Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 4596 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger sjømannskontor

Sjømannsinnrullering, sertifikater og bøter, Ruller for maskinister og fyrbøtere
L0002 Maskinist- og fyrbøterrulle, patentnr. 195-781 1893 - 1922 Første side Innhold
L0003 Maskinist- og fyrbøterrulle, patentnr. 1-459 1921 - 1948 Første side Innhold
L0004 Maskinist- og fyrbøterrulle, patentnr. 1-460 (dublett) 1921 - 1948 Første side Innhold
L0005 Maskinist- og fyrbøterrulle, patentnr. 195-781 (dublett) 1894 - 1922 Første side Innhold
Sjømannsinnrullering, sertifikater og bøter, Annotasjons- og ungdomsruller
L0001 Annotasjonsrulle, patentnr. 1-597 (del 1) 1860 - 1864 Første side Innhold
L0002 Annotasjonsrulle, patentnr. 595-1143 (del 2) 1860 - 1864 Første side Innhold
L0003 Annotasjonsrulle, patentnr. 1144-1761 1866 Første side Innhold
L0004 Annotasjonsrulle No. 1, patentnr. 1-1785 (del 1) 1869 - 1900 Første side Innhold
L0005 Annotasjonsrulle No 1, patentnr. 1786-3585 (del 2) 1872 - 1900 Første side Innhold
L0006 Annotasjonsrulle No 2, patentnr. 3586-5505 1878 - 1900 Første side Innhold
L0007 Annotasjonsrulle, patentnr. 5506-7180 1887 - 1900 Første side Innhold
L0008 Annotasjonsrulle, patentnr. 1-1805 (dublett) 1869 - 1900 Første side Innhold
L0009 Annotasjonsrulle, patentnr. 1805-3605 (dublett) 1872 - 1900 Første side Innhold
L0010 Annotasjonsrulle, patentnr. 3605-5225 (dublett) 1878 - 1900 Første side Innhold
L0011 Annotasjonsrulle, patentnr. 5225-7180 (dublett) 1887 - 1900 Første side Innhold
Sjømannsinnrullering, sertifikater og bøter, Utskrivingsregisterruller
L0001 Utskrivingsregisterrulle 1880 Første side Innhold
Mønstring av skip og bemanning, Mønstringsjournaler
L0001 Mønstringsjournal 1863 - 1870 Første side Innhold
L0002 Mønstringsjournal 1870 - 1876 Første side Innhold
L0003 Mønstringsjournal 1876 - 1892 Første side Innhold
L0004 Mønstringsjournal 1893 - 1900 Første side Innhold
L0005 Mønstringsjournal 1900 - 1908 Første side Innhold
L0006 Mønstringsjournal 1908 - 1933 Første side Innhold
L0011 Mønstringsjournal 1860 - 1864 Første side Innhold

Haugesund sjømannskontor

Sjømannsrullering, sertifikater, bøter, Hovedruller, Sjømannsregister
L0001 Navneregister med henvisning til rullenr (Fornavn) Skudenes krets 1860 - 1948 Første side Innhold
L0002 Navneregister med henvisning til rullenummer (fornavn) Skudenes krets 1860 - 1948 Første side Innhold
L0003 Navneregister med henvisning til rullenummer (fornavn) Haugesund krets 1860 - 1948 Første side Innhold
L0004 Navneregister med henvisning til rullenummer (etternavn) Haugesund krets 1860 - 1948 Første side Innhold
L0005 Navneregister med henvisning til rullenummer (etternavn) Haugesund krets 1860 - 1948 Første side Innhold
L0006 Navneregister med henvisning til rullenummer (etternavn) Haugesund krets 1945 Første side Innhold
L0007 Navneregister med henvisning til rullenummer (etternavn) Haugesund krets 1944 Første side Innhold
Sjømannsrullering, sertifikater, bøter, Hovedruller, Sjøfartsruller
L0001 Sjøfartsrulle Skudenes krets No 1 - 958 1860 - 1948 Første side Innhold
L0002 Sjøfartsrulle Skudenes kretsnr. 959-2439 1860 - 1948 Første side Innhold
L0003 Sjøfartsrulle Skudenes kretsnr. 965-2440 1881 - 1948 Første side Innhold
L0004 Sjøfartsrulle Haugesund krets nr. 1-1922 1868 - 1948 Første side Innhold
L0005 Sjøfartsrulle Haugesund krets nr. 1-1922 1868 - 1948 Første side Innhold
L0006 Sjøfartsrulle Haugesund krets nr.1923-2884 1868 - 1948 Første side Innhold
L0007 Sjøfartsrulle Haugesund krets nr.2885-3832 1868 - 1948 Første side Innhold
L0008 Sjøfartsrulle Haugesund krets nr. 1923-3832 1885 - 1948 Første side Innhold
L0009 Sjøfartsrulle B Haugesund krets nr. II Nr. 99-476 1868 - 1948 Første side Innhold
L0010 Sjøfartsrulle Haugesund krets nr. 1001-1471 1868 - 1948 Første side Innhold
L0011 Sjøfartsrulle B Haugesund krets nr. 98-476 1868 - 1948 Første side Innhold
L0012 Sjøfartsrulle A Haugesund krets 2 nr. 8971-9629 1868 - 1948 Første side Innhold
L0013 Sjøfartsrulle A Haugesund kretsnr. 5000-8999 1868 - 1948 Første side Innhold
L0014 Sjøfartsrulle B Haugesund krets nr. 1001-1475 1912 - 1948 Første side Innhold
L0015 Sjøfartsrulle A Haugesund krets I nr 5001-8970 1912 - 1948 Første side Innhold
L0016 Sjøfartsrulle A Haugesund krets 2 nr 9000-9709 1945 - 1949 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Hovedrulle Haugesund krets 1860 - 1868 Første side
L0018 Annotasjonsrulle Haugesund krets 1860 - 1866 Første side
L0019 Mønstringsjournal Haugesund innrulleringskrets 1891 - 1895 Første side
L0020 Mønstringsjournal Haugesund innrulleringskrets 1895 - 1909 Første side