Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 205 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


RA/PA-1520: Willoch, Kåre

E: Saksarkiv
Ea: Emneordnete saker, nummererte mapper
L0005/0003 Emneordnete saker, nummererte mapper: Alexander Kielland-plattformen (mappe 35b) 1981 - 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AV/RA-S-1005: Statsministerens kontor

D: Sakarkiv
Dc: Sakarkiv ordnet etter arkivnøkkel
L0316/0007 Økonomi. Budsjetter. Regnskap og revisjon. Forsikringer, ulykker, erstatninger: Alexander Kiellands plattform 1980 - 1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

RA/S-1165: Justisdepartementet, Granskningskommisjonen ved Alexander Kielland-ulykken 27.3.1980

D: Granskningskommisjonen ved Alexander Kielland-ulykken
L0001 0001-0002 Avhørskommisjonen - navnelister og protokoller fra avhør/0003 Survey report 1980 - 1981 Første side Innhold
L0002 I Det norske Veritas (I1-I5, I7-I11, I14-I17, I21-I28, I30-I31)/B Stavanger Drilling A/S (B4) 1980 - 1981 Første side Innhold
L0003 0001 NOU 1981:11 Alexander Kielland ulykken/0002 Korrespondanse/0003: Alexander L. Kielland: Operating manual 1980 - 1981 Første side Innhold
L0004 0001: Vurdering av stabilitet ved Emil Aall Dahle / 0002: Oppdragsrapport fra Norsk bygningsteknisk institutt/0003: NOU 1981:11 Alexander Kielland-ulykken (engelsk utgave) 1980 - 1981 Første side Innhold
L0005 E CFEM (E15-E19 av 35) 1980 - 1981 Første side Innhold
L0006 A Alexander L. Kielland (Doku.liste + A3-A6, A11-A13, A18-A20-A21, A23, A31 av 31)/Dykkerjournaler 1980 - 1981 Første side Innhold
L0007 B Stavanger Drilling A/S (Doku.liste + B1-B3 av av 4)/C Phillips Petroleum Company Norway (Doku.liste + C1-C12 av 12)/D Forex Neptune (Doku.liste + D1-D8 av 9) 1980 - 1981 Første side Innhold
L0008 D Forex Neptune (D9 av 9)/E CFEM (E12-E14 av 35) 1980 - 1981 Første side Innhold
L0009 E CFEM (Doku.liste + E2, E7-E11 av 35) 1980 - 1981 Første side Innhold
L0010 E CFEM (E20-E35 av 35)/G Oljedirektoratet (Doku.liste + G1-G3, G6-G8 av 8) 1980 - 1981 Første side Innhold
L0011 0001 Politiavhør/G Oljedirektoratet (G5)/0003 Møter, beslutninger m.v. vedr. arbeidet til kommisjonen 1980 - 1981 Første side Innhold
L0012 H Sjøfartsdirektoratet/Skipskontrollen (Doku.liste + H1-H11, H13, H16-H22 av 52) 1980 - 1981 Første side Innhold
L0013 H Sjøfartsdirektoratet og Skipskontrollen (H25-H43, H45, H47-H48, H50, H52)/I Det norske Veritas (I34, I41, I47) 1980 - 1981 Første side Innhold
L0014 J Department of Energy (Doku.liste + J1-J10 av 11)/K Department of Trade (Doku.liste + K1-K4 av 4) 1980 - 1981 Første side Innhold
L0015 L Health and Safety Executive (Doku.liste + L1 av 1)/M Lloyds Register (Doku.liste + M1-M5 av 10)/ N Redningsutstyr (Doku.liste + N1-N43 av 43) 1980 - 1981 Første side Innhold
L0016 O Beredskapsplaner (Doku.liste + O1-O3 av 3) 1980 - 1981 Første side Innhold
L0017 P Hjelpefartøy (Doku.liste + P1-P6 av 6)/Q Hovedredningssentralen (Q0-Q27 av 27) 1980 - 1981 Første side Innhold
L0018 R Feltopprydning (Doku.liste + R2, R4-R6 av 6) 1980 - 1981 Første side Innhold
L0019 S Værforhold (Doku.liste + S1-S5 av 5)/ T (T1-T2)/ U Stabilitet (Doku.liste + U1-U5 av 5) 1980 - 1981 Første side Innhold
L0020 X Opplæring/Kompetanse (Doku.liste + X1-X18 av 18)/Y Forskningsprosjekter (Doku.liste + Y1-Y7 av 9) 1980 - 1981 Første side Innhold
L0021 V Forankring (Doku.liste + V1-V3 av 3)/W Materialundersøkelser (Doku.liste + W1-W10 av 10 - W9 eske 26) 1980 - 1981 Første side Innhold
L0022 Y Forskningsprosjekter (Y8-Y9)/Z Diverse (Doku.liste + Z1-Z15 av 15) 1980 - 1981 Første side Innhold
L0023 Æ Øvrige Pentagone-rigger (Doku.liste + Æ1-Æ2, Æ4 av 4 - Æ3 mangler)/ ALK - SINTEF-undersøkelse av bruddflater og materialer (STF01 F80008) 1980 - 1981 Første side Innhold
L0024 A Alexander L. Kielland (A1-A2, A7-A9, A14, A22, A16 av 31)/ E CFEM (E1, E3-E6 av 27)/ F Richard Ducros (Doku.liste + F1-F6 av 8)/ H Sjøfartsdirektoratet/Skipskontrollen (H12, H14-H16, H44, H49, H51 av 52) 1980 - 1981 Første side Innhold
L0025 I Det norske Veritas (Doku.liste + I6, I12, I18-I20, I29, I32-I33, I35, I37-I39, I42)/J Department of Energy (J11)/M Lloyds Register(M6, M8-M10)/T (T2-T3/ U Stabilitet (U1-U2)/V Forankring (V1-V3) 1980 - 1981 Første side Innhold
L0026 W Materialundersøkelser W9 SINTEF-rapport"Undersøkelse av bruddflater og materiale". 30.9.1980 1980 - 1981 Første side Innhold

RA/S-1407: Sjøfartsdirektoratet med forløpere, generelt arkiv

D: SAKARKIV
Ds: Flyttbare innretninger
Dsb: Flyttbare innretninger
L0627 Flyttbare innretninger 1980 - 1983 Første side
L0628 Flyttbare innretninger 1980 Første side
L0629 Flyttbare innretninger 1980 Første side
L0630 Flyttbare innretninger 1974 - 1996 Første side
L0631 Flyttbare innretninger 1976 - 1981 Første side
L0632 Flyttbare innretninger 1981 Første side
L0633 Flyttbare innretninger 1980 - 1981 Første side
L0634 Flyttbare innretninger 1976 - 1984 Første side
L0635 Flyttbare innretninger 1975 - 1985 Første side
L0637 Flyttbare innretninger 1982 Første side
L0638 Flyttbare innretninger 1980 Første side
L0639 Flyttbare innretninger 1980 - 1983 Første side
L0640 Flyttbare innretninger 1980 - 1984 Første side
L0641 Flyttbare innretninger 1981 - 1988 Første side

RA/S-1409: Handelsdepartementet, Skipsfartsavdelingen

2: Ny avlevering
D: Sakarkiv
De: Sakarkiv
L0500 Skipsfart. Andre spørsmål 1981 Alexander L. Kielland-ulykken (3 mapper) Første side
L0501 Skipsfart. Andre spørsmål 1981 Alexander L. Kielland-ulykken (3 mapper) Første side
L0502 Skipsfart. Andre spørsmål 1982 Alexander L. Kielland-ulykken (3 mapper) Første side
L0503 Skipsfart. Andre spørsmål 1982 Alexander L. Kielland-ulykken (3 mapper) Første side
L0504 Skipsfart. Andre spørsmål 1982 Alexander L. Kielland-ulykken (2 mapper) Første side
L0505 Skipsfart. Andre spørsmål 1982 Alexander L. Kielland-ulykken (2 mapper) Første side
L0506 Skipsfart. Andre spørsmål 1982 - 1983 Alexander L. Kielland-ulykken (2 mapper) Første side
L0507 Skipsfart. Andre spørsmål 1983 Alexander L. Kielland-ulykken (3 mapper) Første side