Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 4614 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Sjøinnrulleringen - Trondhjemske distrikt

Utskrivningsvesnet Sjøutskrivningen
L0033/0002 --: Register for Ålesund krets 1860 Første side Innhold
L0033/0003 --: Hovedsjøfartsrulle Ålesund krets 1860 Første side Innhold
L0034/0003 --: Hovedrulle for Kristiansund krets 1831 Første side
L0034/0004 --: Ungdomsrulle for Kristiansund krets 1831 Første side
L0035/0001 --: Ekstrarulle for Kristiansund krets 1831 Første side
L0307 Hovedrulle, ungdomsrulle og ekstrarulle for Ålesund by 1831 - 1846 Første side Innhold
L0308/0001 --: Hovedrulle, ungdomsrulle og ekstrarulle for Molde 1831 - 1846 Første side Innhold
L0309/0001 --: Hovedrulle og ekstrarulle for Molde 1846 Første side Innhold
L0309/0002 --: Ungdomsrulle og ekstrarulle for Kristiansund 1846 Første side Innhold
L0310/0001 --: Hovedrulle for Kristiansund 1841 - 1846 Første side
L0311/0001 --: Hovedrulle for sjøutskrivelse for Nordre Trondhjems amt 1831 - 1833 Første side
L0312/0001 --: Hovedrulle, ungdomsrulle og ekstrarulle for Levanger krets 1841 - 1849 Første side Innhold
L0313/0001 --: Hovedrulle for Søndre Trondhjems amt, Fosen fogderi 1804 Første side
L0313/0002 --: Ungdomsrulle, Fosen fogderi 1809 Første side
L0314/0001 --: Hovedrulle for Søndre Trondhjems amt, Fosens fogderi 1809 Første side
L0314/0002 --: Ekstrarulle for Søndre Trondhjems amt, Fosens fogderi 1809 Første side
L0315/0001 --: Hovedrulle Søndre Trondhjems amt, Fosens fogderi 1817 Første side
L0315/0002 --: Ungdomsrulle, Søndre Trondhjems amt, Fosens fogderi 1817 Første side
L0316/0001 --: Ekstrarulle, Søndre Trondhjems amt, Fosens fogderi 1817 Første side
L0316/0002 --: Hovedrulle, Søndre Trondhjems amt, Fosens fogderi 1831 Første side
L0317/0001 --: Ungdomsrulle, Søndre Trondhjems amt, Fosens fogderi 1831 Første side
L0317/0002 --: Ekstrarulle, Søndre Trondhjems amt, Fosens fogderi 1831 Første side
L0317/0003 --: Hovedrulle for Namsos by 1849 Første side Innhold
L0317/0004 --: Ungdomsrulle for Namsos by 1849 Første side Innhold
L0317/0005 --: Ekstrarulle for Namsos by 1849 Første side Innhold
L0318/0001 --: Ekstrarulle for Nordre Trondhjems amt, Namdalens fogderi 1805 Første side
L0318/0002 --: Hovedrulle, for Nordre Trondhjems amt, Namdalens fogderi 1809 Første side
L0318/0003 --: Ungdomsrulle, for Nordre Trondhjems amt, Namdalens fogderi 1809 Første side
L0318/0004 --: Ekstrarulle, for Nordre Trondhjems amt, Namdalens fogderi 1809 Første side
L0319/0001 --: Hovedrulle, for Nordre Trondhjems amt, Namdalens fogderi 1817 Første side
L0319/0002 --: Ungdomsrulle, for Nordre Trondhjems amt, Namdalens fogderi 1817 Første side
L0319/0003 --: Ekstrarulle, for Nordre Trondhjems amt, Namdalens fogderi 1817 Første side
L0319/0004 --: Ungdomsrulle, for Nordre Trondhjems amt, Namdalens fogderi 1831 Første side
L0319/0005 --: Ekstrarulle, for Nordre Trondhjems amt, Namdalens fogderi 1831 Første side
L0321/0001 --: Hovedrulle, for Romsdals amt, Romdals fogderi 1804 Første side
L0321/0002 --: Ungdoms, for Romsdals amt, Romdals fogderi 1804 Første side
L0321/0003 --: Register over ungdomsrulle (Udatert) 1804 Første side
L0322/0001 --: Hovedrulle, for Romsdals amt, Romdals fogeri 1809 Første side
L0322/0002 --: Ungdomsrulle, for Romsdals amt, Romdals fogeri 1809 Første side
L0322/0003 --: Ekstrarulle, for Romsdals amt, Romdals fogeri 1809 Første side
L0323/0001 --: Hovedrulle, for Romsdals amt, Romdals fogeri 1817 Første side
L0323/0002 --: Ungdomsrulle, for Romsdals amt, Romdals fogeri 1817 Første side
L0323/0003 --: Ekstrarulle, for Romsdals amt, Romdals fogeri 1817 Første side
L0324 Rulle over de løse lægder i Romdals amt 1817 Første side
L0325/0001 --: Hovedrulle, for Romsdals amt, Romdals fogeri 1831 Første side
L0325/0002 --: Ungdomsrulle, for Romsdals amt, Romdals fogeri 1831 Første side
L0325/0003 --: Ekstrarulle, for Romsdals amt, Romdals fogeri 1831 Første side
L0326/0001 --: Hovedrulle, for Romsdals amt, Nordmøre fogeri 1804 Første side
L0326/0002 --: Ungdomsrulle, for Romsdals amt, Nordmøre fogeri 1804 Første side
L0326/0003 --: Ekstrarulle, for Romsdals amt, Nordmøre fogeri 1804 Første side