Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 4133 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim politikammer

Emigrantprotokoller
L0019/0007 Registre til emigrantprotokollene: Fornavnsregister 1910 - 1915 Første side
L0019/0008 Registre til emigrantprotokollene: Fornavnsregister 1916 - 1925 Første side
L0019/0009 Registre til emigrantprotokollene: Etternavnsregister 1867 - 1880 Første side
L0019/0010 Registre til emigrantprotokollene: Etternavnsregister 1881 - 1885 Første side
L0019/0011 Registre til emigrantprotokollene: Etternavnsregister 1886 - 1890 Første side
L0019/0012 Registre til emigrantprotokollene: Etternavnsregister 1891 - 1900 Første side
L0019/0013 Registre til emigrantprotokollene: Etternavnsregister 1901 - 1905 Første side
L0019/0014 Registre til emigrantprotokollene: Etternavnsregister 1906 - 1909 Første side
L0019/0015 Registre til emigrantprotokollene: Etternavnsregister 1910 - 1915 Første side
L0019/0016 Registre til emigrantprotokollene: Etternavnsregister 1916 - 1925 Første side
L0019/0017 Registre til emigrantprotokollene: Topografisk register: Møre og Romsdal 1867 - 1925 Første side
L0019/0018 Registre til emigrantprotokollene: Topografisk register: Fosen 1867 - 1925 Første side
L0019/0019 Registre til emigrantprotokollene: Topografisk register: Orkdal, Gauldal og Strinda 1867 - 1925 Første side
L0019/0020 Registre til emigrantprotokollene: Topografisk register: Stjørdal 1867 - 1925 Første side
L0019/0021 Registre til emigrantprotokollene: Topografisk register: Innherred 1867 - 1925 Første side
L0019/0022 Registre til emigrantprotokollene: Topografisk register: Namdal 1867 - 1925 Første side
L0019/0023 Registre til emigrantprotokollene: Topografisk register: Helgeland 1867 - 1925 Første side
L0019/0024 Registre til emigrantprotokollene: Topografisk register: Salten, Lofoten og Vesterålen 1867 - 1925 Første side
L0019/0025 Registre til emigrantprotokollene: Topografisk register: Troms og Finnmark 1867 - 1925 Første side
L0019/0026 Registre til emigrantprotokollene: Områder utenfor statsarkivets distrikt og emigranter med usikker hjemstedsbetegnelse 1867 - 1925 Første side
L0019/0027 Registre til emigrantprotokollene: Register over utlendinger 1867 - 1890 Første side

Nordmøre politikammer

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1882 - 1887 Emigrantprotokoll for tidligere Kristiansund politikammer Første side
2 1887 - 1891 Emigrantprotokoll for tidligere Kristiansund politikammer Første side
3 1891 - 1897 Emigrantprotokoll for tidligere Kristiansund politikammer Første side
4 1897 - 1903 Emigrantprotokoll for tidligere Kristiansund politikammer Første side
5 1903 - 1904 Emigrantprotokoll for tidligere Kristiansund politikammer Første side
6 1905 - 1959 Emigrantprotokoll for tidligere Kristiansund politikammer Første side

Varanger museum IKS


Brodtkorb handel A/S

Oppgjørsbøker, Fiskere og fiskerkompani
L0004/0001 Kompanibøker. Utensogns: Compagnibog for Udensogns Fiskere No 15. Fra A - H 1882 - 1895 Første side Innhold
L0006/0001 Kompanibøker. Russland: Compagnibog for Kvænerne paa Russekysten No 17 1886 - 1895 Første side Innhold
L0006/0002 Kompanibøker. Russland: Compagnibog for Kvæner paa Russekysten No 2 1886 - 1887 Første side
Oppgjørsbøker, Kolahalvøya
L0001/0001 Konto for kvener og nordmenn på Kolahalvøya : Conto for Kvæner og Nordmænd paa Russefinmarken No 1 1868 - 1894 Første side Innhold
L0001/0002 Konto for kvener og nordmenn på Kolahalvøya : Conto for Kvæner og Nordmænd paa Russefinmarken No 2 1895 - 1915 Første side
L0002/0001 Kladder: Kvænkladde 1894 - 1898 Første side