Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 4954 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt

Regnskap, Bergen stiftamt 1661-1690
L0048 Bergen stiftamt 1677 Første side Innhold
L0049 Bergen stiftamt 1675 - 1677 Første side Innhold
L0050 Bergen stiftamt 1677 - 1678 Første side Innhold
L0051 Bergen stiftamt 1678 Første side Innhold
L0052 Bergen stiftamt 1678 Første side Innhold
L0053 Bergen stiftamt 1678 - 1679 Første side Innhold
L0054 Bergen stiftamt 1679 Første side Innhold
L0055 Bergen stiftamt 1679 Første side Innhold
L0056 Bergen stiftamt 1678 - 1679 Første side Innhold
L0057 Bergen stiftamt 1675 - 1680 Første side Innhold
L0058 Bergen stiftamt 1680 Første side Innhold
L0059 Bergen stiftamt 1680 Første side Innhold
L0060 Bergen stiftamt 1680 - 1681 Første side Innhold
L0061 Bergen stiftamt 1681 Første side Innhold
L0062 Bergen stiftamt 1682 Første side Innhold
L0063 Bergen stiftamt 1682 Første side Innhold
L0064 Bergen stiftamt 1682 Første side Innhold
L0065 Bergen stiftamt 1673 - 1682 Første side Innhold
L0066 Bergen stiftamt 1683 Første side Innhold
L0067 Bergen stiftamt 1672 - 1685 Første side Innhold
L0068 Bergen stiftamt 1683 Første side Innhold
L0069 Bergen stiftamt 1683 Første side Innhold
L0070 Bergen stiftamt 1683 Første side Innhold
L0071 Bergen stiftamt 1683 Første side Innhold
L0072 Bergen stiftamt 1684 Første side Innhold
L0073 Bergen stiftamt 1684 Første side Innhold
L0074 Bergen stiftamt 1684 Første side Innhold
L0075 Bergen stiftamt 1682 - 1684 Første side Innhold
L0076 Bergen stiftamt 1683 - 1685 Første side Innhold
L0077 Bergen stiftamt 1685 Første side Innhold
L0078 Bergen stiftamt 1685 Første side Innhold
L0079 Bergen stiftamt 1685 - 1686 Første side Innhold
L0080 Bergen stiftamt 1686 Første side Innhold
L0081 Bergen stiftamt 1686 Første side Innhold
L0082 Bergen stiftamt 1686 Første side Innhold
L0083 Bergen stiftamt 1685 - 1687 Første side Innhold
L0084 Bergen stiftamt 1687 Første side Innhold
L0085 Bergen stiftamt 1685 - 1687 Første side Innhold
L0086 Bergen stiftamt 1688 Første side Innhold
L0087 Bergen stiftamt 1688 Første side Innhold
L0088 Bergen stiftamt 1688 Første side Innhold
L0089 Bergen stiftamt 1688 - 1689 Første side Innhold
L0090 Bergen stiftamt 1689 Første side Innhold
L0091 Bergen stiftamt 1689 Første side Innhold
L0092 Bergen stiftamt 1689 - 1690 Første side Innhold
L0093 Bergen stiftamt 1690 Første side Innhold
L0094 Bergen stiftamt 1690 Første side Innhold
L0095 Bergen stiftamt 1681 - 1690 Første side Innhold
L0096 Bergen stiftamt 1672 - 1687 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Trondheim stiftamt og Nordland amt

Regnskap, Trondheim stiftamt 1662-1676
L0001 Trondheim stiftamt 1662 Første side Innhold