Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 4059 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger len

Borgermester og råds arkiv
L0039 Diverse 1663 - 1666 Skattemanntall, regnskap, jordebøker, militærruller, supplikker og stevninger, etc. Første side Innhold
L0042 Diverse 1665 - 1670 Skattemanntall, regnskap, militærruller, supplikker og befalinger, etc. Første side Innhold
L0043 Diverse 1665 - 1666 Skattemanntall, regnskap og jordebøker Første side
L0044 Diverse 1665 - 1668 Skattemanntall, regnskap og jordebøker Første side
L0045 Diverse 1668 - 1669 Skattemanntall, regnskap og jordebøker Første side
L0046 Diverse 1665 - 1669 Skattemanntall, regnskap og jordebøker Første side
L0047 Diverse 1665 - 1671 Skattemanntall, regnskap, kirkebesiktigelser og militærruller Første side
L0049 Diverse 1665 - 1673 Regnskapsrestanser, befalinger, supplikker og stevninger Første side
L0050 Diverse 1670 - 1674 Regnskapsrestanser Første side
L0051 Tillegg til designasjon 1: Brev 1569 - 1641 Første side
L0052 Tillegg til desigmasjon 1: Brev 1641 - 1665 Første side
L0053 Tillegg til designasjon 1: Brev 1665 - 1670 Første side
L0054 Tillegg til designasjon 1 og 2: Brev 1670 - 1681 Første side
Lensarkivets 2. del: Borgermester og råds arkiv 57-66.
L0057 Reg. til Stavanger bys brevkiste. Registeret er delt opp i dokumentgrupper A-E. Dok. 1425 - 1738 Registeret er delt opp i dokumentgrupper A-E. Se Arkivportalen for fyldig beskrivelse. Første side
L0058 Skatter og skattemanntall 1612 - 1674 Første side
L0059 Byregnskap 1627 - 1669 Første side
L0060 Diverse 1618 - 1684 Første side
L0061 Diverse 1621 - 1679 Første side
L0062 Diverse 1610 - 1669 Første side

Statsarkivet i Trondheim


Røros kobberverk

Bergregnskap
L0001 8.1.1 Bergregnskap 1671 - 1672 Første side Innhold
L0002 8.1.2 Bergregnskap 1673 - 1674 Første side
L0003 8.1.3 Bergregnskap 1675 - 1676 Første side
L0004 8.1.4 Bergregnskap 1677 - 1679 Første side
L0005 8.1.5 Bergregnskap 1680 Første side
L0006 8.1.6 Bergregnskap 1681 - 1682 Første side
L0007 8.1.7 Bergregnskap 1683 - 1685 Første side
L0009 8.1.8 Bergregnskap 1690 Første side
L0010 8.1.9 Bergregnskap 1691 Første side
L0011 8.1.10 Bergregnskap 1692 Første side
L0012 8.1.11 Bergregnskap 1693 Første side
L0013 8.1.12 Bergregnskap 1694 Første side
L0014 8.1.13 Bergregnskap 1695 Første side
L0015 8.1.14 Bergregnskap 1696 Første side
L0016 8.1.15 Bergregnskap 1697 Første side
L0017 8.1.16 Bergregnskap 1698 Første side
L0018 8.1.17 Bergregnskap 1699 Første side
L0019 8.1.18 Bergregnskap 1700 Første side
L0020 8.1.19 Bergregnskap 1701 Første side
L0021 8.1.20 Bergregnskap 1702 Første side
L0022 8.1.21 Bergregnskap 1703 Første side
L0023 8.1.22 Bergregnskap 1704 Første side
L0024 8.1.23 Bergregnskap 1705 Første side
L0025 8.1.24 Bergregnskap 1706 Første side
L0026 8.1.25 Bergregnskap 1707 Første side
L0027 8.1.26 Bergregnskap 1708 Første side
L0028 8.1.27 Bergregnskap 1709 Første side
L0029 8.1.28 Bergregnskap 1710 Første side
L0030 8.1.29 Bergregnskap 1711 Første side
L0031 8.1.30 Bergregnskap 1712 Første side Innhold
L0033 8.1.32 Bergregnskap 1714 Første side