Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 4602 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Son mønstringskontor

Ruller, Yngre ruller, Hovedruller
L0004 Hovedrulle 1868 - 1881 Første side Innhold
L0005 Hovedrulle 1882 Første side Innhold
Ruller, Yngre ruller, Diverse ruller
L0001 Skipper- og styrmannsrulle 1860 - 1867 Første side Innhold
L0002 Hoved- og annotasjonsrulle for skippere og fyrbøtere 1891 - 1911 Første side Innhold
Mønstringsjournaler, Mønstringsjournaler
L0001 Mønstringsjournal 1892 - 1911 Første side Innhold

Drøbak mønstringskontor

Ruller, Registre
L0001 Register over annotasjonsrullen 1860 - 1948 Første side Innhold
L0002 Register over hovedrulle 1860 - 1948 Første side Innhold
Ruller, Eldste ruller
L0001 Rulle 1819 Første side Innhold
Ruller, Yngre ruller, Annotasjonsruller
L0001 Patent nr. 1-273 1860 Første side Innhold
L0002 Patent nr. 1-672 1865 - 1916 Første side Innhold
Ruller, Yngre ruller, Hovedruller
L0001 Hovedrulle, patent nr. 1-486 1860 - 1892 Første side Innhold
L0003 Hovedrulle, patent nr. 487-873 1892 Første side Innhold
Ruller, Yngre ruller, Utskrivningsregisterruller
L0001 Utskrivningsrulle 1860 Første side Innhold
L0002 Utskrivningsrulle 1860 Første side Innhold
Ruller, Yngre ruller, Diverse ruller
L0001 Skipper-og styrmannsrulle 1860 Første side Innhold

Oslo mønstringskontor

Ruller, Yngre ruller, Annotasjonsruller
L0001 Annotasjonsrulle 1866 - 1881 Første side Innhold
L0002 Annotasjonsrulle 1873 - 1893 Første side Innhold
L0003 Annotasjonsrulle 1887 - 1902 Første side Innhold
L0004 Annotasjonsrulle 1897 - 1908 Første side Innhold
L0005 Annotasjonsrulle 1866 - 1888 Første side Innhold
Ruller, Yngre ruller, Hovedruller
L0001 Hovedrulle 1819 Første side Innhold
L0002 Hovedrulle 1864 Første side Innhold
L0003 Hovedrulle 1868 - 1885 Første side Innhold
L0004 Hovedrulle 1868 - 1873 Første side Innhold
L0005 Hovedrulle 1873 - 1882 Første side Innhold
Ruller, Yngre ruller, Utskrivningsregisterruller
L0001 Utskrivningsregisterrulle 1860 Første side Innhold
Ruller, Yngre ruller, Diverse ruller
L0001 Skipper- og styrmannsrulle 1860 - 1868 Første side Innhold
L0002 Maskinist- og fyrbøterrulle 1883 - 1902 Første side Innhold
Mønstringsjournaler, Mønstringsjournaler
L0001 Mønstringsjournal 1845 - 1852 Første side Innhold
L0002 Mønstringsjournal 1857 - 1860 Første side Innhold
L0003 Mønstringsjournal 1893 - 1894 Første side Innhold
L0004 Mønstringsjournal 1894 - 1896 Første side Innhold
L0005 Mønstringsjournal 1896 - 1899 Første side Innhold
L0006 Mønstringsjournal 1899 - 1901 Første side Innhold
L0007 Mønstringsjournal 1901 - 1903 Første side Innhold
L0008 Mønstringsjournal 1903 - 1904 Første side Innhold
L0009 Mønstringsjournal 1904 - 1906 Første side Innhold
L0010 Mønstringsjournal 1906 - 1907 Første side Innhold

Oslo sjømannskontor

MØNSTRING, Registre
L0001 Register for Kristiania krets 1866 - 1891 Første side Innhold
L0002 Register for Kristiania krets 1866 - 1930 Første side Innhold
L0003 Register for Oslo mønstringskrets 1891 - 1948 Første side Innhold
MØNSTRING, Annotasjonsruller
L0001 Annotasjonsrulle 1908 - 1938 For eldre annotasjonsruller: Se arkivet Oslo mønstringskontor. Første side Innhold
MØNSTRING, Hovedruller
L0001 Hovedrulle 1877 - 1889 Første side Innhold
L0002 Hovedrulle 1889 - 1893 Første side Innhold
L0003 Hovedrulle 1893 Første side Innhold
L0004 Hovedrulle 1904 Første side Innhold
L0005 Hovedrulle 1911 Første side Innhold
L0006 Hovedrulle 1918 - 1930 Første side Innhold
L0007 Hovedrulle 1930 - 1948 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
MØNSTRING, B-ruller
L0001 B-rulle 1891 - 1906 Første side Innhold