Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5124 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Generaltollkammeret, tollregnskaper

XXX Trondheim B Koppertollregnskaper
L0034/0001 Koppertollregnskaper Trondheim B: Tollbok for koppertollen 1784 Første side
L0035/0001 Koppertollregnskaper Trondheim B: Tollbok for koppertollen 1785 Første side
L0036/0001 Koppertollregnskaper Trondheim B: Tollbok for koppertollen 1786 Første side
L0037/0001 Koppertollregnskaper Trondheim B: Tollbok for koppertollen 1787 Første side
L0038/0001 Koppertollregnskaper Trondheim B: Tollbok for koppertollen 1788 Første side
L0039/0001 Koppertollregnskaper Trondheim B: Tollbok for koppertollen 1789 Første side
L0040/0001 Koppertollregnskaper Trondheim B: Tollbok for koppertollen 1790 Første side
L0041/0001 Koppertollregnskaper Trondheim B: Tollbok for koppertollen 1791 Første side
L0042/0001 Koppertollregnskaper Trondheim B: Tollbok for koppertollen 1792 Første side
L0043/0001 Koppertollregnskaper Trondheim B: Tollbok for koppertollen 1793 Første side
XXXII Hammerferst
L0001/0001 Tollregnskaper Hammerfest: Tollbok 1797 Første side
L0001/0004 Tollregnskaper Hammerfest: Tollbok 1798 Første side
L0001/0007 Tollregnskaper Hammerfest: Tollbok 1799 Første side
L0002/0001 Tollregnskaper Hammerfest: Tollbok 1800 Første side
L0002/0003 Tollregnskaper Hammerfest: Tollbok 1801 Første side
L0002/0005 Tollregnskaper Hammerfest: Tollbok 1802 Første side
L0002/0007 Tollregnskaper Hammerfest: Tollbok 1803 Første side
L0003/0001 Tollregnskaper Hammerfest: Tollbok 1804 Første side
L0003/0004 Tollregnskaper Hammerfest: Tollbok 1805 Første side
L0003/0008 Tollregnskaper Hammerfest: Tollbok 1806 Første side
L0004/0001 Tollregnskaper Hammerfest: Tollbok 1807 Første side
L0004/0004 Tollregnskaper Hammerfest: Tollbok 1808 Første side
L0004/0011 Tollregnskaper Hammerfest: Tollbok 1809 Første side
L0004/0014 Tollregnskaper Hammerfest: Tollbok 1810 Første side
L0004/0017 Tollregnskaper Hammerfest: Tollbok 1811 Første side
XXXIII Vardø
L0001/0001 Tollregnskaper Vardø: Tollbok 1789 - 1794 Første side Innhold
L0001/0008 Tollregnskaper Vardø: Tollbok 1795 - 1799 Første side

Tyske Kansellis innenrikske avdeling

VIII Bergverkssaker
L0001/0001 1-2:: 1 Bergverksregistrant 1538 - 1541 Første side Innhold
L0001/0002 1-2:: 2 Bergverkssaker 1513 - 1696 Første side Innhold
L0002 3 Bergverkssaker 1531 - 1546 Første side Innhold
L0003 4 Bergverkssaker 1545 - 1546 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Landkommissariatet på Akershus og Akershus stiftamt

Regnskap, Landkommissariatet på Akershus 1661-1665
L0001 Landkommissariatet på Akershus 1661 Første side Innhold
L0002 Landkommissariatet på Akershus 1661 Første side Innhold
L0003 Landkommissariatet på Akershus 1661 Første side Innhold
L0004 Landkommissariatet på Akershus 1661 Første side Innhold
L0005 Landkommissariatet på Akershus 1661 Første side Innhold
L0006 Landkommissariatet på Akershus 1661 Første side Innhold
L0007 Landkommissariatet på Akershus 1661 Første side Innhold
L0008 Landkommissariatet på Akershus 1661 - 1662 Første side Innhold
L0009 Landkommissariatet på Akershus 1662 Første side Innhold
L0010 Landkommissariatet på Akershus 1662 Første side Innhold
L0011 Landkommissariatet på Akershus 1661 - 1662 Første side Innhold
L0012 Landkommissariatet på Akershus 1661 - 1662 Første side Innhold
L0013 Landkommissariatet på Akershus 1661 - 1663 Første side Innhold
L0014 Landkommissariatet på Akershus 1663 Første side Innhold
L0015 Landkommissariatet på Akershus 1663 Første side Innhold
L0016 Landkommissariatet på Akershus 1663 Første side Innhold
L0017 Landkommissariatet på Akershus 1663 Første side Innhold
L0018 Landkommissariatet på Akershus 1663 Første side Innhold
L0019 Landkommissariatet på Akershus 1663 - 1664 Første side Innhold