Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 4726 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim folkeregister

Hovedregisterkort, Utflyttede
L0143 Utflyttede A - E 1951 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0144 Utflyttede F - H 1951 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane


Hyllestad kommune. Storåker skule

Karakterprotokollar
L0001 karakterprotokoll for Storaker, Borsholm, Skivenes og Krakken, Aasmul, Skivenes og Sandnes 1870 - 1888 Første side
L0002 karakterprotokoll for Storaker, Aasmul, Borsholm, Skivenes og Sandnes 1889 - 1909 Første side
Dagbøker
L0001 dagbok for Storaker, Aasmul, Skivenes og Sandnes 1874 - 1882 Første side
L0002 dagbok for Storaker, Aasmul, Skivenes, Borsholm og Sandnes 1883 - 1899 Første side

Hyllestad kommune. Hyllestad skule

Karakterprotokollar
L0001 karakterprotokoll for Hyllestad, Kolgrov, Sørefjord og Dalsbygda 1883 - 1893 Første side
L0002 karakterprotokoll Hyllestad og Sørefjord 1897 - 1916 Første side
Dagbøker
L0001 Dagbok for Hyllestad, Sørefjord, Dalsbygda og Kolgrov 1885 - 1901 Første side
L0002 Dagbok for Hyllestad og Sørefjord 1902 - 1917 Første side

Leikanger kommune. Formannskapet

Møtebøker
L0001 Møtebok 1838 - 1856 Første side
L0002 Møtebok 1857 - 1865 Første side
L0003 Møtebok 1866 - 1884 Første side
L0004 Møtebok 1884 - 1902 Første side
L0005 Møtebok 1903 - 1917 Første side

Hornindal kommune. Formannskapet

Møtebøker
L0001 møtebok 1867 - 1886 Første side
L0002 møtebok 1886 - 1906 Første side

Innvik kommune. Formannskapet

Møtebøker
L0001 møtebok 1837 - 1857 Første side

IKA Trøndelag


Verdal kommune, omgangsskolen

Personmateriale, Karakterprotokoller
L0001 Karakterprotokoll for Vinne, Vuku og Stiklestad sogn 1851 - 1857 Første side

Grong kommune I, fattigstyret

Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Forhandlings - og regnskapsprotokoll for Røyrvik sogn 1880 - 1901 Første side

Snillfjord kommune, Tannvik skole

Personmateriale, Karakterprotokoller, skoleprotokoller, hovedbøker
L0003 Hovedbok (karakterprotokoll) for Tannvik,Ven, Vuttudal og Aa krets 1863 - 1917 Første side

Snillfjord kommune, fattigstyre/forsorgstyre/sosialstyre

Personmateriale, Manntallsprotokoller/fortegnelse over understøttede
L0002 Fortegnelse over understøttede 1900 - 1923 Første side

Glåmos kommune, Søndre Rugeldal/Glåmos skole

Elevarbeid, Skoleaviser
L0001 Solstrålen 1944 - 1947 Første side
L0002 Fjell - luren 1945 - 1947 Første side

Røros kommune I, fattigkommisjonen/fattigstyret

Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0004 Møtebok 1870 - 1885 Første side

Malvik kommune, Bjørnstad skolekrets

Fravær, karakterer, klasselister, Klassedagbøker/skoleprotokoller
L0001 Hovedprotokoll 1876 - 1907 Første side