1872 - 1876 Første side
L0078 Utskiftningsprotokoll, 1878 - 1878 - 1914 Første side
J: Avskrifter
Jb: Nordre Sunnmøre sorenskriveri
L0048 Tinglyste utskiftninger, pantebok 1, fol. 1 - 239 1865 - 1869 Første side
L0049 Tinglyste utskiftninger, pantebok 1, fol. 240 - 420 1869 - 1872 Første side
L0050 Tinglyste utskiftninger, pantebok 1, fol. 420 -, pantebok 2, fol. 1 - 470 1872 - 1884 Første side
L0051 Tinglyste utskiftninger, pantebok 4 1893 - 1904 Første side
L0052 Tinglyste utskiftninger, pantebok 5 - 9 1902 - 1910 Første side
L0053 Tinglyste utskiftninger, 1883- 1797 - 1900 Første side
L0054 Utskiftningsprotokoller, 1859 - 1885 1859 - 1885 Første side
J: Avskrifter
Jd: Romsdal sorenskriveri
L0035 Utskiftningsprotokoller, 1859 - 1860 - 1881 Første side
L0036 Utskiftningsprotokoller, 1882 - m.v. 1882 - 1884 Første side
J: Avskrifter
Je: Nordmøre sorenskriveri
L0030 Pantebok 47 -, utskiftningsprotokoll 1 - 2 1914 - 1928 Første side
L0034 Utskiftningsprotokoller 1861 - 1898 Første side
J: Avskrifter
Jf: Fosen sorenskriveri
L0001 Storskiftet på Ørlandet, 1870 - 1874 1870 - 1874 Første side
L0002 Storskiftet på Ørlandet, 1870 - 1874 1870 - 1874 Første side
L0031 Pantebok 1 - 23 og A3 for Hitra og utskiftningsprotokoller 1917 - 1938 Første side
L0032 Utskiftningsprotokoller 1864 - 1911 Første side
J: Avskrifter
Jh: Gauldal sorenskriveri
L0003 Utskiftningsprotokoller 1861 - 1909 Omfatter også Orkdal sorenskriveri Første side
L0014 Utskiftningsprotokoller 1859 - 1907 Første side
J: Avskrifter
Ji: Strinda og Selbu sorenskriveri
L0015 Utskiftningsprotokoller 1859 - 1910 Første side
J: Avskrifter
Jk: Inderøy sorenskriveri
L0014 Utskiftningsprotokoller og forliksprotokoller 1700 - 2000 Første side
J: Avskrifter
Jl: Namdal sorenskriveri
L0017 Utskiftningsprotokoll, - 1880 1862 - 1879 Første side
L0018 Utskiftningsprotokoll, 1880 - 1880 - 1899 Første side
J: Avskrifter
Jn: Søndre Helgeland sorenskriveri
L0012 Utskiftningsprotokoller 1864 - 1893 Første side
J: Avskrifter
Jp: Nordre Helgeland sorenskriveri
L0016 Utskiftningsprotokoller og forliksprotokoller 1797 - 1892 Første side
J: Avskrifter
Jq: Salten sorenskriveri
L0058 Utskiftningsprotokoller, 1861 - 1861 - 1877 Første side
L0059 Utskiftningsprotokoller, 1881 1881 - 1890 Første side
L0060 Utskiftningsprotokoller, 1886 1886 - 1895 Første side
J: Avskrifter
Jr: Steigen sorenskriveri
L0003 Utskiftningsprotokoller, 1861 - 1893 1861 - 1893 Første side