Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 46 treff.

Visningsvalg:

Archiv der Hansestadt Lübeck


07.1 Urkunden, 3 Auswärtige Beziehungen (Externa)

Uten oppføringer i Arkivportalen
12 Dänemark (Danica) und Norwegen 1202 - 1865 Utvalgte diplomer fra Danica-samlingen. Første side Innhold
21 Norwegen (Norvagica); Kontor zu Bergen 1247 - 1747 Første side Innhold

Publikasjoner


Andre publikasjoner

Diverse publikasjoner
- Christian Frederiks dagbok fra 1814 (1954) 1814 Første side Innhold

Riksarkivet


Stattholderembetet 1572-1771

C II Autoriserte kopibøker for Stattholderskapet
L0001 Relasjonsprotokoll 1662 - 1679 Første side Innhold
L0002 Relasjonsprotokoll 1709 - 1710 Første side Innhold

Manuskriptsamlingen

Manuskripter i kvartoformat
L0062 Kong Jacob 6.s bilager med frøken Anna 1589 1589 Første side Innhold

Riksarkivets diplomsamling

Norske statsdokumenter (D 9 Norge)
L0002 Dokument nr. 4 1344 Dok. nr. 4: Hyllingsbrev 17.7.1344 fra bymennene i Nidaros, Bergen, Oslo og Tønsberg, bøndene og almuen i Stjørdalsfylke, Gauldalsfylke, Namdalsfylke, Sunnmøre, Sunnhordland, gulatingsmennene og bøndene av Hordaland om at de hyller Håkon (6. Magnusson) som konge i samsvar med de brev som er satt opp om dette, og kong Magnus 7. Eirikssons forutgående skipan. Første side
L0003 Dokument nr. 2-3 1343 Dok. nr. 3: Seks riddere og fem væpneres kunngjøring 15.8.1343 om at kong Magnus 7. Eiriksson har gjort sin yngre sønn junker Håkon til konge av Norge. Første side
L0004 Dokument nr. 6 1353 Dok. nr. 6: Kong Magnus 7. Eirikssons skipan 6.5.1353 om bytte av dronning Blanches morgengave. Første side
L0007 Dokument nr. 10 1389 Dok. nr. 10: Brev 1389 (udatert) om arvefølge og kongehylling fra det norske riksråd. Etter omhyggelig gransking av lovbøkene i Norge har de funnet at herr Erik, Norges konge, hertug Vartislav av Pommerns sønn, er rett arving til å være konge i Norges rike og til å besitte det med samme rett som kongene før ham. Første side
L0013 Dokument nr. 15 1388 Dok. nr. 15: Håkon Jonssons forsikring 18.2.1388 overfor dronning Margrete og riksrådet om at han aldri hadde ønsket å bli konge i Norge, og at han heller ikke hadde noen rett til det. Første side
L0014 Dokument nr. 16 1388 Dok. nr. 16: Valgbrev utstedt 2.2.1388 av riksrådet, som på egne og Norges rikes vegne enstemmig har valgt dronning Margrete, kong Håkons hustru og mor til kong Olav som nylig døde, til mektig frue og rett husbond og til å stå for og råde over hele riket i Norge alle sine levedager. Første side
L0023 Dokument nr. 37 1434 Dok. nr. 37: Erkebiskop Aslak Bolts kvittering 27.8.1434 til kong Eirik 3. (av Pommern) for 300 nobler i bytte mot en forpliktelse for seg og sitt kapittel til å synge psalteren i Nidaros domkirke. Første side
L0031 Dokument nr. 48, 50b, 51b 1450 Dok. nr. 48: Avtale 9.9.1450 mellom biskopen og presteskapet ved domkirken i Bergen og kong Kristian 1., om at det hver dag til evig tid skulle holdes messe med forbønn for kong Kristian og dronning Dorothea, deres foreldre og etterkommere, for det norske riksrådet og for alle kristne. Til gjengjeld ga kongen hele Hardanger i len til biskopen og prestene. Alle rettigheter og inntekter som kongen hadde krav på skulle de geistlige få så lenge avtalen ble overholdt. Første side
L0032 Dokument nr. 58 1489 Dok. nr. 58: Erklæring 25.7.1489 fra riksrådet, om at kong Hans' sønn Kristian skulle bli valgt til konge i Norge etter farens død. Første side
L0033 Dokument nr. 54 1458 Dok. nr. 54: Hartvig Krummedikes erklæring 21.1.1458 om at alle hans pante- og lensbrev mottatt fra kong Christian 1. er ugyldige, da kongen og riksrådet har fått i stand et forlik mellom Hartvig og "de gode menn som bygger og bor i Norge, både leg og lærd", med unntak for Alv Knutsson, samt at all rettslig tiltale mot Hartvig er ettergitt. Første side
L0046 Dokument nr. 82 1532 Dok. nr. 82: Brev 7.11.1532 fra de i Trondheim forsamlede riksråder, om at de sier opp sin troskap til kong Kristian 2. og avlegger fornyet ed til kong Frederik 1. Første side
L0056 Dokument nr. 104c 1567 Dok. nr. 104c: Brev 29.5.1567 om at 7 lensmenn og 42 lagrettemenn fra Tønsberg len hyller og sverger troskap til kong Frederik 2. etter deres frafall til svenskene. Første side
L0062 Dokument nr. 51a 1453 Dok. nr. 51a: 24 menn fra Trøndelag erklærer 1.6.1453 at de anser kongevalget av Kristian 1. som gyldig, og at kong Karl 1. ikke er rettmessig konge. Første side
Atkomstbrev, Kronens atkomstbrev
L0001 Dokument nr. 1-7 1536 - 1575 Digitaliserte foto (svart/hvitt) av diplomer Første side Innhold

Christie, Wilhelm Frimann Koren

Embetsdokumenter, korrespondanse, dokumenter vedr. Stortinget
L0006 Christies dokumenter fra Stortinget 1817 - 1818 Papirer vedk. Lov-Commiteen 1817. Christies referat av Stortingsforhandlingene og andre papirer vedk. Stortinget i 1818. Første side Innhold

Bernadotte

Privat materiale fra Bernadottefamilien
L0001/0001 Privat materiale fra Bernadottefamilien: Reisebeskrivelse 1843 Reiseminner og antegnelser, prins Oscar Første side Innhold
L0001/0002 Privat materiale fra Bernadottefamilien: Dagbok 1845 Dagbok, prins Gustaf Første side Innhold
L0001/0003 Privat materiale fra Bernadottefamilien: Dagbok 1850 Dagbok, prins Gustaf Første side Innhold

Morgenstierne, Wilhelm Torleif von Munthe af

KORRESPONDANSE
L0001/0001 Korrespondanse: Brev fra Kong Haakon og Kronprins Olav 1938 - 1949 Wilhelm Morgenstierne var norsk sendemann i Washington fra 1934 og ambassadør samme sted 1942-1958. Første side

Ljungberg, Birger

KORRESPONDANSE, SAKSARKIV, DAGBOKSNOTATER M.M.
L0001/0002 Korrespondanse, saksarkiv, dagboksnotater m.m.: Korrespondanse mellom kong Haakon og Birger Ljungberg. 20 brev fra kong Haakon til Ljungberg, 13 brev fra Ljungberg til kong Haakon. 1928 - 1945 Birger Ljungberg (1884-1967) var forsvarsminister ved krigsutbruddet i 1940. Første side

Østgaard, Nikolai Ramm og Ragni

Sakarkiv, Sakarkiv
L0001/0004 Kongefamilien under 2. verdenskrig: Ragni Østgaards beretning om 2. verdenskrig og kongefamiliens flukt i april 1940, særlig om kronprinsesse Märtha og barna 1940 - 1945 Første side
Dagbøker, 7. sanser, notatbøker, diplomatpass m.m., Dagbøker, 7. sanser, notatbøker, diplomatpass m.m.
L0001/0003 Dagbøker m.m.: Dagbok, "Meldinger under krigen i Norge", Nikolai Ramm Østgaard 1940 Første side
L0001/0004 Dagbøker m.m.: 9 dagbøker fra 2. verdenskrig, Nikolai Ramm Østgaard 1940 - 1952 4 sider med notater fra 1952 er ikke fritt tilgjengelige. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Kirke- og undervisningsdepartementet i London, Arkivet 1940-1945

SAKARKIV, Sakarkiv ordnet etter arkivnøkkel
L0025 6. Folkeskoler 1942 - 1945 Se innholdssiden for sammendrag av innholdet i arkivboksen. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Utenriksdepartementet

Uten oppføringer i Arkivportalen
Da/L0001 1844 - 1931 Titanics forlis, Karl Johans begravelse og Haakon VIIs kroning. Første side Innhold
Da/L0002 1894 - 1906 Haakon VIIs kroning, den danske prins Knuds fødsel og opprettelsen av Utenriksavdelingen i Indredepartementet. Første side Innhold

Det Kongelige Slott, Hoffetaten

HOFFETATENS JOURNALER OG ANDRE PROTOKOLLER, Hoffsjefens journaler
L0001 Hoffsjefens journal 1904 - 1907 Omfatter endel korrespondanse fra 1904 og 1905 før unionsoppløsningen. Første side
L0002 Hoffsjefens journal 1908 - 1910 Første side
L0003 Hoffsjefens journal 1911 - 1913 Første side
L0004 Hoffsjefens journal 1914 - 1917 Første side
L0005 Hoffsjefens journal 1918 - 1921 Første side
L0006 Hoffsjefens journal 1922 - 1924 Første side
L0007 Hoffsjefens journal 1925 - 1927 Første side
L0008 Hoffsjefens journal 1928 - 1930 Første side
L0009 Hoffsjefens journal jnr. 110/1934 1931 - 1934 Første side
L0010 Hoffsjefens journal jnr. 111/1931-184/1937 1934 - 1937 Første side
L0011 Hoffsjefens journal jnr. 185/1937-370/1939 1937 - 1939 Første side
L0012 Hoffsjefens journal jnr. 371/1939-1942 1939 - 1942 Første side
HOFFETATENS JOURNALER OG ANDRE PROTOKOLLER, Hoffsjefens journalkort og lister
L0004/0004 --: Protokoll over St. Olavsmedaljen 1939 - 1997 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Det Kongelige Slott, Kabinettsekretariatet

KABINETTSSEKRETARIATETS DOKUMENTER, Kabinettssekretariatets sakakriv, Kabinettsekretariatet. Reiser, besøk. hilsner mv.
L0122/0002 --: H.M. Kongens reise til Selje 10.-12. august og til Storbritannia 9.-24. november 1968 Det er kun dokumentene vedr. Selje-reisen som er skanna. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.