Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 4596 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Haugesund sjømannskontor

Sjømannsrullering, sertifikater, bøter, Hovedruller, Sjøfartsruller
L0021 Mønstringsjournal Haugesund innrulleringskrets 1888 - 1891 Første side
Sjømannsrullering, sertifikater, bøter, Ruller for maskinist og fyrbøtere
L0001 Sjøfartsrulle Haugesund krets for maskinister og fyrbøtere nr. 1-97 1883 Første side Innhold
Sjømannsrullering, sertifikater, bøter, Annotasjons- og ungdomsrulle
L0001 Sjøfartsrulle Skudenes krets nr 1-2742 1868 - 1948 Første side Innhold
L0002 Sjøfartsrulle Skudenes krets nr. 1-2719 1868 - 1948 Første side Innhold
L0003 Sjøfartsrulle Haugesund krets nr. 1 - 3590 1868 - 1948 Første side Innhold
L0004 Sjøfartsrulle Haugesund krets nr. 1 - 3586 1868 - 1948 Første side Innhold

Pa 1660 - Kielland- fondet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styreprotokoll
L0001 Styreprotokoll Kielland- fondet 1981 - 1995 Første side Innhold
Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Årsmøter. Styre- og årsmøtedokumenter
L0001 Årsmøter og styre- og årsmøtedokumenter 1984 - 1999 Første side Innhold
Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Sak- og korrespondansearkiv
L0012 Sak- og korrespondanse 1977 - 1984 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Egenproduserte trykksaker, Kielland Bulletin / Rapporter til overlevende og etterlatte
L0001 Rapport til overlevende og etterlatte/ Kielland Bulletin 1980 - 1998 Første side Innhold

Statsarkivet i Trondheim


Sjøinnrulleringen - Trondhjemske distrikt

Utskrivningsvesnet Sjøutskrivningen
Uten nr. 1805 - 1846 Mikrofilmede ruller som ikke er identifisert i arkivet eller arkivkatalogen: Ekstrarulle for Romsdal fogderi 1805, ungdomsrulle for Nordre Trondhjems amt 1809 og ekstrarulle for Molde by 1846. Første side Innhold
L0003/0001 --: Hovedrulle over sjødolk i Trondhjems innrullerings-distrikt 1704 - 1707 Første side Innhold
L0003/0002 --: Hovedrulle over sjøfolk i Trondhjems by 1725 Første side Innhold
L0004 Ruller over sjøfolk i Trondhjem by 1704 - 1710 Omfatter også Trondhjem innrulleringsdistrikt. Første side Innhold
L0005 Ruller over sjøfolk i Trondhjem by 1740 - 1743 Første side Innhold
L0006/0001 --: Ruller over sjøfolk i Trondhjem by 1743 Første side Innhold
L0009/0002 --: Rulle over Trondhjem by 1803 Første side Innhold
L0012 Ruller for Trondhjem by 1804 - 1809 Første side Innhold
L0014 Ruller over Trondhjem distrikt 1819 Første side Innhold
L0015 Rulle over Trondhjem distrikt 1819 Første side Innhold
L0016/0001 --: Rulle over Trondhjem distrikt 1819 Første side Innhold
L0016/0002 --: Rulle over Trondhjem by 1819 Første side Innhold
L0017 Rulle over Trondhjem by 1819 Første side Innhold
L0018 Rulle over Trondhjem by 1810 - 1815 Første side Innhold
L0019 Rulle over Trondhjem distrikt 1810 - 1815 Første side Innhold
L0024 Hovedrulle for Trondhjem by 1831 Første side Innhold
L0025/0001 --: Hovedrulle for Trondhjem by 1831 Første side Innhold
L0025/0002 --: Register for Trondhjem by 1831 Første side Innhold
L0026/0002 --: Ungdomsrulle Trondhjem by 1831 Første side Innhold
L0027/0001 --: Annotationsruller for Trondhjem sjøinnrullings-distrikt 1823 - 1850 Første side Innhold
L0028/0002 --: Annotationsrulle for Trondhjem by 1860 - 1870 Første side Innhold
L0032/0004 --: Hovedrulle for Kristiansund krets 1860 Første side
L0033/0002 --: Register for Ålesund krets 1860 Første side Innhold
L0033/0003 --: Hovedsjøfartsrulle Ålesund krets 1860 Første side Innhold
L0034/0003 --: Hovedrulle for Kristiansund krets 1831 Første side
L0034/0004 --: Ungdomsrulle for Kristiansund krets 1831 Første side
L0035/0001 --: Ekstrarulle for Kristiansund krets 1831 Første side
L0307 Hovedrulle, ungdomsrulle og ekstrarulle for Ålesund by 1831 - 1846 Første side Innhold
L0308/0001 --: Hovedrulle, ungdomsrulle og ekstrarulle for Molde 1831 - 1846 Første side Innhold
L0309/0001 --: Hovedrulle og ekstrarulle for Molde 1846 Første side Innhold
L0309/0002 --: Ungdomsrulle og ekstrarulle for Kristiansund 1846 Første side Innhold
L0310/0001 --: Hovedrulle for Kristiansund 1841 - 1846 Første side
L0311/0001 --: Hovedrulle for sjøutskrivelse for Nordre Trondhjems amt 1831 - 1833 Første side
L0312/0001 --: Hovedrulle, ungdomsrulle og ekstrarulle for Levanger krets 1841 - 1849 Første side Innhold
L0313/0001 --: Hovedrulle for Søndre Trondhjems amt, Fosen fogderi 1804 Første side
L0313/0002 --: Ungdomsrulle, Fosen fogderi 1809 Første side
L0314/0001 --: Hovedrulle for Søndre Trondhjems amt, Fosens fogderi 1809 Første side
L0314/0002 --: Ekstrarulle for Søndre Trondhjems amt, Fosens fogderi 1809 Første side
L0315/0001 --: Hovedrulle Søndre Trondhjems amt, Fosens fogderi 1817 Første side
L0315/0002 --: Ungdomsrulle, Søndre Trondhjems amt, Fosens fogderi 1817 Første side