Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1501 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Innrulleringssjefen i Bergen

Mønstring, Sjøfarts-annotasjonsruller for Florø krets
L0002 Sjøfarts-annotasjonsrulle, nr. 436 - 2528 1908 - 1938 Første side Innhold
L0003 Sjøfartsrulle, nr. 2529 - 3511 1939 - 1949 Første side Innhold
Mønstring, Sjøfartshovedruller for Florø krets
L0001 Sjøfartshovedrulle, nr. 1 - 290 1869 - 1910 Første side Innhold
L0002 Sjøfartshovedrulle, nr. 291 - 376 1910 - 1929 Første side Innhold
Eldre mønstringsruller, Mønstring Bergen før 1805, Sesjonsprotokoller
L0001 Sesjonsprotokoll nr. 1 1740 - 1756 Bergen stift. Tidligere lnr. 1. Første side
L0002 Sesjonsprotokoll nr. 2 1757 - 1776 Bergen stift. Tidligere lnr. 2. Første side
L0003 Sesjonsprotokoll nr. 3 1777 - 1803 Bergen stift. Tidligere lnr. 3. Første side
Eldre mønstringsruller, Mønstring Bergen før 1805, Ruller for Bergen stift A
L0001 Hovedruller 1740 - 1773 Bergen stift. Tidligere lnr. 4. Første side
L0002 Hovedruller 1779 Bergen stift. Tidligere lnr. 5. Første side
L0003 Mannskapsruller 1749 - 1777 Bergen stift fra Sunnhordland til Gulen. Tidligere lnr. 6a. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Mannskapsruller 1749 - 1777 Bergen stift fra Eivindvik til Vatne. Tidligere lnr. 6b. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Ekstraruller 1779 Bergen stift. Tidligere lnr. 7. Første side
L0006 Utskrivningsruller 1801 Bergen stift. Tidligere lnr. 8. Første side
L0007 Reserveruller 1801 Bergen stift. Tidligere lnr. 9a. Første side
L0008 Tilleggsruller 1801 Bergen stift. Tidligere lnr. 9b. Første side
Eldre mønstringsruller, Mønstring Bergen før 1805, Ruller for Romsdals amt B
L0001 Manntall Sunnmøre 1704 Sunnmøre fogderis sjøkompani. Tidligere lnr. 10. Første side Innhold
L0002 Hovedruller 1777 Sunnmøre fogderi. Tidligere lnr. 11. Første side
L0003 Hovedruller 1785 Sunnmøre fogderi. Tidligere lnr. 12. Første side
L0004 Hovedruller 1800 Sunnmøre fogderi. Tidligere lnr. 13. Første side
L0005 Ekstraruller 1777 - 1784 Sunnmøre fogderi. Tidligere lnr. 14. Første side
L0006 Ekstraruller 1785 Sunnmøre fogderi. Tidligere lnr. 15. Første side
L0007 Ekstraruller 1800 Sunnmøre fogderi. Tidligere lnr. 16. Første side
Eldre mønstringsruller, Mønstring Bergen før 1805, Ruller for Nordre Bergenhus amt C
L0001 Hovedruller 1777 - 1784 Nordre Bergenhus amt. Tidligere lnr. 17. Første side
L0002 Hovedruller 1785 Nordre Bergenhus amt. Tidligere lnr. 18. Første side
L0003 Hovedruller 1800 Nordre Bergenhus amt. Tidligere lnr. 19. Første side
L0004 Ekstraruller 1777 - 1784 Nordre Bergenhus amt. Tidligere lnr. 20. Første side
L0005 Ekstraruller 1785 Nordre Bergenhus amt. Tidligere lnr. 21. Første side
L0006 Ekstraruller 1800 Nordre Bergenhus amt. Tidligere lnr. 22. Første side
Eldre mønstringsruller, Mønstring Bergen før 1805, Ruller for Søndre Bergenhus amt D
L0001 Hovedruller 1778 Nordhordland fogderi og Sunnhordland fogderi. Tidligere lnr. 23. Første side
L0002 Hovedruller 1785 Nordhordland fogderi og Sunnhordland fogderi. Tidligere lnr. 24. Første side
L0003 Hovedruller 1800 Nordhordland fogderi og Sunnhordland fogderi. Tidligere lnr. 25. Første side
L0004 Mannskapsprotokoll 1750 - 1800 Nordhordland fogderi og Sunnhordland fogderi. Tidligere lnr. 26. Første side
L0005 Ekstraruller 1777 Nordhordland fogderi og Sunnhordland fogderi. Tidligere lnr. 27. Første side
L0006 Ekstraruller 1778 Nordhordland fogderi og Sunnhordland fogderi. Tidligere lnr. 28. Første side
L0007 Ekstraruller 1785 Nordhordland fogderi og Sunnhordland fogderi. Tidligere lnr. 29. Første side
L0008 Ekstraruller 1800 Nordhordland fogderi og Sunnhordland fogderi. Tidligere lnr. 30. Første side
Eldre mønstringsruller, Mønstring Bergen før 1805, Ruller for Bergen E
L0001 Matrosruller 1770 - 1780 Bergen. Tidligere lnr. 31. Første side
L0002 Matrosruller 1774 - 1800 Tidligere lnr. 32. Første side
L0003 Matrosruller 1779 - 1799 Bergen. Tidligere lnr. 33. Første side
L0004 Matrosruller 1799 - 1804 Bergen. Tidligere lnr. 34. Første side
L0005 Ekstraruller 1758 - 1779 Bergen. Tidligere lnr. 35. Første side
L0006 Ekstraruller 1771 - 1778 Bergen. Tidligere lnr. 36. Første side
L0007 Ekstraruller 1779 - 1800 Bergen. Tidligere lnr. 37. Første side
L0008 Ekstraruller 1800 Bergen. Tidligere lnr. 38. Første side
L0009 Ekstraruller anhang 1800 Bergen. Tidligere lnr. 39. Første side
Eldre mønstringsruller, Mønstring Bergen før 1805, Undersøkelseskommisjon
L0001 Undersøkelseskommisjonsprotokoll 1804 Bergen. Tidligere lnr. 40. Første side

Statsarkivet i Kristiansand


Risør mønstringskrets

Sjøinnrullering, mønstringsruller, Annotasjonsruller
L0001 Annotasjonsrulle nr 1-435 med register, D-1 1860 - 1865 Første side Innhold
L0002 Annotasjonsrulle nr 1-477 uten register, Q-1 1899 - 1911 Første side Innhold
L0003 Annotasjonsrulle nr 1-1913 med register, T-7 1863 - 1899 Første side Innhold
L0004 Annotasjonsrulle nr 1914-1915 og nr 1-477, T-8 1899 - 1911 Første side Innhold