Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 4310 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Steigen folkeregister

Hovedregisterkort
L0002 Døde 1970 - 1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Tysfjord folkeregister

Hovedregisterkort
L0009 Døde 1955 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Døde 1965 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Vefsn folkeregister

Hovedregisterkort
L0006 Utflyttede, Mosjøen, S - Å; utvandrede, døde og forsvunne, Vefsn, A - Å 1947 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Utflyttede, døde og forsvunne, Elsfjord 1947 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Døde 1946 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Døde 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Døde 1951 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Døde og utflyttede 1953 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Døde og utflyttede 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0029 Døde 1949 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0030 Døde, Elsfjord, Drevja og Mosjøen 1956 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0040 Døde og utvandrede 1961 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0051 Døde 1966 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0052 Døde 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001 Døde 1971 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Døde 1974 - 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Døde 1977 - 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Eide folkeregister

Hovedregisterkort
L0003 Utflyttede og døde 1946 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Døde og bortkomne 1950 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001 Hovedregisterkort, døde 1962 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Hovedregisterkort, døde og utflyttede 1961 - 1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Dødsmeldinger, etter registreringsdato 1945 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001 Døde 1972 - 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Giske folkeregister

Hovedregistrekort, utflyttede, døde
L0010 Døde 1947 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Døde Vigra 1951 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Meldinger og lister
L0001 Meldinger og lister 1962 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Hovedregisterkort, utvandrende og døde. Omskrevne hovedregisterkort
L0001 Hovedregisterkort, utvandret, døde 1973 - 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Haram folkeregister

Hovedregisterkort
L0007 Døde 1952 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Døde, Vatne 1947 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001 Døde, frågangsnr. 1/1961 - 36/1967 1961 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Døde, frågangsnr. 37/1967 - 63/1971 1967 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Døde, frågangsnr. 1/1972 - 65/1977 1972 - 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Kristiansund folkeregister

Hovedregisterkort
L0024 Døde 1940 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Døde 1944 - 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Døde 1947 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Døde 1950 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0028 Døde 1953 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0029 Døde og adopsjon 1951 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0030 Døde 1957 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0031 Døde 1959 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0032 Døde og adopsjon 1948 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Hovedregisterkort, Døde
L0001 Døde 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Døde 1963 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Døde 1965 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Døde 1967 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Døde 1969 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Døde 1971 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Døde 1973 - 1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Døde 1975 - 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.