Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1501 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Innrulleringssjefen i Bergen

Mønstring, Registre
L0002 Register til annotasjons-hovedrulle for Bergen krets L - Å 1869 - 1897 Første side Innhold
L0003 Register til sjøfarts-annotasjonsrulle for Bergen krets 1897 - 1919 Første side Innhold
L0004 Register til sjøfartsrulle, Mønstringssjefen i Bergen 1919 - 1948 Første side Innhold
L0005 Register til sjøfartsrulle, Mønstringssjefen i Bergen 1926 - 1948 Første side Innhold
L0006 Register til sjøfartsrulle, Florø krets 1868 - 1949 Første side Innhold
Mønstring, Sjøfarts-annotasjonsruller for Bergen krets
L0001 Sjøfarts-annotasjonsrulle, nr. 1 - 1190 1869 - 1874 Første side Innhold
L0002 Sjøfarts-annotasjonsrulle, nr. 1191 - 2330 1869 - 1874 Første side Innhold
L0003 Sjøfarts-annotasjonsrulle, nr. 2331 - 3470 1874 - 1882 Første side Innhold
L0004 Sjøfarts-annotasjonsrulle, nr. 3471 - 4610 1874 - 1882 Første side Innhold
L0005 Sjøfarts-annotasjonsrulle, nr. 4611 - 5810 1882 - 1897 Første side Innhold
L0006 Sjøfarts-annotasjonsrulle, nr. 5811 - 6940 1882 - 1897 Første side Innhold
L0007 Sjøfarts-annotasjonsrulle, nr. 6941 - 8130 1897 - 1903 Første side Innhold
L0008 Sjøfarts-annotasjonsrulle, nr. 8131 - 9335 1897 - 1903 Første side Innhold
L0009 Sjøfarts-annotasjonsrulle, nr. 9336 - 10595 1903 - 1907 Første side Innhold
L0010 Sjøfarts-annotasjonsrulle, nr. 10596 - 11840 1903 - 1907 Første side Innhold
L0011 Sjøfarts-annotasjonsrulle, nr. 11841 - 14460 1907 - 1921 Første side Innhold
L0012 Sjøfarts-annotasjonsrulle, nr. 14461 - 16155 1907 - 1921 Første side Innhold
L0013 Sjøfarts-annotasjonsrulle, nr. 16156 - 17825 1907 - 1921 Første side Innhold
L0014 Sjøfarts-annotasjonsrulle for maskinister og fyrbøtere, Bergen, Stavanger og Haugesund krets 1883 - 1888 Første side Innhold
Mønstring, Sjøfartshovedruller for Bergen krets
L0001 Sjøfartshovedrulle, nr. 1 - 794 1869 - 1871 Første side Innhold
L0002 Sjøfartshovedrulle, nr. 795 - 1610 1869 - 1871 Første side Innhold
L0003 Sjøfartshovedrulle, nr. 1611 - 2402 1869 - 1871 Første side Innhold
L0004 Sjøfartshovedrulle, nr. 2403 - 2984 1871 - 1877 Første side Innhold
L0005 Sjøfartshovedrulle, nr. 2985 - 3584 1871 - 1877 Første side Innhold
L0006 Sjøfartshovedrulle, nr. 3585 - 4208 1877 - 1882 Første side Innhold
L0007 Sjøfartshovedrulle, nr. 4209 - 4804 1877 - 1882 Første side Innhold
L0008 Sjøfartshovedrulle, nr. 4805 - 5390 1882 - 1889 Første side Innhold
L0009 Sjøfartshovedrulle, nr. 5391 - 6010 1882 - 1889 Første side Innhold
L0010 Sjøfartshovedrulle, nr. 6011 - 6610 1889 - 1895 Første side Innhold
L0011 Sjøfartshovedrulle, nr. 6011 - 7210 1889 - 1895 Første side Innhold
L0012 Sjøfartshovedrulle, nr. 7211 - 8168 1895 - 1900 Første side Innhold
L0013 Sjøfartshovedrulle, nr. 8169 - 8766 1900 - 1910 Første side Innhold
L0014 Sjøfartshovedrulle, nr. 8767 - 9346 1900 - 1910 Første side Innhold
L0015 Sjøfartshovedrulle, nr. 9347 - 9950 1910 - 1921 Første side Innhold
L0016 Sjøfartshovedrulle, nr. 9951 - 10528 1910 - 1921 Første side Innhold
Mønstring, Sjøfartsruller A for Mønstringssjefen i Bergen
L0001 Sjøfartsrulle A7a, nr. 1 - 1500 1919 - 1923 Første side Innhold
L0002 Sjøfartsrulle A7b, nr. 1501 - 2995 1923 - 1926 Første side Innhold
L0003 Sjøfartsrulle A8, nr. 2996 - 6085 1926 - 1933 Første side Innhold
L0004 Sjøfartsrulle A9a, nr. 6085 - 8165 1933 - 1936 Første side Innhold
L0005 Sjøfartsrulle A9b, nr. 8166 - 10110 1936 - 1940 Ett bilde er sperret pga. sensitive personopplysnnger. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Sjøfartsrulle A10, nr. 10111 - 13770 1940 - 1948 Fem bilder er sperret pga. sensitive personopplysnnger. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Mønstring, Sjøfartshovedruller B for Bergen krets
L0001 Sjøfartshovedrulle B, nr. 1 - 386 1883 - 1890 Første side Innhold
L0002 Sjøfartshovedrulle B, Stavanger og Haugesund 1883 - 1890 Første side Innhold
L0003 Sjøfartshovedrulle B, nr. 387 - 964 1890 - 1894 Første side Innhold
L0004 Sjøfartshovedrulle B, nr. 965 - 1726 1894 - 1900 Første side Innhold
L0005 Sjøfartshovedrulle B, nr. 1727 - 2570 1900 - 1908 Første side Innhold
L0006 Sjøfartshovedrulle B, nr. 2571 - 2980 1908 - 1923 Første side Innhold
L0007 Sjøfartshovedrulle B, nr. 2981 - 3426 1908 - 1923 Første side Innhold
L0008 Sjøfartsrulle B, nr. 1 - 2621 1919 - 1948 Første side Innhold
Mønstring, Sjøfarts-annotasjonsruller for Florø krets
L0001 Sjøfarts-annotasjonsrulle, nr. 1 - 436 1868 - 1904 Første side Innhold