Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 4358 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger sjømannskontor

Sjømannsinnrullering, sertifikater og bøter, Hovedruller, Sjøfartshovedruller
L0015 Sjøfartshovedrulle A, patentnr. 2991-3590 1947 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Sjøfartshovedrulle patnentnr. 1-1202 (dublett) 1869 Første side Innhold
L0017 Sjøfartshovedrulle patnentnr. 1203-2402 (dublett) 1869 Første side Innhold
L0018 Sjøfartshovedrulle patnentnr. 2402-3602 (dublett) 1869 Første side Innhold
L0019 Sjøfartshovedrulle patnentnr. 3603-4803 (dublett) 1875 Første side Innhold
L0020 Sjøfartshovedrulle patnentnr. 4803-6004 (dublett) 1879 Første side Innhold
L0021 Sjøfartshovedrulle patnentnr. 6005-7204 (dublett) 1887 Første side Innhold
L0022 Sjøfartshovedrulle patnentnr. 7205-8160 (dublett) 1894 Første side Innhold
L0023 Sjøfartshovedrulle patnentnr. 8161-8904 (dublett) 1903 Første side Innhold
L0024 Sjøfartshovedrulle patnentnr. 2991-3590 (dublett) 1947 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Sjøfartshovedrulle (defekt) 1921 - 1947 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Sjøfartshovedrulle (defekt) 1904 Sjøfartshovedrulle A, patent nr. 8159-8904. Første side Innhold
Sjømannsinnrullering, sertifikater og bøter, Skipper- og styrmannsrulle
L0001 Skipper- og styrmannsrulle, patentnr. 1-518 1860 Første side Innhold
L0001 Skipper- og styrmannsrulle, patentnr. 1-518 1860 Første side Innhold
L0002 Skipper- og styrmannsrulle, patentnr. 519-850 1862 Første side Innhold
L0002 Skipper- og styrmannsrulle, patentnr. 519-850 1862 Første side Innhold
Sjømannsinnrullering, sertifikater og bøter, Ruller for maskinister og fyrbøtere
L0001 Maskinist- og fyrbøterrulle, patentnr. 1-58/1-194 1884 - 1894 Første side Innhold
L0002 Maskinist- og fyrbøterrulle, patentnr. 195-781 1893 - 1922 Første side Innhold
L0003 Maskinist- og fyrbøterrulle, patentnr. 1-459 1921 - 1948 Første side Innhold
L0004 Maskinist- og fyrbøterrulle, patentnr. 1-460 (dublett) 1921 - 1948 Første side Innhold
L0005 Maskinist- og fyrbøterrulle, patentnr. 195-781 (dublett) 1894 - 1922 Første side Innhold
Sjømannsinnrullering, sertifikater og bøter, Annotasjons- og ungdomsruller
L0001 Annotasjonsrulle, patentnr. 1-597 (del 1) 1860 - 1864 Første side Innhold
L0002 Annotasjonsrulle, patentnr. 595-1143 (del 2) 1860 - 1864 Første side Innhold
L0003 Annotasjonsrulle, patentnr. 1144-1761 1866 Første side Innhold
L0004 Annotasjonsrulle No. 1, patentnr. 1-1785 (del 1) 1869 - 1900 Første side Innhold
L0005 Annotasjonsrulle No 1, patentnr. 1786-3585 (del 2) 1872 - 1900 Første side Innhold
L0006 Annotasjonsrulle No 2, patentnr. 3586-5505 1878 - 1900 Første side Innhold
L0007 Annotasjonsrulle, patentnr. 5506-7180 1887 - 1900 Første side Innhold
L0008 Annotasjonsrulle, patentnr. 1-1805 (dublett) 1869 - 1900 Første side Innhold
L0009 Annotasjonsrulle, patentnr. 1805-3605 (dublett) 1872 - 1900 Første side Innhold
L0010 Annotasjonsrulle, patentnr. 3605-5225 (dublett) 1878 - 1900 Første side Innhold
L0011 Annotasjonsrulle, patentnr. 5225-7180 (dublett) 1887 - 1900 Første side Innhold
Sjømannsinnrullering, sertifikater og bøter, Utskrivingsregisterruller
L0001 Utskrivingsregisterrulle 1880 Første side Innhold
Mønstring av skip og bemanning, Mønstringsjournaler
L0001 Mønstringsjournal 1863 - 1870 Første side Innhold
L0002 Mønstringsjournal 1870 - 1876 Første side Innhold
L0003 Mønstringsjournal 1876 - 1892 Første side Innhold
L0004 Mønstringsjournal 1893 - 1900 Første side Innhold
L0005 Mønstringsjournal 1900 - 1908 Første side Innhold
L0006 Mønstringsjournal 1908 - 1933 Første side Innhold
L0011 Mønstringsjournal 1860 - 1864 Første side Innhold

Haugesund sjømannskontor

Sjømannsrullering, sertifikater, bøter, Hovedruller, Sjømannsregister
L0001 Navneregister med henvisning til rullenr (Fornavn) Skudenes krets 1860 - 1948 Første side Innhold
L0002 Navneregister med henvisning til rullenummer (fornavn) Skudenes krets 1860 - 1948 Første side Innhold
L0003 Navneregister med henvisning til rullenummer (fornavn) Haugesund krets 1860 - 1948 Første side Innhold
L0004 Navneregister med henvisning til rullenummer (etternavn) Haugesund krets 1860 - 1948 Første side Innhold
L0005 Navneregister med henvisning til rullenummer (etternavn) Haugesund krets 1860 - 1948 Første side Innhold
L0006 Navneregister med henvisning til rullenummer (etternavn) Haugesund krets 1945 Første side Innhold
L0007 Navneregister med henvisning til rullenummer (etternavn) Haugesund krets 1944 Første side Innhold
Sjømannsrullering, sertifikater, bøter, Hovedruller, Sjøfartsruller
L0001 Sjøfartsrulle Skudenes krets No 1 - 958 1860 - 1948 Første side Innhold
L0002 Sjøfartsrulle Skudenes kretsnr. 959-2439 1860 - 1948 Første side Innhold
L0003 Sjøfartsrulle Skudenes kretsnr. 965-2440 1881 - 1948 Første side Innhold